Kategori:

Helse

Kategori:

Helse

Tegnene på at barnet ditt er høysensitivt

At barnet reagerer ekstra på lyder, lukter og kulde, er bare noen av tegnene på høysensitivitet.

Høysensitive barn
Høysensitive barn har ekstra godt av å være i kontakt med naturen. For mange barn blir det mange inntrykk i løpet av en dag, og både barnehage og skole bør tilrettelegge for særlig sensitive barn. Foto: iStock
Trond Haukedal

Trond Haukedal er psykolog og foredragsholder.

Høysensitivitet er et medfødt karaktertrekk på lik linje med å være ekstrovert eller introvert. Musikalsk eller umusikalsk, strukturert eller ustrukturert, sier psykolog Trond Haukedal, forfatter av Boken om Høysensitivitet – veien fra sårbarhet til ressurs og Solstråleboken – Om motivasjon, egenverdi og selvledelse.

Han understreker at høysensitivitet ikke er en diagnose, og forteller det omtrent 20 prosent av befolkningen er høysensitive. Personlig har psykologen mer sans for beskrivelsen særlig sensitiv, enn høysensitiv.

— Dette karaktertrekket som ble først beskrevet av den amerikanske psykologen Elaine Aron, er mer presist fordi dette med sensitivitet jo gjelder alle i ulik grad. Mens høysensitiv høres ut som noe for spesielle, bemerker Haukedal.

Alle er nemlig varierende sensitive. Tenk deg en skala fra 1 til 100 der psykopaten, som er avstengt emosjonelt, er nederst. Skårer du derimot fra rundt 80 på denne skalaen, er du veldig fintfølende og reagerer mer på sanseinntrykk enn de fleste.

Reagerer på sanseinntrykk

Line Langaard Solberg

Line Langaard Solberg holder kurs for foreldre med høysensitive barn.Foto: Bente Høegh

Line Langaard Solberg, adjunkt og NLP coach, bekrefter at høysensitivitet er et av mange karaktertrekk et menneske har og personlighetstrekket har man hele livet.

— Alle barn er unike og det er vanskelig å gi en generell beskrivelse av høysensitive barn, opplyser hun.
Det er allikevel noen kjennetegn du kan være oppmerksom på. Det ene er at barnet kan reagere sterkere og raskere på inntrykkene det får gjennom hverdagen.

— Det kan være lyd, lys, lukt, sult, kulde eller varme, eller andre sanseinntrykk. Det fører til at barnet raskere kan bli overstimulert, noe som innebærer at det kan reagere med sinne, sutring eller tilbaketrekking, forklarer pedagogen.

Høysensitive barn er også veldig empatiske og har gode kognitive evner. Når de vokser opp i et positivt oppvekstmiljø der de er trygge har de ofte mye å bidra med til omgivelsene.

— De kan være spesielt kreative, stille de mest underfundige spørsmål om livet og være humørspredere i en gruppe. Selv når dagene har vært positiv for dem, kan de ha problemer med å sove etter en inntrykksfull dag. Da kan det være lurt å sette ned tempo i god tid før leggetid og unngå skjermbruk slik at tankeaktiviteten får hvile.

Styrker kroppen

Vitaminbjørner D-vitamin er proppfull av D-vitamin som er godt for immunforsvaret, ben og muskler.

Les mer

Vær obs på skjermbruk

Høysensitive barn kan nemlig reagere sterkere på skjermbruk enn andre barn. De kan bli apatiske eller urolige, du kan kanskje merke at det blir vanskeligere å få øyekontakt med barnet etter at det har vært mye på skjermen.

— Det er viktig at du er bevisst på at barnet trenger pauser fra skjermen og at den blir slått av en time før sengetid. Både det blå lyset fra skjermen og aktiviteten i seg selv kan føre til at det blir vanskelig for barnet å roe seg ned, påpeker hun.

Line Langaard Solberg legger til at særlig sensitive  barn trenger gode rutiner, forutsigbarhet og grenser for å føle seg trygge.

—  De kan ha vanskeligheter med store overganger i livet, som oppstart i barnehage og skole. Barnet kan også bli forstyrret av lærerbytter, samt overgangen til mellomtrinnet og ungdomsskolen. Og fra sommerferie til skole. Da vil de kanskje trenge litt ekstra tid til tilvenning, sier Langaard Solberg.

Hun forteller at mange høysensitive barn reagerer på å være lange dager i barnehage og skole. Her er barnegruppene store, og det er mye støy og lys.

— Da kan det være lurt å snakke med personalet om at barnet trenger små pauser for å hente seg inn. Kanskje kan du få til noen dager i uken der du henter barnet tidligere. Det er viktig for alle barn at de får gode rutiner og forutsigbarhet, og det er ekstra viktig for de særlig sensitive at de får tydelige beskjeder slik at de vet hva som skal skje. Det skaper trygghet og ro i et tankerikt sinn.

Bør tilrettelegges

Også Trond Haukedal understreker viktigheten av at hverdagen i barnehage og skole blir tilrettelagt for disse barna.— Det er ikke tilfeldig at skolevegrere også ofte er høysensitive, da hverdagen i skolen blir for stressende og krevende for dem.

Men vær klar over at høysensitivitet ikke er det samme som å være innadvendt eller beskjeden.

— Sensitive barn kan på lik linje med andre barn også tørre å rekke opp hånden å si noe. Men har de dårlig selvbilde blir det vanskeligere.

Dette er nemlig avgjørende for hvordan barnet får det i hverdagen.

—  Er barnet balansert og har en god selvfølelse? Da kan barnet ta ordet og si i fra når noe er galt. Eller sliter barnet litt med egenverdien? Da kan barnet lett bli utilpass i mer stressede situasjoner.

Særlig sensitive personer vil kunne oppleve litt «berg og dalbane» i følelseslivet:

— De blir mer glad og mer lei seg, sagt på en annen måte har de et sterkere følelsesliv enn andre. De tar til seg mer inntrykk, ytre stimuli og de er mer intuitive. De tenker mye, og kan derfor oppleves som kloke, sier Haukedal.

Tilstede i følelsene

Viktige og vanlige egenskaper knyttet til høysensitivitet er å være intuitive og tilstede i følelsene sine. Derfor er det viktig at menneskene rundt møter dem på en god måte gjennom å være følelsesmessig «på».

— Hvis barnet opplever at menneskene på skolen ikke forstår, blir det vanskelig. Det handler om å utvikle selvbevissthet, empati og evne til å gi anerkjennelse til person; ikke bare prestasjon, sier psykologen.

Når den sensitive personen møter en som ikke er like sensitiv, vil man kunne kjenne seg tappet for energi.

— De sensitive fungerer på intuisjon. De merker når andre ikke er «tilstede», og vil med bakgrunn i tidligere dårlige erfaringer se på det som bortkastet tid å prøve å få hjelp hos dem. Måten de unge blir møtt og forstått på, er avgjørende. Ellers kan det bli mye sinne og frustrasjon.

Dette gjelder både lærere og medelever. Barnet kan oppleve at lærer ikke forstår hva hun eller han snakker om, og opplever å ikke bli sett.

— Er læreren helt «avskrudd», begynner barnet å tvile på seg selv i stedet og ser på seg selv som problemet. Nøkkelpersoner i skole og hjelpeapparat må være følelsesmessig tilstede og ha kompetanse og empati nok til å forstå, avslutter Haukedal.

Råd til foreldre:

 • Gi oppmuntring til barnet; uten å overdrive.
 • Still de«gode spørsmålene»
 • Vær tilstedeværende
 • Sett klare grenser. Gi barnet for eksempel to valg. Pass på at konsekvenser står i forhold til handlinger.
 • La barnet ha omgang med dyr og natur.
 • Gi barnet gode mestringsfølelser.
 • Ha en anerkjennende holdning; Gi aksepterende ord; barna tar med seg dette inn i sin egen forståelse
 • Spør barnet hva det selv ønsker
 • Skap øyeblikk av samhørighet
 • Sørg for å gi barnet god søvn, nok mat og drikke.
 • Skap regelmessige pustehull i barnets hverdag.
 • Balansekontoen. Lag en liste med aktiviteter som barnet får positiv energi av. Dere kan skrive dette ned, eller tegne hvis barnet ikke skriver ennå.
 • Sørg for respekt for både introverte og ekstroverte familiemedlemmer, og skap en balanse i aktiviteter her. Hva har de ulike medlemmene i familien behov for?
 • Gi barnet mest mulig tid til fordypelse.
 • Snakk med barnet om hva som er «normalt»; for eksempel at man kan bli sliten etter ulike aktiviteter.Kilde: Sensitivebarn.no

Tegn du kan se etter:

 • Er empatisk og har sterk rettferdighetssans.
 • Har sterke følelser som kan oppleves dramatiske for barnet og omgivelsene.
 • Klager over tøy som klør eller irriterer hud.
 • Er tilsynelatende meget intuitiv.
 • Bruker store ord for sin alder.
 • Lærer bedre av vennlig irettesettelse enn straff.
 • Har vanskelig for å sove etter en spennende dag.
 • Stiller mange, dype, tankevekkende spørsmål.
 • Har behov for forutsigbarhet og rytme.
 • Er vare for forandringer og tar lett inn andres stress og stemninger.
 • Er kreativ og grundig.
 • Kan ha behov for å trekke seg tilbake fra sosiale sammenhenger.
 • Er vare for smerte, lys, støy, lukt eller væromslag, samt sult og tretthet.
 • Vurderer sikkerhet før det klatrer høyt.

Kilde: Sensitiv.dk og psykolog Elaine Aron 

Tegn du kan se etter:

 • Er empatisk og har sterk rettferdighetssans.
 • Har sterke følelser som kan oppleves dramatiske for barnet og omgivelsene.
 • Klager over tøy som klør eller irriterer hud.
 • Er tilsynelatende meget intuitiv.
 • Bruker store ord for sin alder.
 • Lærer bedre av vennlig irettesettelse enn straff.
 • Har vanskelig for å sove etter en spennende dag.
 • Stiller mange, dype, tankevekkende spørsmål.
 • Har behov for forutsigbarhet og rytme.
 • Er vare for forandringer og tar lett inn andres stress og stemninger.
 • Er kreativ og grundig.
 • Kan ha behov for å trekke seg tilbake fra sosiale sammenhenger.
 • Er vare for smerte, lys, støy, lukt eller væromslag, samt sult og tretthet.
 • Vurderer sikkerhet før det klatrer høyt.

Kilde: Sensitiv.dk og psykolog Elaine Aron