Kategori:

Interiør

Kategori:

Interiør

Slik unngår du å få problemer med håndverkeren

Skal du pusse opp hjemme? Her er ekspert-rådene som hjelper deg så du slipper å havne i krangel med håndverkeren.

Jo mer du klarer å avtale skriftlig med håndverkeren på forhånd, jo færre konflikter kan du forvente i etterkant. Foto: iStock

Problemer med håndverkere er noe mange engster seg for når de skal pusse opp. Noen ganger starter uenighetene kort tid etter at jobben er i gang. Kanskje møter ikke håndverkeren opp når han skal, dere er uenige om tidsplan, eller det dukker opp ekstrakostnader dere ikke var forberedt på.

Den gylne regel er: Jo mer du klarer å avtale skriftlig med håndverkeren på forhånd, jo færre konflikter kan du forvente i etterkant.
Her er noen flere viktige råd du bør merke deg:

Advokat Erik Stendahl fra advokatfirmaet Legal 24.

Advokat Erik Stendal råder deg som skal hyre håndverkere til å gjøre en god firmasjekk på forhånd.

1. Velg riktig håndverker

«Han virket så kunnskapsrik og dyktig under befaringen», er eksempel på beskrivelser som gjerne går igjen i mediesaker der forbrukere har kommet i konflikt med en håndverker.
Dessverre er ikke alltid førsteinntrykket til å stole på, og selv om håndverkeren selv gir et positivt inntrykk, kan det være problemer med firmaet han jobber i. Så hvordan velge rett firma?
– Før du setter i gang med større oppussingsarbeider, bør du alltid gjøre en bakgrunnssjekk av aktuelle håndverkerfirmaer, sier Erik Stendal.
Han er advokat i advokatfirmaet Legal 24, og har håndtert mange oppussingsrelaterte tvister.
– Det er dessverre ikke mangel på useriøse håndverkere som tilbyr raske og billige løsninger, og gjerne uten at man betaler merverdiavgift (såkalt «svart arbeid»), sier Stendal.

2. Sjekk at firmaet er seriøst

Advokatens råd er å sjekke om firmaet er sertifisert eller godkjent via en bransjeforening eller medlemsorganisasjon, hvor det stilles krav til utdannelse og kurs.

Forbrukere som har problemer med håndverkeren henvender seg ofte til Forbrukerrådet.

Pia C. Høst fra Forbrukerrådet får mange spørsmål fra forbrukere som er uenige med håndverkeren de har brukt.

Stendal får støtte av Forbrukerrådets leder av forbrukerdialog, Pia C. Høst. Hun tipser om at det hos Direktoratet for byggkvalitet finnes et offentlig register der seriøse håndverkerfirmaer gjerne registrerer seg.
Mange forbrukere benytter også anbudstjenester på nett.
– Bare husk at selv om en håndverker har registrert seg på mittanbud.no, betyr ikke det nødvendigvis at vedkommende er seriøs, påpeker Høst.
Et enkelt nettsøk kan imidlertid få frem informasjon fra eventuelt misfornøyde tidligere kunder. Det er heller ikke uvanlig å be om å få kontakte tidligere kunder, eller å be om referanseprosjekter hvis du skal få utført en stor jobb.
– Du kan også enkelt sjekke i Brønnøysundregisteret og Proff.no for å finne ut hvor lenge selskapet har eksistert og om inntjeningen er god, sier advokat Stendal.
–Et selskap som har dårlig betalingsevne klarer ikke bære et stort erstatningskrav som følge av mangelfullt arbeid.

3. Lag en ordentlig oppdragsbeskrivelse

Selv om du har bestemt deg for to-tre aktører du vil ha på befaring, vil en skriftlig oppdragsbeskrivelse klargjøre hvordan du ønsker at det ferdige resultatet skal bli, hva du ser for deg av kostnader og hvor lang tid du tror at det skal ta. Jo mer nøyaktig du klarer å beskrive oppdraget, jo mer trygghet har du for at håndverkerne forstår hva dine forventninger er. Legg derfor gjerne ved tegninger eller bilder av rommet, men også kanskje inspirasjonsbilder hvis det er et spesielt resultat du ser for deg.
Ifølge Forbrukerrådet bør en god oppdragsbeskrivelse blant annet inneholde:

  • En detaljert beskrivelse av målbare størrelser.
  • En tidsramme for når du vil ha arbeidet utført.
  • En oversikt over hvilke kvaliteter du ønsker.
  • Om du vil ha fast pris eller prisoverslag.

Skal du hente anbud fra mange, bør du legge ved kontaktinformasjon og hvor oppdraget skal utføres. Det er også lurt å sette en deadline for når du ønsker svar.

Grønnere hverdag

Klar er et effektivt og grønt alternativ. Akkurat slikt som gode miljøvalg bør være.

Les mer

4. Sett opp skriftlig kontrakt

Når du har bestemt deg for en håndverker, er det viktig at dere skriver en kontrakt på oppdraget.

En undersøkelse Forbrukerrådet utførte i fjor, viste at hele 54 prosent av dem som har brukt håndverker de siste to årene bare hadde muntlig avtale om jobben som skulle gjøres.

–Særlig når det gjelder våtrom er det viktig å ha skriftlig dokumentasjon på hva som skal gjøre/har blitt gjort, for dette trenger du om du på et tidspunkt skal selge boligen videre, sier Pia C. Høst i Forbrukerrådet.

Hun har stor forståelse for at det kan være vanskelig for forbrukere uten fagkunnskap å skulle sette opp materialer og oppgaver i en kontrakt, og at det er lett å bare gå for håndverkerens forslag.

– Men prøv i alle fall å sette opp hva som faktisk skal gjøres, og hvilke materialer som skal benyttes, tidspunktet for når arbeidet skal være ferdig, og innenfor oppgitt pris. Spesifiser også at moms er inkludert, så du ikke får en kjedelig overraskelse når regningen kommer.

Her kan du hente en standardkontrakt gratis.

5. Bli enige om pris på forhånd

Skal du velge fastpris, timepris eller bare et prisoverslag? Det er det ikke alltid enkelt å avgjøre på forhånd.
– Hvis du har et stramt budsjett, kan det være lurt å gå for en fastpris, mener Høst.
– Skal du vurdere timepris, bør du i alle fall få et anslag på tidsbruk sånn at du har noe å regne opp mot. Hent også gjerne inn anbud fra flere på fastpris, så kan du kanskje få forhandlet ned prisen noe hos håndverkeren du ønsker å bruke, tipser hun.
Uansett hva du velger, sørg for å få prisestimatet med i kontrakten.
Det vil nemlig gi deg en sterkere stilling i en eventuell uenighet som oppstår i etterkant, påpeker advokat Stendal i Legal24.
–Vederlaget kan da ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og iallfall ikke mer enn 15 prosent. Han forklarer videre at håndverkeren har en rett til å kreve pristillegg for tilleggsarbeid.
– Men bare dersom dette ikke omfattes av oppdraget. Er dette allerede omtalt i oppdraget, er det håndverkerens risiko at det blir mer kostnadskrevende. Det at tjenesten i seg selv blir mer kostbar er ikke tilstrekkelig til å øke prisen. Håndverkeren må også varsle om tilleggsarbeider som ikke fremgår av oppdraget, og som fører til at prisen øker.

6. Følg med på arbeidet underveis

«Hadde det ikke vært deilig å dra til Syden, mens håndverkerne holder på?» tenker du kanskje? Da bør du la det bli med tanken. Å komme hjem til forsinkelser, feil utførte oppgaver eller budsjettsprekk er ingen hyggelig overraskelse. Er du usikker på om arbeidet som gjøres er tilfredsstillende eller fagmessig utført, kan det være lurt å ta bilder underveis i prosessen. Da er det lettere å begrunne en klage, for eksempel på varmekabler som er lagt feil under flisene.

Skinnende rent med Jif

For å gjøre vaskejobben litt lettere har Jif disse effektive produktene som hjelper deg.

Les mer

7. Reklamér raskt

Hva om du ikke er fornøyd med jobben når håndverkeren er ferdig? Ifølge Håndverkertjenesteloven kan du klage på jobben dersom den ikke er utført slik dere avtalte. Men gjør det så raskt som mulig.
–Dersom du oppdager feil ved arbeidet, har du en reklamasjonsplikt. Dette innebærer at du varsler håndverkeren om mangelen og at du sender et krav om utbedring eller erstatning. Reklamasjonen må skje hurtig og innen rimelig tid etter at du burde ha oppdaget mangelen. Venter du for lenge risikerer du at kravet går tapt, sier Stendal, som forklarer at «rimelig tid» vil si om lag 2 måneder.

8. Sjekk Håndverkertjenesteloven

Håndverkertjenesteloven krever at arbeidet utføres fagmessig. Og hva betyr så det? Jo, at tjenesten skal utføres slik en dyktig og erfaren fagmann ville finne riktig, både når det gjelder materialvalg, utførelse og tidsbruk.
–Dette vil bero på en konkret vurdering og i noen tilfeller et byggfaglig skjønn, forklarer Stendal og gir eksempler:

–Arbeid som er utført i strid med forskrifter eller monteringsanvisninger vil som regel være ufagmessig. Selv om arbeidet oppfyller forskrifter, vil det også være ufagmessig hvis estetiske hensyn ikke i tilstrekkelig grad er tatt.Advokat Erik Stendal

Det er når du står i en diskusjon om skjønn at det kan være vanskelig for en forbruker uten fagbakgrunn å skulle stå opp mot argumentene fra en fagmann.
–I mange tilfeller kan det være uklart om det foreligger en feil, hva som er årsaken til feilen og hvem som er rette adressat for reklamasjonen. Skyldes knirken i parketten at leggeanvisningen ikke er fulgt, eller skyldes det fukt i parketten som man selv kjøpte og ba snekkere legge? eksemplifiserer Erik Stendal.

Visste du at: Ved arbeid på fast eiendom stadfester Håndverkertjenesteloven at du har klagerett i fem år etter at jobben er utført. Men selv om du har klagerett i fem år, er det likevel en foreldelsesfrist på kravet ditt til håndverkeren på kun tre år.

9. Skaff uttalelser fra uavhengige fagfolk

I slike tilfeller anbefaler advokaten oss som forbrukere å engasjere en uavhengig fagperson eller takstmann til å utrede årsaken  og komme med en reklamasjonsbeskrivelse.
–I en tvist med en håndverker, er det den som fremsetter kravet som har bevisbyrden. Du har dermed ansvaret for å føre de nødvendige bevisene for din påstand, f.eks. gjennom å innhente fagkyndige undersøkelser.
Selv om det kan føles urettferdig å måtte bruke ekstra tid og penger på dette, kan gevinsten være stor.
–Domstolene og Forbrukerklageutvalget legger betydelig vekt på uttalelser fra fagpersoner som ikke har noen tilknytning til partene i saken, sier Stendal.
Men før du har kommet så langt, kan du få hjelp hos Forbrukerrådet.

10. Få hjelp med jussen

–Om du har klaget og dokumentert klagen skriftlig uten at håndverkeren gir noen respons, kan du klage saken inn til oss i Forbrukerrådet. Vi gir ingen endelige vedtak, men inviterer til megling mellom partene, forklarer leder av forbrukerdialog, Pia C. Høst.
Om meglingen ikke fører til enighet, kan du sende klagen videre til Forbrukerklageutvalget (FKU), som gir en endelig avgjørelse på tvisten.
Både meglingen i Forbrukerrådet og klageprosessen i Forbrukerklageutvalget er gratis.
–Men adgangen til å føre bevis i FKU er mer begrenset enn i de alminnelige domstolene, påminner advokat Stendal.
–Dersom du har fremsatt en reklamasjon og håndverkeren bestrider kravet, anbefaler jeg at du kontakter en advokat for å vurdere grunnlaget for kravet og om saken er egnet til behandling i FKU eller domstolene.

Mange klager

I 2018 fikk Forbrukerrådet nærmere 3000 spørsmål om håndverkere. Så langt i 2019 er antallet allerede oppe i over 2000. Håndverkertjenester er i tillegg høyt oppe på rådets klagestatistikk. 7 prosent av alle sakene rådet behandler i sin tvisteløsning er klager på håndverkertjenester.
– Det handler ofte om arbeid som ikke er utført i henhold til det man trodde var avtalt, om man for eksempel ikke hadde skriftlig kontrakt. Men det er også klager på pris og at arbeidet har blitt forsinket, forklarer Pia C. Høst, leder av Forbrukerrådets Forbrukerdialog.
Hun er klar på at antallet henvendelser rundt håndverkertjenester er høyt.
– Og vi får jo langt fra alle henvendelsene fra folk som er har problemer med dette. Vi pleier å si generelt når det gjelder Forbrukerrådet, at det som kommer inn til oss er bare toppen av isfjellet.
Høst har stor forståelse for at en del er redde for å ta feil avgjørelser når de skal pusse opp.
– Det er jo der vi skal bo, det er viktig for oss. Og det handler jo også om mye penger. Derfor er det veldig viktig fra vårt ståsted at man er lur i forkant, sånn at man slipper å få problemer i etterkant.