Kategori:

Livsstil

Kategori:

Livsstil

Kaos på hjemmebane? Få hverdagsflyt på japansk vis

Ønsker du å få mer kontroll over klesvasken eller arbeidsoppgavene? Jeanette og familien hennes lot seg inspirere av den japanske lean-metoden og bruker rådene derfra for å organisere hverdagen bedre.

Jeanette Guttenberg og familien bruker lean-metoden hjemme
Jeanette Guttenberg og resten av familien føler at hverdagen er blitt enklere etter at de begynte å bruke Eva Jarlsdotters lean@home-metode. Her er de samlet foran visualiseringstavlen der de skriver opp alt som skal skje fremover. Foto: Martin Inger

– Tidligere irriterte jeg meg stadig vekk over hverdagens gjøremål som vi håndterte på helt forskjellige vis, for eksempel klesvasken. I det hele tatt hadde vi ulike måter og ønsker i forhold til hvordan ting skulle gjøres, forteller Jeanette Guttenberg. 

Selv om det ikke var fullstendig kaos hjemme, havnet mye i bakleksa eller skapte dårlig stemning. Jeanette var misfornøyd med situasjonen og ble derfor nysgjerrig da hun leste om lean-metoden i Eva Jarlsdotters bok Från frustration till flow med lean@home.

Redusert forbruk

Eva Jarlsdotter

Forfatter og foredragsholder Eva Jarlsdotter har utviklet lean@home-konseptet basert på den japanske lean-metoden.

Forfatter Eva Jarlsdotter har selv opplevd en stresset hverdag på kroppen, som kommunikasjonssjef på et internasjonalt storkonsern og med mange oppgaver både på jobb og hjemme. Situasjonen fikk til slutt henne og mannen til å bestemme seg for å prøve om lean-tankegangen kunne fungere på hjemmebane.

– Vi hadde små barn, og både jeg og mannen min var frustrerte over en situasjon der vi aldri hadde oversikt, kastet altfor mye mat og hadde et skyhøyt forbruk, sier hun og fortsetter:

– Jeg hadde jobbet med metoden i legemiddelbransjen og mannen min kjente til den fra sin jobb i helsevesenet, så en dag bestemte vi oss for å teste om prinsippene også kunne fungere på hjemmebane.

Det var en vellykket test: I løpet av ni måneder i 2013 klarte familien blant annet å redusere forbruket, begynne å trene og ryddet seg frem til mer plass i boligen.

Deretter vokste tanken hos Eva Jarlsdotter om å dele denne kunnskapen med andre hverdagshelter. I dag både foreleser og skriver hun om konseptet lean@home som er hennes videreutvikling av lean-metoden.

En mulighet for bedring

Filosofien er i utgangspunktet basert på bilmerket Toyota og andre japanske industribedrifters arbeid med å kontinuerlig forbedre produksjonsprosesser. Ved å gjøre de ansatte bevisste på hvordan oppgaver best kunne utføres, ble det færre feil og mindre sløsing med tid og ressurser.

– Det er fullt mulig å overføre denne metoden til hjemmebruk, sier Jarlsdotter.

Ifølge forfatteren er det beste utgangspunktet å se på problemer som en mulighet for en forandring til noe bedre.
– Å ta tak i rutiner eller situasjoner i hverdagen som ikke fungerer, kan minske stress, frigjøre tid og gjøre at livets mange oppgaver føles mer meningsfulle.

Lean handler ikke om at hele livet skal forandres, men å se på konkrete situasjoner som kan få en bedre flyt. Det kan være middagsmåltidet, lekselesingen eller klesvasken.

– For få til en endring er det avgjørende at noe oppleves som et problem av flere i familien. Det er ikke én som sitter på fasiten; her må alle være med på løsningen.

Fem steg

Lean-metoden har flere verktøy som kan brukes i en prosess. Et av de viktigste heter kaizen på japansk, og betyr kontinuerlige og varige forbedringer. Kaizen består av fem steg som øker muligheten for å skape mer flyt i ulike situasjoner hjemme.

Begynn med nåsituasjonen – er for eksempel morgenen preget av stress, lite tid og dårlig stemning? Spør hverandre hvorfor det er slik, og gjenta spørsmålet flere ganger for å komme til kjernen. Eksperter har, ifølge Eva Jarlsdotter, funnet ut at man gjerne må spørre hele fem ganger før hele situasjonen og årsakssammenhengen avdekkes.

Forestill dere deretter drømmeversjonen av morgenen, der alt flyter fint og jevnt fra dere våkner i sengen til dere er fremme på jobb eller skole.

Det tredje steget fokuserer på hva som må endres. Det er viktig at alle blir enige om en plan og forplikter seg til å følge den i 30 dager fremover. Det kan gå ut på å forberede klær og frokost kvelden før, eller å legge seg tidligere. Det er også viktig at dere blir enige om en belønning som innløses den dagen dere har nådd målet. Denne gulroten skal få dere gjennom tunge tider underveis i prosessen.

Fjerde steg handler om gjennomføring. Sett i gang samme uke og følg planen som dere er blitt enige om.

Oppfølging er det femte og siste steget. Etter at måneden er passert ser dere i fellesskap på hvordan det har fungert. Bli enige om hva som eventuelt skal justeres for at det skal bli enda bedre flyt. Og så feirer dere at prosessen er gjennomført.

Ditt eget forbilde

Ifølge Eva Jarlsdotter blir kaizen-stegene fort en del av hverdagen når du oppdager at de bidrar til varige endringer, frigjør tid og minsker stressfaktorer.

– Og siden det er du selv og familien som både avdekker problemet og finner en løsning, tar dere eierskap til prosessen på en annen måte enn hvis noen andre skulle fortelle dere hva som burde gjøres, sier hun og utdyper:

– Lean handler om å ta utgangspunkt i seg selv og bli ditt eget forbilde i stedet for å måle seg med andre, understreker hun.

Bedre på å snakke sammen

For Jeanettes familie er lean-metoden blitt en naturlig del av hverdagen.

– Ukentlig planlegger vi tiden fremover ved hjelp av en visualiseringstavle der vi skriver opp alt som skal skje. Der har vi dessuten alle viktige papirer og annet som ikke må glemmes, sier hun.

Prinsippet om å gjøre mange små forandringer og ikke forsøke å endre alt på én gang, har bidratt til en mer tilfredsstillende familiehverdag.

– Vi handler ikke dobbelt opp, vet hvor sakene våre er og hva som skal skje de kommende ukene. Dessuten bruker vi vår energi på positive ting i stedet for å krangle om klesvasken.

– Gjennom lean-metoden har vi blitt bedre på å snakke sammen og vet mer om hverandres drømmer, behov og ønsker, sier Jeanette, som nå har samarbeidet med Eva Jarlsdotter om den praktiske guiden Lev helt enkelt, der lean-metoden for hjemmebruk illustreres med eksempler fra Jeanettes hverdag. 

Husk at:

Problemer kan endres til noe bedre, og at du og familien selv er de beste til å finne løsninger som passer for dere!