Kategori:

Helse

Kategori:

Helse

Overvektige barn: et ømfintlig tema

Overvekt oppleves vanskelig for mange barn, fordi kropp og vekt er et sårbart tema som kan være knyttet til skam.

Overvektige barn
Overvekt hos barn bør alltid tas opp på en respektfull måte. Foto: iStock

Overvekt er et problem som rammer flere og flere barn. Er barnet ditt overvektig, finnes det behandlinger som kan hjelpe barnet til en sunnere vekt, ifølge helsenorge.no

​​​​​Kroppsmasseindeks (KMI eller BMI) kan brukes til å regne ut normalvekt.​ BMI (kg/m2) er et mål på vekt i forhold til høyde. Fordi barn er i vekst, brukes det et percentilskjema for å måle barnets høyde og vekt i forhold til gjennomsnittet hos barn med samme kjønn og alder. Barneavdelingene bruker KMI tilpasset barn som mål på overvekt.

– På helsestasjonen og i skolehelsetjenesten følges jo barna med målinger av vekt og lengde. Dersom målingene viser at barnet er overvektig, er det grunn til å ta det opp med foreldrene, sier Hilde Mjell Donkor, barnelege ved Sykehuset Innlandet Lillehammer.

Hun har forsket på overvekt hos barn, og understreker at temaet alltid bør tas opp på en respektfull måte.

Lege Hilde Mjell Donkor.

Lege Hilde Mjell Donkor  skriver doktorgrad om barn og overvekt.

– For barn, særlig førskolebarn, vil det være naturlig at det er foreldrene man henvender seg til, det er jo foreldrene som er ansvarlig for matinnkjøp og aktiviteter i familien. Større barn og ungdom forstår mer og har kanskje tenkt på det selv også.

Ifølge legen er det viktig å huske at flertallet av foreldrene til overvektige førskolebarn ikke selv ser at barna er overvektige. Derfor det er viktig at helsepersonell tar det opp i håp om å snu utviklingen.

– For å ta dette opp på en måte uten å ødelegge barnets selvbilde er det lurt å fokusere på helse, og ikke vekt eller BMI. Større barn som er overvektige vil for eksempel ofte kunne merke at de henger litt etter i gymtimen eller på fotballtrening, og da bør man fokusere på at målet er en sunn og sterk kropp, ikke en tynnere kropp, råder Donkor.

Et sårbart tema

Tone Aanderaa

Helsesøster Tone Bjørnson Aanderaa er Plusstids ekspert på familielivet. Foto: Gry Traaen

For å fange opp barn som er overvektige, sjekker helsesykepleier vekt og lengde på skolen. Helsesykepleier Tone Bjørnson Aanderaa forteller at dette kan oppleves vanskelig for mange barn, nettopp fordi kropp og vekt er et sårbart tema som kan være knyttet til skam.

– Det er derfor svært viktig at det gjøres på en god måte hvor barnet er alene med helsesykepleier og ikke med de andre elevene når det skjer. Helsesykepleier må også skape trygghet og en god allianse når barnet trenger tettere oppfølging.

For helsesykepleier handler det om å se helheten, et barn med noe forhøyet BMI, som har sunne matpakker og er i aktivitet, er det ingen grunn til å bekymre seg for. Det er viktig at helsesykepleier har tett kontakt med kontaktlærer og foreldre for å høre mer om barnet har utfordringer knyttet til mat og om det ligger andre ting bak.

– Det er også viktig å være klar over at BMI kan være misvisende, spesielt om barnet trener mye, da den ikke skiller mellom fett og muskler, så det er viktig med sunn fornuft. Det er også viktig å forebygge spiseforstyrrelser, så dette er et vanskelig tema, understreker Bjørnson Aanderaa.

Trenger hjelp til å endre kurs

Hvis BMI er høy, barnet spiser usunt og er mindre i aktivitet, bør man ta grep. Da er det fint å involvere hele familien, hjelpe dem til sammen å endre kurs og hjelpe familien til å etablere et sunt kosthold.

– Fokuset bør ligge på det sunne, fremfor at barnet skal slankes, noe som kan være negativt for barnets selvfølelse.

Men hvordan kan man ta denne samtalen uten å ødelegge barnets selvbilde?

– Som helsesykepleier er det viktig å bli kjent med barnet alene først. Vis at du bryr deg, hva som er positivt og fokuser på hva som gir energi i barnets liv. Det er lurt å kartlegge barnets motivasjon, undersøke om barnet selv ønsker endring og lage en plan sammen hvor barnet er delaktig. Er det store utfordringer, kan helsesykepleier henvise videre til instanser som jobber spesifikt med barn og overvekt.

Som forelder er det viktig å ha fokus på mestring og hva barnet er glad i å gjøre. Let gjerne etter en fysisk aktivitet som fremmer glede og mestring, snakk om et sunt kosthold og forklar hvorfor det er viktig – kroppen trenger det beste drivstoffet for å funke, akkurat som en bil.

– Får en bil feil drivstoff, vil den ikke kjøre mer. Får vi feil drivstoff, sier blant annet også kroppen fra gjennom lite energi. Vi blir lettere syke, trette gjennom dagen, får lavere konsentrasjon og dårlig nattesøvn.

Et tips er å involvere barnet i matlagingen og la det få smake på nye ting, og gjøre det til noe gøy som dere gjør sammen.
– Alliér deg med helsesykepleier på skolen og lag et godt team hvor målet er å oppdage nye gode matretter som gir energi til kroppen, tipser Bjørnson Aanderaa.

Styrker kroppen

Vitaminbjørner D-vitamin er proppfull av D-vitamin som er godt for immunforsvaret, ben og muskler.

Les mer

Kosthold og aktivitet

Barnelege Hilde Mjell Donkor forteller at det handler om balanse mellom matinntak og aktivitet.

– Skal du ta grep, er det viktig å huske at barn er i vekst. Målet for barn vil dermed ikke være å gå ned i vekt, men å stabilisere vekten og fortsette lengdeveksten. Det må være en balanse mellom det barnet spiser og hvor mye i aktivitet barnet er, og kosthold og mål for aktivitet kan helsepersonell hjelpe til med.

Helsesykepleier kan være en støtte underveis i prosessen, og overvektige barn blir ofte også henvist til fastlegen. Noen familier trenger etterhvert oppfølging av barneavdelingen.

– Som foreldre har man jo den daglige oppfølgingen, og det kan være du må ta noen grep i forhold til kosthold og aktivitet selv også for å hjelpe barnet. Det kan være utfordrende for familien, og det viser seg at det ikke alltid er så lett å snu utviklingen dersom barnet har blitt overvektig. Derfor er det aller mest effektive tiltaket mot overvekt hos barn og unge å forebygge overvekt, og der har både foreldre, helsepersonell og hele samfunnet et ansvar.