Kategori:

Helse

Kategori:

Helse

Sykt barn hjemme? Dette må du vite om egenmeldingen

Visste du at reglene for egenmelding ved sykt barn og egenmelding for egen sykdom er forskjellige?

Far med sykt barn
Du kan bruke egenmelding sykt barn hvis barnet ditt er sykt, men hvor mange sykt barn dager du har krav på, avhenger av hvor mange barn du har omsorg for. Foto: iStock

De aller fleste foreldre vet at når de har syke barn, har de rett til å være hjemme et visst antall dager med lønn. Men det er ikke alle som kjenner kravene til egenmelding når du har sykt barn, antall dager du kan være hjemme og hva du må dokumentere.
Hvor mange dager du kan være borte fra jobb, avhenger av flere faktorer, for eksempel antall barn, hvorvidt du er enslig forsørger eller om barnet er kronisk syk, forklarer juridisk HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm ved Infotjenester.

Juridisk HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.
Juridisk HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm. Foto: Infotjeneste

– Hovedregelen er at hvis du har ett eller to barn under 12 år har du rett til å være hjemme med lønn i ti dager i løpet av et kalenderår. Regelen gjelder ut det året barnet fyller 12 år, og har du tre barn eller flere øker antallet til 15 dager. Dette gjelder per forelder, så totalt har foreldrene 20 dager til sammen, sier Brostrøm.

Egenmelding med syke barn

I influensasesongen er det mange foreldre som både selv er syke og som må holde seg hjemme fra jobb på grunn av syke barn. Da er det godt å vite at det er forskjell mellom bruk av egenmelding ved egen sykdom og bruk av omsorgsdager ved barns sykdom.
– Egenmelding ved egen sykdom gjelder hvis du må være borte fra arbeid når du selv blir syk. Hvis du må være borte fra arbeid på grunn av barns sykdom, kan du ha rett på omsorgspenger, sier kontorsjef Lene Lied ved Ytelsesavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
De ti første av disse omsorgsdagene betales av arbeidsgiver, og kommer altså i tillegg til egenmeldingsdagene du har ved egen sykdom.
Men mange er ikke helt klar over hva lovverket sier om egenmelding av omsorgsdager.

– Du kan bruke egenmelding de tre første fraværsdagene hvis du må være hjemme med sykt barn. Arbeidsgiver kan kreve dokumentasjon, i form av legeerklæring, fra dag fire.

HR-rådgiver Jørgen Brostrøm påpeker at fridager og helger regnes med. Så hvis du må være hjemme med sykt barn fredag, kan arbeidsgiver i prinsippet kunne kreve en legeerklæring den påfølgende mandagen.
– Men hvis mor er hjemme fra mandag til onsdag og far er hjemme torsdag, trenger ikke mor å vise dokumentasjon dersom hun er hjemme med sykt barn fredag. Fordi loven sier at du kan ta ut tre sammenhengende dager med egenmelding uten dokumentasjon, sier Brostrøm.
Dermed kan du faktisk bruke egenmelding på alle ti omsorgsdagene i løpet av et kalenderår.

Utvidet rett til omsorgspenger

Noen foreldre har også rett til utvidet antall med omsorgsdager.
– Dette gjelder for eksempel hvis du har aleneomsorgen for barn eller hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet. For å få rett på utvidet antall omsorgsdager, må foreldrene sende søknad om dette til NAV, opplyser Lied i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Dersom foreldre har avtalt delt omsorg (50/50), blir omsorgsdagene delt like mellom partene, opplyser NAV på sine hjemmesider. Men hvis barnet har fast bosted hos en forelder, kan han eller hun føre overføre dager til den andre forelderen. Det er NAV som beregner hvor mange omsorgsdager eller «sykt barn-dager» hver av foreldrene har rett til, ut fra avtalt samvær.

Les også: PASS PÅ SMITTEKILDENE I HJEMMET

Brukt opp egenmelding

I noen perioder er barna oftere syke – og dersom du har brukt opp omsorgsdagene råder Brostrøm foreldre til å forsøke og finne en løsning sammen med arbeidsgiver.
– Det hjelper ikke å få legeerklæring dag 11 du må være hjemme med sykt barn. Da må du høre med arbeidsgiver om du kan ta ut permisjon uten lønn, avspasering eller bruke feriedager.
En annen ting som er smart å vite, er at loven opererer med hele sykedager.
– Hvis du må dra fra jobben kl. 12 en dag for å hente sykt barn i barnehagen, har du egentlig brukt opp en dag. Når det er sagt tillater mange arbeidsgivere deling av dager, slik at du kan ta en halv “sykt barn”-dag. Noen bedrifter opererer også med time-konto, men det er altså ikke noe du som arbeidstaker kan kreve, understreker Brostrøm.

Tommelfingerregler ved egenmelding av syke barn:

 • Har du omsorg for 1-2 barn – har du 10 omsorgsdager per kalenderår.
 • Har du omsorg for 3 eller flere barn – har du 15 omsorgsdager per kalenderår.
 • Hvis du er alene om omsorgen for barnet eller barna – har du krav på 20 eller 30 dager per kalenderår.
 • Du kan få 10 ekstra dager per kalenderår hvis du har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn.
 • Krav om omsorgsdager gjelder til barnet fyller 12 år, og 18 år ved kronisk syke eller funksjonshemmede barn.
 • I hvert enkelt sykdomstilfelle kan du som arbeidstaker bruke egenmelding de 3 første kalenderdagene.
 • Etter 4 ukers ansettelse har du mulighet til å bruke egenmelding ved sykt barn.
 • Etter permisjoner på mer enn 14 dager mister du retten til å bruke egenmelding.
 • Du kan bruke egenmelding ved sykt barn dagen før eller etter egenmelding ved egen sykdom.
 • Enkelte arbeidsgivere er bundet av tariffavtaler eller andre avtaler som gir arbeidstakere rett til full lønn, men loven opererer altså ikke med dette begrepet.
 • Selv om du har rett til betalt permisjon, er det ikke dermed sagt at du har rett til full lønn. Omsorgspenger reguleres etter samme bestemmelser som sykepenger med et tak på seks ganger grunnbeløpet.
  Kilde: Juridisk HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm

Styrker kroppen

Vitaminbjørner D-vitamin er proppfull av D-vitamin som er godt for immunforsvaret, ben og muskler.

Les mer