Kategori:

Helse

Kategori:

Helse

Barn med alvorlig allergi – slik takler dere hverdagen

Har barnet alvorlig allergi mot mat? Her er noe tips til hvordan du gjør hverdagen tryggest mulig, uten at barnet føler seg utenfor.

Barn med alvorlig allergi
Noe av det viktigste du som forelder kan gjøre når du har et alvorlig allergisk barn, er å sørge for å få allergien ordentlig utredet. Det gjør det enklere for barnet, foreldre og foresatte og alle andre som skal ivareta barnets sikkerhet, for eksempel i barnehagen og på skolen.

Foreldre som har barn med alvorlig allergi, vet altfor godt hvor nervepirrende det kan være å slippe barnet ut av syne, selv for noen minutter. Hvordan takler du egentlig hverdagen med et alvorlig allergisk barn best mulig? Vi spurte en ekspert og en mor med erfaring.

Krevende situasjoner

Portrett av Guro Waage i NAAF

Guro Waage, rådgiver for mat og ernæring i Norges Astma- og Allergiforbund.

For allergiske barn og deres foreldre, kan alt fra hverdager i barnehage og skole til besøk hos venner og familie, bursdager og høytider, samt bruk av barnevakt by på store utfordringer. Hvor vanskelige slike situasjoner er, avhenger av flere faktorer.

– Det er avhengig av barnets alder, hva det er allergisk mot og hvor alvorlig allergien er. Kunnskapsnivået vedrørende allergi er svært sprikende, noen kan mye om dette, mens andre kan lite, sier Guro Waage, rådgiver for mat og ernæring i Norges Astma- og Allergiforbund.

Hun jobber blant annet med å informere og lære småbarnsforeldre, helsesøstre, ansatte i barnehager og skoler om håndtering av matallergi og -overfølsomhet.  

Dårlig kommunikasjon og lite kunnskap

Waage sier det ikke finnes noe fasitsvar på hvilke utfordringer allergikere møter i ulike situasjoner. Hun mener likevel at dårlig kommunikasjon og lite kunnskap er blant de viktigste faktorene.

– Kunnskapsnivået vedrørende allergi er svært sprikende. Noen kan mye om dette, mens andre kan lite, sier hun.

Mangel på generell kunnskap om allergi og hvilke konsekvenser den kan medføre, kan gi foreldre økt stress – ofte berettiget. Slik kunnskapsmangel forekommer både blant privatpersoner og for ansatte i barnehage og skole.

– Kunnskap gir forståelse og trygghet. Det vil gjøre situasjoner som besøk, selskaper og høytider enklere for både barnet og dem som skal ivareta det, sier Waage.

Hun råder deg til å informere så bredt som mulig dersom barnet ditt har alvorlig allergi.

Plaget med flere alvorlige allergier

Mor og datter plukker blåbær.

Kine Elisabeth Bærø og mannen har lagt stor vekt på å lære datteren Matea (9) å takle allergiene sine i hverdagen.

Kine Elisabeth Bærø (32) bor i Porsgrunn sammen med mann og to barn. Datteren Matea (9) er den i familien som har vært hardest plaget av allergi.

Bærø synes nettopp mangelen på kunnskap og forståelse er det vanskeligste med å ha et alvorlig allergisk barn. Når voksne mennesker kommer med kommentarer som «Det er jo bare litt, det kan vel ikke være farlig?», blir hun provosert.

– Det er frustrerende når voksne mennesker sier at et lite barn må finne seg i at hun blir stående utenfor på grunn av sine allergier. Fordi det ikke «kan tas hensyn til», sier hun.

Datteren Matea reagerte på egg og melkeprotein gjennom morsmelka allerede som spedbarn. Senere har hun også utviklet allergi mot flere andre matvarer: soya, nøtter, gluten, noen typer frukt og sjømat.

– Matea tåler ikke å være tilstede når egg stekes eller når mat som inneholder egg tilberedes. Hun tåler heller ikke berøring av egg eller melk, sier Bærø.

Sørg for god utredning

Matea har fått grundig utredning. Hun har blitt fulgt opp av barnepoliklinikken, fastlegen, Balderklinikken og ernæringsfysiolog. I dag følges hun opp hos fastlegen, forklarer mamma Bærø.

Waage understreker at en grundig utredning av allergi er ekstremt viktig, både for barnet selv, for foresatte og for de ansatte i barnehagen og på skolen.

– Kunnskap gir trygghet. Det viktigste foresatte kan gjøre, er å sikre at barnet er godt utredet. Å vite hva barnet reagerer på, hvor mye eller lite som skal til før en reaksjon oppstår og hvordan barnet reagerer, er viktig, sier Waage.

Gjennom en god utredning kan du lære å forbygge allergiske reaksjoner. Du kan også lære hva du skal gjøre dersom det oppstår en reaksjon. Skulle uhellet først være ute, vet du i det minste hva du skal gjøre.

Styrker kroppen

Vitaminbjørner D-vitamin er proppfull av D-vitamin som er godt for immunforsvaret, ben og muskler.

Les mer

Allergi i barnehagen

Barnehagen skal ta hensyn til barn med særskilte behov knyttet til mat og måltider, herunder matallergi. De skal gi et individuelt tilpasset og likeverdig tilbud til det allergiske barnet, ifølge de nye nasjonale retningslinjene for mat og måltider i barnehagen, utgitt av Helsedirektoratet.

– Dette betyr at du har krav på tilrettelegging ved allergi, så fremt du kan fremlegge dokumentasjon på barnets sykdom etter en grundig utredning, sier Waage.

Hvilken tilrettelegging du kan forvente er individuelt, men skal gjenspeile dokumentasjonen som foreligger. Jo strengere tilrettelegging, jo strengere krav til dokumentasjon.

Viktig med gode rutiner

I barnehagen og på skolen er en av de største utfordringene å etablere gode rutiner for tilrettelegging rundt det allergiske barnet, forklarer Waage.

Slike rutiner sikrer at både barnet, foresatte og ansatte føler seg trygge og ivaretatt, samtidig som det ikke skal gå på bekostning av de andre barna.

– Manglende dokumentasjon på barnets sykdom, for lavt kunnskapsnivå blant ansatte, eller dårlig kommunikasjon mellom partene kan være medvirkende til utfordringene, sier Waage.

Snakk sammen og finn løsninger

Da Matea begynte i barnehagen var hun ti måneder gammel. Heldigvis ble familien møtt med både forståelse og kunnskap.

– Barnehagen var fantastiske å samarbeide med. De var med på alle omstillinger som måtte til for at Matea skulle ha en trygg hverdag i barnehagen. De var flinke til å tilrettelegg mat, så hun aldri skulle føle seg utenfor. Vi følte oss hele tiden trygge, sier Bærø.

Etter hvert viste det seg at eggallergien til Matea var mer alvorlig enn først antatt, ble det besluttet at barnehagen det alltid skulle være adrenalinpenner der Matea var. I tillegg skulle barnehagen være helt eggefri.

Fraråder totalforbud

Slike totalforbud skal fases ut, unntatt i helt spesielle tilfeller, forklarer Waage. I de fleste tilfeller er et totalforbud på grunn av allergi helt unødvendig, og kan virke mot sin hensikt, uttaler flere leger til NRK.

I 2016 ga Helsedirektoratet ut en veileder for håndtering av nøtteallergi i skoler og barnehager. Her skriver de at det kun i tilfeller med spesielt alvorlig allergi kan innføres totalforbud i barnehage eller skoler på grunn av nøtteallergi. Behov for forbud bør dokumenteres av spesialist.

– Det er viktig at barnet lærer seg å leve med allergien sin. Ny forskning tyder på at eksempelvis forbud mot enkelte matvarer i barnets omgivelser kan virke mot sin hensikt, med mindre det er strengt nødvendig, forklarer Waage.

I de tilfellene hvor et totalforbud er anbefalt, bør det begrenses så mye som mulig. Det betyr at det for eksempel kan forbys på det allergiske barnets avdeling, men ikke på hele barnehagen.

– Foreldrenes ansvar å informere

I veilederen for håndtering av nøtteallergi understrekes det at det er viktig å etablere et godt samarbeid mellom foresatte, lege, skolens helsesøster og øvrige ansatte for å at det for å sikre at barnets helse og sikkerhet er ivaretatt.

Veilederen beskriver hva som kreves av den enkelte part. Det er for eksempel foresattes ansvar å fremlegge dokumentasjon på barnets allergi.

Skolen eller barnehagen bør sørge for grundig opplæring i håndtering av allergi for å sikre at alle ansatte både kan forhindre, gjenkjenne og behandle allergiske reaksjoner.

– Selv om dokumentet handler om nøtteallergi, kan prosedyren i stor grad overføres til allergi mot andre matvarer og være et nyttig verktøy, sier Waage.

Allergi på skolen

Det finnes også nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i barneskole og skolefritidsordning. Der står det at det bør tas hensyn til elever med matallergi, og det er blant annet krav til merking og informasjon om allergener etter gjeldende regelverk.

I tillegg står det at det ved planlegging av mat- og drikketilbud og gjennomføring av måltider skal tilstrebes at alle elever kan bli servert samme mat. Allergiske barn skal altså få et likeverdig tilbud som andre elever når det serveres mat og drikke på skolen, forklarer Waage.

Hun sier at barnets alder medvirker til hvilken tilrettelegging du kan forvente.  

– I skolealder kan dette medføre at den tilretteleggingen som tilbys ikke alltid står til de foresattes forventning. Det forventes at barnet i større grad selv skal kunne håndtere sin egen allergi, sier hun.

Barnebursdag og besøk med allergi

Hun forklarer at det ikke finnes noen krav om tilrettelegging for det allergiske barnet på private arrangementer.

– Men, vi opplever likevel at mange ønsker å gi et tilbud til alle. Igjen er det kommunikasjon som er viktig, sier Waage.

Det verste å oppleve i slike sammenhenger, er selvsagt en alvorlig allergisk reaksjon. Likevel skal vi ikke undervurdere påkjenningen av å kjenne seg utenfor eller annerledes, i verste fall utestengt.

– Dette er viktig å unngå. Som foresatte kan vi ikke forvente at andre har kontroll på våre barns allergier. Derfor er det svært viktig å melde fra om allergier i forkant av besøk og arrangementer, sier Waage.

Hun understreker at dette er de foresattes ansvar. Ved å gi riktig og tilstrekkelig informasjon i god tid, kan du sikre at det finnes gode alternativer og at det blir tatt nødvendige forholdsregler.

– Samtidig oppfordrer vi alle til å være imøtekommende og ta hensyn til dem som har ulike behov, slik at alle får en trygg, inkluderende og hyggelig opplevelse.

Waage sier det kan være svært nyttig å tilby seg å bidra med opplæring og foreslå alterntive retter som kan serveres. Kanskje kan du ta med en rett selv som både ditt barn og andre trygt kan spise av?

Allergi begrenser spontaniteten

Bærø trekker fram en rekke aktiviteter som er mer utfordrende med alvorlig allergi hos barnet.

– Det er vanskelig å være spontan. Ferier, reiser og turer må planlegges og tilrettelegges. Skal vi på hotell, må jeg ringe hotellet og undersøke om de klarer å tilrettelegge for hennes allergier, sier hun.

Bærø tar også alltid med reservemat, for å være sikker på at datteren har noe trygt å spise. På ferie pleier de ofte å lage maten selv, fordi det kan være dårlig tilgang på allergivennlig mat.

– Vi tør ikke å reise til land med fremmede språk. Jeg er redd det skal bli misforståelser i kommunikasjonen om allergi, sier hun.

Stressende restaurantbesøk

Også restaurantbesøk byr på utfordringer for barn med alvorlig allergi. Bærø sjekker menyer, ringer og snakker med kjøkkenet for å høre om de kan tilrettelegge for datterens mange allergier.

–  Vi har opplevd restauranter som har vært kjempeflinke til å tilrettelegge, og vi har opplevd restauranter hvor kokken ikke har turt å lage mat til henne, sier hun.

Til bursdager, selskaper og avslutninger av ulike slag, lager hun alltid mat og kaker selv som Matea kan ha med seg. Det er mye å tenke på og bekymre seg for.

– I barnehagen følte hun seg aldri utenfor eller annerledes, men etter at hun begynte på skolen, har hun flere ganger følt seg utenfor på grunn av allergiene sine, sier Bærø.

Gi barna kunnskap

For å gjøre Matea best mulig rustet til å takle et liv med alvorlige allergier, prøver Bærø og mannen å gi henne masse kunnskap om temaet.

– Vi har snakket mye med henne om viktighet i at hun vet hva det hun spiser inneholder. Og at hun ikke på spise noe hun får av andre uten å være trygg på hva det inneholder. Det er mye å passe på og mye tilrettelegging, sier Bærø.

– Etter hvert som Matea blir eldre, må vi stole på at hun klarer å ta mer ansvar selv. Men man er jo alltid bekymret og litt redd når man skal slippe kontrollen, sier hun.

Involver barna helt fra de kan snakke

Waage legger vekt på at det er viktig at barn med allergi lærer seg å leve med sine allergier så tidlig som mulig, selv om det er foreldrenes ansvar når barna er små. Jo eldre barnet er, jo mer kan du forvente av barnets mestring. Jo viktigere er det også at de blir involvert i sin egen allergi.

– Når barna begynner å prate og kan kommunisere, er det viktig å involvere barnet i dets allergi. Da kan barnet i større og større grad forstår hvorfor det er enkelte matvarer det ikke kan spise, sier hun.

– Samtidig er det viktig å ikke skremme barnet.

Waage foreslår at du bruker barnefilmer og barnebøker om allergi du kan se eller lese sammen med barna. Dette kan bidra til økt forståelse, i tillegg til å vise barnet at det ikke er alene om å ha alvorlig allergi.

– I løpet av barneskolen bør barnet lære seg å lese ingredienslister og stille kontrollspørsmål når de blir tilbudt matvarer de ikke kjenner. Et tips kan være å ta barnet med i butikken og sammen se på ulike alternativer som barnet kan spise og ikke, slik at de vet hva de kan velge og hvilke alternativer det har, sier Waage.

Trenger du hjelp til å takle alvorlig allergi?

Dersom du som forelder til et barn med alvorlig allergi fortsatt er forvirret eller har behov for hjelp eller rådgiving, kan du få hjelp hos spesialisthelsetjenesten.

Waage forklarer at du ved å bli medlem hos Norges Astma- og Allergiforbund‚ får tilgang på mye nyttig informasjon, samt gratis rådgivning. Du kan delta på kurs og aktiviteter, hvor du kan møte og utveksle erfaringer og tips med andre mennesker i samme situasjon.

– Du kan også ringe NAAFs rådgivningstjeneste for å få veiledning, hvis du er i tvil om hvor du skal henvende deg, så hjelper vi gjerne til, sier Waage.

Ekspertens viktigste råd til foreldre av barn med alvorlig allergi:

  • Sørg for å få en grundig utredning av barnet og blir godt kjent med dets allergi.
  • Gå til jevnlig oppfølging/kontroll hos spesialist for å følge med på utviklingen av barnets allergi. Mange barn kan for eksempel vokse av seg allergi mot melk og egg, mens andre allergier kan komme til eller endre seg over tid.
  • Involvér barnet så langt det er mulig.
  • Lytt til helsepersonell.
  • Kommuniser og gjør deg selv tilgjengelig som ressursperson på området for å øke kunnskapen hos dem rundt dere.