Kategori:

Tannpleie

Kategori:

Tannpleie

Tannregulering og barn: Regler, refusjon og priser

Hvis barnet ditt trenger tannregulering kan du spare tusenvis av kroner ved å sjekke prisene hos de forskjellige reguleringstannlegene.

Jente med regulering hos tannlegen
Gode råd når barnet skal ha tannregulering. Foto: Istock

All tannlegebehandling er gratis for barn – med ett unntak: Tannregulering. Og det kan ble en dyr affære. Kostnadene vil avhenge av flere faktorer, men kort oppsummert handler det om hvor stor bittfeil barnet ditt har, hvor omfattende behandlingen vil bli og – ikke minst – hvilken reguleringstannlege du velger. Det siste punktet er det viktigste å være obs på, siden det er her du kan påvirke sluttprisen.

Hvis barnet ditt trenger tannregulering, refunderer Helfo deler av kostnadene etter fastsatte takster. Jo større behandlingsbehovet er, jo større andel av kostnadene vil du få refundert. Barnet vil bli vurdert inn i én av følgende grupper:

A. Omfattende behov – 100 prosent refusjon.

B. Stort behov – 75 prosent refusjon.

C. Klart behov – 40 prosent behov.

Henrik Ebne

– Det lønner seg å sjekke priser hos flere før du velger reguleringstannlege, sier Henrik Ebne i Forbrukerrådet. Foto: Ole Walter Jacobsen.

Oppsøk gjerne flere reguleringstannleger

Men vær oppmerksom på at det her ikke er snakk om en prosentvis refusjon av de reelle utgiftene dine, men av takstene Helsedirektoratet har fastsatt. Privatpraktiserende tannleger og kjeveortopeder står fritt til å prise tjenestene sine, og prisen du må betale selv, vil derfor variere. Den totale egenandelen tilsvarer altså differansen mellom Helfos refusjon og prisen tannlegen tar. Og her er det store forskjeller!

– Vi har inntrykk av at mange er flinke til å undersøke pris før de starter behandling, sier kommunikasjonsrådgiver Henrik Ebne i Forbrukerrådet.

Jordan Green Clean Kids

Miljøvennlig tannbørste i barnestørrelse! Passer perfekt for barn i alderen 5-10 år.

Les mer

Store variasjoner i pris på tannregulering

– Regulering er en kostbar og langvarig behandling, og det kan være lurt å oppsøke et par alternative behandlingssteder for å få en vurdering og et skriftlig pristilbud.

Forbrukerrådet står også bak nettstedet hvakostertannlegen.no, der alle norske tannleger skal legge inn prisene de har på sine forskjellige tjenester. Her finner du en god del reguleringstannleger, men slett ikke alle:

– Dessverre har ikke prismodellen fungert tilfredsstillende for tannregulering som jo er et langt behandlingsløp. Vi arbeider nå med nye pakker slik at nettstedet også vil gi utfyllende informasjon for denne type behandling, sier Ebne.

Plusstid har gjort noen søk på hvakostertannlegen.no. En og samme enkeltbehandling i kategorien ”tannregulering” kan variere med både 200 og 300 prosent fra den ene reguleringstannlegen til den andre. Det er med andre ord svært lurt å gjøre research!

Refusjon – ingen rom for skjønn

Jon Egil Fiane

– Det skjer ikke så ofte at sluttregningen avviker fra det første anslaget, forteller kjeveortoped Jon Egil Fiane. Foto: Privat

Men vil forskjellige tannleger også gjøre forskjellige vurderinger av behandlingsbehovet slik at refusjonen vil kunne variere? Ikke i følge spesialistene som jobber med dette til daglig. Jon Egil Fiane er kjeveortoped og styreleder i Norsk Kjeveortopedisk Forening. Han forteller at den behovsindeksen som brukes er meget nøyaktig definert.

– Vi som behandlere må dokumentere i detalj hvorfor pasientene plasseres i den gitte refusjonsgruppen, så her er det ikke noe rom for skjønn.

Men kan det være slik at vi behandler for mange barn? En liten glipe mellom fortennene eller en litt skjev hjørnetann bør kanskje være noe vi fint kan leve med?

– De foresatte har som oftest et veldig edruelig forhold til dette. De ønsker ikke nødvendigvis behandling ved mindre avvik. Samtidig skal vi jo også lytte til pasienten, selv om han eller hun er mindreårig.

.

Så det er ikke noe press for å igangsette behandling, verken fra behandler eller pasienter?

– Nei, det kan vi ikke se. I Norge får rundt 33 prosent av barn i hvert årskull tannregulering. Denne andelen har vært stabil gjennom mange år, så vi har ikke inntrykk av at det er snakk om trender eller gruppepress.

 

Priseksempel

Eksempelet viser et tenkt tilfelle der barnet er i gruppe C, altså berettiget til 40 % refusjon. Du skal ikke selv søke om refusjon hos Helfo, den går direkte til tannlegen som justerer regningen din i hht refusjonen.

Reguleringstannlegens pris                                           30 000

Helsedirektoratets takst                                                18 000

Refusjon, 40 % av 18 000                                                7200

Egenandel, 60 % av 18 000                                          10 800

Differanse, tannlegens pris og refusjonstakst               12 000

Totalsum du må betale:                                                 22 800

(Hvis barnet har søsken med regulering, øker refusjonen til 60 % for gruppe B og 90 % for gruppe C).

Tannregulering barn: Bruk jungeltelegrafen

Det er barnets tannpleier eller tannlege som henviser barnet til kjeveortoped dersom de mener at det er behov for det. Vanligvis får de foresatte da en liste over godkjente spesialister som kan være aktuelle, og det er de foresatte selv som velger behandler. Pris er en viktig faktor, men andre ting vil også ha betydning for valget.

– Klinikkens beliggenhet er en faktor. Behandlingen foregår over flere år med mange besøk, og da er det viktig at  logistikken er enkel. Og så har vi selvsagt jungeltelegrafen, der foresatte henter inn informasjon og anbefalinger om de forskjellige spesialistene, sier Fiane.

Etter den første konsultasjonen skisseres det et behandlingsløp og en pris. Dette mottar også de foresatte skriftlig. Så kan det forekomme avvik fordi det skjer uventede ting underveis.

Type regulering avhenger av flere faktorer

– Men vår oppfatning er at behandlingen sjelden blir dyrere enn skissert. Forutsigbarhet er viktig for begge parter, sier Fiane.

Som de fleste vet, finnes det forskjellige metoder for å regulere feil bitt eller tannstilling på. Noen har avtakbare reguleringer, andre har fast apparatur.

– Behandlingsplanleggingen er faktisk noe av det viktigste vi gjør i hele behandlingsløpet. Hvilken metode som velges, henger selvsagt sammen med ren fysiologiske ting, som avvikets karakter og kjevenes vekstmønster. Men barnets innstilling til behandlingen vil også ha betydning. Uansett behandling er sluttresultatet avhengig av at pasienten samarbeider bra. Vi behandler ikke en motvillig pasient med en metode som gir dem valg om å bruke reguleringen eller ei, så da blir det fast apparatur, avslutter Jon Egil Fiane.

Huskeliste når barnet skal ha regulering

  1. Undersøk prisforskjeller hos reguleringstannlegene i området ditt.
  2. Sjekk hvilke referanser/anbefalinger tannlegene får.
  3. Det er smart å finne en tannlege som ligger nær skole og/eller hjem.
  4. Vær nøktern! Er det sikkert at regulering er nødvendig? Lytt til kjeveortopedens råd og bruk din egen sunne fornuft.
  5. Hvis barnet er motvillig, men absolutt trenger behandling, er en fast regulering det klart beste alternativet.