Kategori:

Livsstil

Kategori:

Livsstil

Utbrenthet - behandlingen du kan prøve

Har du brent lyset i begge ender litt for lenge kan utbrenthet fort bli en realitet. Da handler det om å ta de riktige grepene for å få livet på rett kjøl.

utbrenthet_iStock
Utbrenthet er en alvorlig slitenhetsreaksjon som stadig flere opplever. Foto: iStock

Har du hørt om den berømte veggen? Den som er stor og altoppslukende, og en vegg mange av oss nærmer seg, kanskje i lang tid uten å være bevisst over det selv. For når hodet er fullt av tanker som må sorteres og brettes, du gruer deg til morgendagen og alt synes uoverkommelig, kan du dunke hodet i den veggen med et skikkelig brak.

Selv om signalene fra kroppen nok har vært der lenge, er det mange som blir overrasket, fordi følelsene er fortrengt.

– Utbrenthet er en slitenhetsreaksjon. En overbelastning på grunn av stress over tid med sterke emosjonelle koblinger, forklarer Stig Berge Matthiesen.

Han er utdannet psykolog og jobber som professor i Organisasjonspsykologi og HRM ved handelshøyskolen BI. Matthiesen er medforfatter av boken «Utbrent», og har jobbet med stress og utbrenthetsproblematikk i en årrekke. Han kjenner godt til faresignalene ved en begynnende utbrenthet, og mener mange tvinger seg til å fortsette i samme tempo selv om de kjenner at det tårner seg opp. Men det er grenser for hvor lenge kroppen klarer å være i akutt stress før den må bråbremse.

Stig-Berge-Matthiesen-foto-Truls-Løtvedt

Stig Berge Matthiesen er psykolog og professor i organisasjonspsykologi. Foto: Privat

– Mange vil benekte problemet, og i stedet for å gi kroppen det den trenger, nemlig hvile og avlastning, bare fortsetter de som før. Dermed blir stresset kronisk, og kroppen blir ute av stand til å hente seg inn igjen uten langvarig restitusjon eller andre tiltak.

– Hva som må til for å komme seg ovenpå igjen vil variere fra person til person, forklarer Matthiesen.

Han sier at tiden det tar å tømme kreftene så mye at man bli utbrent avhenger av hvor mye krefter man har i utgangspunktet og ikke minst hvor stor avstanden er mellom kreftene man bruker og kreftene man har til rådighet.

Forskjell på stress og utbrenthet

Selv om stress og utbrenthet kan minne om hverandre, er det to ganske forskjellige tilstander. Stress er en reaksjon på belastning og en følelse av å ikke strekke til, og noe vi alle kjenner på fra tid til annen. Gjerne for perioder om gangen.

Utbrenthet handler om en altfor stor belastning over tid som blir uhåndterlig. Klassiske symptomer er følelsen av å aldri få hentet deg ordentlig inn, manglende glede, dårlig konsentrasjon, dårligere jobbprestasjoner, endret søvnmønster, og energi og inspirasjon som viker til fordel for tyngre tanker og nedstemthet eller andre diffuse kroppslige plager.

Selv om det er mennesker i utsatte lederposisjoner og politikken vi kanskje ofte hører mest om, rammer utbrenthet bredere enn som så. Forskning viser at problemet er økende og rammer en stadig yngre målgruppe.

Dette stemmer med erfaringene til psykiater Tron Svagård, leder ved ressurssenteret Villa Sana som er tilknyttet Modum Bad. Til ressurssenteret kommer sykepleiere, leger og tannleger som har det vanskelig i forhold til yrke, samliv eller privatliv for rådgiving og kurs. I denne gruppen er det svært mange som møter veggen.

Klinikkdirektør Tron Svagård, portrett

Psykiater og klinikkdirektør Tron Svagård ved Ressurssenteret Villa Sana på Modum Bad opplever at stadig flere yngre kvinner blir utbrente. Foto: Privat

– Vi ser at stadig yngre mennesker rammes av utbrenthet. Kvinner er også veldig høyt representert. Det jeg ser er at det ofte handler om en konflikt mellom arbeidsliv og familieliv, forteller Svagård, og legger til:

– Mange stiller veldig høye krav til seg selv, og det er ingen grense for hva de skal mestre: karriere, familieliv, hus og hjem og sosiale aktiviteter. Felles er at de føler de både er for lite på jobb og for lite hjemme. De har svært høye forventninger til seg selv, men er i en presset situasjon hvor de ikke føler de strekker til på noen kanter. Dette til tross for at de strekker seg så langt de kan, og dermed ikke ser noen utgang på situasjonen.

Dette stresset fylles på over tid, men ifølge Svagård er det ofte en alvorlig livshendelse som skal til for at det bikker over i en uhåndterlig situasjon.

– Eskalering av arbeidspress, sykdom, samlivsbrudd, at det skjer noe med barna, eller konflikter på arbeidsplassen kan fylle begeret slik at det oppleves å komme plutselig, sier han, men poengterer:
– Hovedsakelig handler det om problemer på hjemmebane, noe som igjen påvirker hele livssituasjonen.

Mange stiller veldig høye krav til seg selv. tron svagård

Hva som gjør deg utsatt

Selv om utbrenthet i utgangspunktet kan ramme alle, er det noen som er mer utsatt.

­– Mennesker som er veldig samvittighetsfulle og pliktoppfyllende og som har mye av det vi kaller nevrotisisme, er mer sårbare for stress og utbrenthet enn andre, sier Matthiesen.

Styrker kroppen

Vitaminbjørner D-vitamin er proppfull av D-vitamin som er godt for immunforsvaret, ben og muskler.

Les mer

Hvor lenge varer utbrenthet?

Både Svagård og Matthiesen mener det er gode sjanser for å komme seg tilbake i full sving hvis du først har blitt utbrent. Men hvor lang tid det tar kommer an på om du tar godt nok grep om situasjonen og hvor hardt du ble rammet i utgangspunktet. Uansett må endringer til for at du skal håndtere livet. Alt kan ikke fortsette som før, ellers vil begeret raskt fylles opp på ny.

– Det kan ta alt fra et par måneder til flere år å komme tilbake til hektene, sier Matthiesen og legger til at utbrenthet er en sekkekategori som strekker seg fra de som er lett utsatt til det som minner mer om en depresjon.

– Det er mange varianter av utbrenthet. Det viktigste er at du gjør de endringene du må gjøre. Noen trenger profesjonell hjelp, men mye kan du gjøre selv. Kartlegg situasjonen din og hva som stresser deg. Snakk med arbeidsgiver om jobbsituasjonen dersom skoen trykker der. Vær mer realistisk med deg selv om hva du skal mestre og klare, råder Matthiesen.

Stress-systemene i kroppen må avlastes i en lenger periode, men å unngå stress kan ofte være lettere sagt enn gjort, i hvert fall hvis det er livssituasjon eller familiemessige forhold som er sentrale stressorer. Stressmodulerende teknikker som pusteteknikker, yoga og mindfullness er det også mange som sverger til.

Noen trenger profesjonell hjelp, men mye kan du gjøre selv.stig berge matthiesen

Snu i tide

Utbrenthet kan ofte forebygges dersom du er bevisst på dine egne følelser og kroppen din. Valgene vi gjør bidrar i stor grad til å øke eller senke den totale belastningen.

– Søvn og hvile må kanskje prioriteres, arbeidsmengde og oppgaver må kanskje begrenses og delegeres. Nøkkelordet er åpenhet. Vi må tørre å dele disse tankene med våre nærmeste, våre kollegaer, arbeidsgivere dersom det topper seg. På den måten kan man få god hjelp. I tide, sier Svagård ettertrykkelig.

Du er i risikosonen hvis du …

  • er i en langvarig stressituasjon
  • får utilstrekkelig støtte/ har for lite ressurser rundt deg
  • er en engstelig bekymringsorientert person
  • er svært samvittighetsfull
  • har manglende fleksibilitet i hverdagen/ingen mulighet til å selv påvirke egen arbeidshverdag

Kilde: Stig Berge Matthiesen

Forebygg nå!

Dersom du føler du står i faresonen for å bli utbrent må du ta grep:

  1. Forsøk å omprioritere for å minimere stresset. Hva er viktig, og hva er ikke så viktig?
  2. Vær litt snillere mot deg selv
  3. Hvil når du er sliten
  4. Deleger! Snakk med arbeidsgiver og sørg for at du får normale arbeidsdager og normal arbeidsbelastning

Kilde: Stig Berge Matthiesen

Regulerer magen

Få en glad mage med Husk Magebalanse.

Les mer