Kategori:

Helse

Kategori:

Helse

Tegnene på tidlig pubertet

Kommer barnet veldig tidlig, eller veldig sent i puberteten, bør det følges opp av lege. Her er tegnene du kan se etter.

Tegnene på tidlig pubertet
Gjennomsnittlig starter puberteten to år tidligere hos jenter enn hos gutter. Foto: iStock

Puberteten byr på mange forandringer, både kroppslige og følelsesmessige. Når barnet kommer i puberteten er dels genetisk betinget. Arv kan forklare mellom 50 til 75 prosent av starttidspunktet. I tillegg kan omgivelsene påvirke, som miljøfaktorer, barnets generelle vekt, samt mangel på eller overskudd av andre hormoner. Kronisk sykdom vil også kunne påvirke forløpet. I gjennomsnitt starter puberteten to år tidligere hos jenter enn hos gutter.

Ingjerd Linnebo-Eriksen

Ingjerd Linnebo-Eriksen er overlege ved Akershus universitetssykehus.

Kommer barnet veldig tidlig, eller veldig sent i puberteten, bør det følges opp av lege. Men hva er egentlig definisjonen på hva som er utenfor normalen når det gjelder denne utviklingen?

– Tidlig pubertet er hos jenter definert ved brystutvikling før 8 års alder. Hos gutter er det økning i testikkelvolum før 9 års alder det som defineres som tidlig pubertet. Dette er puberteten som har med kjønnshormonene å gjøre. Det er viktig å få sjekket dette hos lege med blodprøver og eventuell ytterligere utredning for å finne ut om det er noe galt eller innenfor det normale, sier Ingjerd Linnebo-Eriksen, overlege ved Akershus universitetssykehus, som har spesiell kompetanse innen hormonforstyrrelser hos barn og ungdom.

Vanligst blant jenter

Ifølge Helsebiblioteket.no er dette en relativt sjelden tilstand, men at det er vanligere blant jenter enn blant gutter. For tidlig pubertet kan føre til hemming av barnets vekst – og høyde som voksen. Tidlig pubertet kan også ha viktige psykososiale aspekter – og begge deler kan være indikasjon for at barnet bør behandles av lege.

– En viktig parameter er også å se på om barnet har vokst ekstra mye. Det er ofte slik at hvis foreldrene kommer tidlig i pubertet, kommer barna det også. Det er vanlig at nyfødte har litt brystpåvirkning, men de skal ikke ha kjønnsbehåring. Når barnet går inn i en reel pubertet påvirkes skjelettet av hormoner som gradvis stopper veksten, opplyser Linnebo-Eriksen.

Hvis du er i tvil om barnet har kommet i puberteten eller ei, er det lurt å ta en tur til fastlegen for å ta en blodprøve. I tillegg skjer utredningen ved å måle høyde og vekt, samt at man kan ta røntgen av barnets håndskjelett. Behandling og oppfølging skjer hvis det er snakk om underliggende sykdom, eller hvis legen tror den tidlige pubertetsutviklingen vil påvirket barnets slutthøyde.

– Normalt vokser gutter 25-30 cm og jentene 20-25 cm gjennom puberteten. Høyden din er aller mest avhengig av hvor høye foreldrene dine er. Er du relativt lav når du går inn i puberteten blir du trolig relativt lav. Vi er nok i stor grad forhåndsprogrammert til når puberteten skal komme viktig å sjekke om det er sykdom som gjør at den kommer tidligere, forteller overlegen.

Evita Deressa, fastlege i Gjesdal kommune. Foto: Privat

Evita Deressa er fastlege i Gjesdal kommune. Foto: Privat

Evita Deressa, fastlege i Gjesdal kommune i Rogaland, bekrefter at for tidlig pubertet er en sjelden tilstand.

– Vi ser ikke dette så ofte. Tidlig pubertet ikke er en vanlig problemstilling på fastlegekontoret. Men får barnet ditt begynnende brystutvikling før fylte åtte år, menstruasjon før fylte ni år eller forstørrede testikler før fylte ni år, kan det være lurt å sjekke det opp med en blodprøve hos legen, forteller hun.

Vekstspurten inntreffer mot slutten av puberteten, og for tidlig pubertet kan stoppe barnets vekst.

– Det kan være greit å sjekke det om man er i tvil om barnet har kommet i en tidlig pubertet. Hvis det er aktuelt med behandling, henvises barnet til barneavdeling eller barnepoliklinikk, der det kan tas røntgen av skjelettet for å følge med på utviklingen, sier Deressa.

Styrker kroppen

Vitaminbjørner D-vitamin er proppfull av D-vitamin som er godt for immunforsvaret, ben og muskler.

Les mer

Hudpuberteten

Forsinket eller for tidlig pubertetsutvikling er hos begge kjønn er tegn på mulig sykdom som må utredes, men generelt er sannsynligheten for sykdom i størst i tilfeller av sen pubertetsutvikling hos jenter og tidlig pubertetsutvikling hos gutter. Grensene som brukes i Norge for tidlig utvikling er for jenter 8 år og gutter 9 år og for sen utvikling henholdsvis 13,5 og 14,5 år.

– Overvekt gir tidligere pubertet, samt etniske forskjeller. Tidlig pubertet kan være problematisk hvis det ytre, fysisk modning ikke passer sammen med det indre, den mental og psykisk modningen. Barna blir oppfattet som eldre enn det de er, sier Ingjerd Linnebo-Eriksen ved Akershus universitetssykehus.

For noen kan det være aktuelt med tiltak som bremser utviklingen:

– For tidlig pubertet kan behandles med sprøyter, noe som vil utsette puberteten. Det er usikkert hvor mye høyde man har å vinne på det, og behandlingen kan være ugunstig for blant annet benhelse, fastslår Linnebo-Eriksen.

Hun legger til at det finnes to andre tilstander man bør være oppmerksom på. Det ene er jenter som kun har brystutvikling, men ingen andre symptomer på pubertet.

– Noen barn har brystutvikling uten at det er pubertet som er årsaken, såkalt prematur telearche. Det er en ufarlig tilstand som bare følges med på, sier Linnebo-Eriksen.

Den andre er den såkalte hudpuberteten, på fagspråket kjent som prematur pubarke. Hudpuberteten kan gi barnet hårvekst, voksen svettelukt, fet hud og kviser. Det kan forekomme en lett økning av veksten, men tilstanden vil ikke påvirke barnets slutthøyde.

– Kviser, svettelukt og behåring alene, kommer av påvirkning av andre hormoner og kalles ofte en hudpubertet. Dette er sjelden forårsaket av sykdom. Det ansees som tidlig hvis det starter før åtte til ni-års alder. Dette er ikke det samme som kjønnspubertet og kommer ofte tidligere, avslutter Linnebo-Eriksen.

For tidlig pubertet

 • Definisjonen av pubertas precox hos jenter er begynnende brystvekst før fylte 8 år og hos gutter økning i testikkevolum før fylte 9 år.
 • Det er en relativ sjelden tilstand, med stor overhyppighet hos jenter (kjønnsfordeling mellom  jenter og gutter er omtrent 10 : 1).
 • For tidlig pubertet kan føre til redusert slutthøyde, men hvor mye er avhengig av debutalder og hastighet i progresjonen. Tidlig pubertet kan også ha viktige psykososiale aspekter som kan påvirke indikasjon for behandling.
 • Diagnostikk og utredning utføres ved måling av høyde og vekt, bedømming av Tanners pubertetsstadium, røntgen av skjelettet for å  beregne hvor høyt barnet vil bli.
 • Behandling og oppfølging skjer hvis det er snakk om underliggende sykdom. Målet med behandlingen av er å forbedre slutthøyden og sikre tilfredsstillende psykososiale forhold.
 • Hudpuberteten, prematur pubarke defineres som hårvekst før 8-årsalderen hos jenter og 9-årsalderen hos gutter. I tillegg får barnet gjerne voksen svettelukt, fet hud og kviser. Det kan forekomme en lett økning av veksten, men tilstanden påvirker ikke barnets slutthøyde.

Kilde: Helsebiblioteket.no

Normal pubertet

 • De kroppslige endringene består av økt veksthastighet, som kommer på ulikt tidspunkt hos de to kjønn, modning av skjelettet med lukking av vekstsonene og sekundære ytre og indre kjønnskarakteristika.
 • Genetikk antas å forklare mellom 50 til 75 prosent av variasjonen i normal pubertetsstart, mens resten kan tilskrives omgivelsesfaktorer som blant annet vektmessig utvikling og miljøfaktorer. Mangel på eller overskudd av andre hormoner vil også kunne påvirke timing og forløp.
 • Forsinket eller for tidlig pubertetsutvikling er hos begge kjønn er tegn på mulig sykdom som må utredes, men generelt er sannsynligheten for sykdom i størst i tilfeller av sen pubertetsutvikling hos jenter og tidlig pubertetsutvikling hos gutter.
 • Normal alder for pubertetsstart hos de to kjønn defineres ut fra første tegn på ytre utvikling, brystvekst hos jenter og testikkelvekst hos gutter.
 • Grensene som brukes i Norge for tidlig utvikling er for jenter 8 år og gutter 9 år og for sen utvikling henholdsvis 13,5 og 14,5 år. Gjennomsnittlig starter puberteten 2 år tidligere hos jenter enn hos gutter.

Kilde: Helsebiblioteket.no

Normal pubertet

 • De kroppslige endringene består av økt veksthastighet, som kommer på ulikt tidspunkt hos de to kjønn, modning av skjelettet med lukking av vekstsonene og sekundære ytre og indre kjønnskarakteristika.
 • Genetikk antas å forklare mellom 50 til 75 prosent av variasjonen i normal pubertetsstart, mens resten kan tilskrives omgivelsesfaktorer som blant annet vektmessig utvikling og miljøfaktorer. Mangel på eller overskudd av andre hormoner vil også kunne påvirke timing og forløp.
 • Forsinket eller for tidlig pubertetsutvikling er hos begge kjønn er tegn på mulig sykdom som må utredes, men generelt er sannsynligheten for sykdom i størst i tilfeller av sen pubertetsutvikling hos jenter og tidlig pubertetsutvikling hos gutter.
 • Normal alder for pubertetsstart hos de to kjønn defineres ut fra første tegn på ytre utvikling, brystvekst hos jenter og testikkelvekst hos gutter.
 • Grensene som brukes i Norge for tidlig utvikling er for jenter 8 år og gutter 9 år og for sen utvikling henholdsvis 13,5 og 14,5 år. Gjennomsnittlig starter puberteten 2 år tidligere hos jenter enn hos gutter.

Kilde: Helsebiblioteket.no