Kategori:

Graviditet

Kategori:

Graviditet

Gravid? Her er fristene du må passe på

Å være gravid handler ikke bare om spenning, glede og noen kroppslige plager. Det er også en rekke ting å passe på. Her er de ulike søknadsfristene.

Høygravid kvinne holder hendene under magen
Foto: iStock

Første svangerskapskontroll

I løpet av graviditeten skal du gjennom mange svangerskapskontroller. Hensikten med svangerskapskontrollene er å se etter at alt er «normalt» og oppdage eventuelle avvik. Om du vil gå til jordmor eller fastlege, velger du selv, men det er viktig at du går til et sted hvor du føler deg ivaretatt og får god informasjon.

Jenny Skavlan x Pierre Robert

Stretchy ull og wraptopper er perfekt under graviditeten. Passer både til voksende mage og amming.

Les mer

Husk at du selv må bestille den første – som skal skje i uke 8–12. Ennå vet jo (nesten) ingen andre at du er gravid! Husk også at svangerskapsukene regnes fra første dag i siste menstruasjon.

På første kontroll er det mye informasjon om hva du kan forvente deg, det tas enkelte tester, og du får et helsekort som skal følge deg gjennom hele svangerskapet. Vel så viktig er kontrollen likevel for å «kommer inn i loopen» med ultralyd, fødeplass og andre kontroller.

Hvis du har krav på fosterdiagnostikk, er det lurt å ha første svangerskapskontroll i uke 10 eller tidligere. Kom gjerne allerede i uke 8 slik at du får god tid til å sette deg inn i all informasjonen og bli komfortabel med den nye situasjonen du er i.

Frist for å søke om fødeplass

Det aller første jordmor eller fastlege vil gjøre etter din første svangerskapskontroll, er ofte å søke fødeplass. Selv om det er lenge til du skal føde, er det nemlig trangt om plassen på mange sykehus, spesielt på det sentrale Østlandet. Søker du sent, er det derfor større fare for at du ikke får plass på det sykehuset du helst ønsker. Søknaden er jordmor eller fastleges ansvar, ikke ditt, men du kan selv velge hvor du vil føde.

Frist for abort – uke 12

Ikke alle svangerskap er ønskede, og alle ønsker heller ikke å bære fram barnet. Fristen for selvbestemt abort er 12 uker fra siste menstruasjon. Det er mulig å få abort også senere, men da må du søke. Etter uke 18 er det vanskelig å få innvilget abort i Norge.

Når kan du ta tidlig fosterdiagnostikk?

Hvis du er 38 år eller eldre ved termin, eller du eller partner er i en risikogruppe, har du krav på fosterdiagnostikk. Den skjer ved et sykehus etter henvisning fra fastlege eller jordmor. Du kan velge mellom såkalt duotest (blodprøve kombinert med tidlig ultralyd) og enten morkakeprøve eller fostervannsprøve. Siden duotesten bør tas senest i uke 13 og første innkalling gjerne kun er for en veiledning, er det best å komme i gang i hvert fall i uke 11–12.

Morkakeprøve foretas vanligvis i uke 11–12 og fostervannsprøve foretas fra uke 15 eller senere. Merk at begge disse undersøkelsene medfører risiko for spontanabort. Her kan du lese mer om de ulike undersøkelsene.

Ultralydundersøkelse

Alle gravide får tilbud om ultralydundersøkelse i uke 17–19. Jordmor eller lege ordner henvisning ved første svangerskapskontroll. Der vil de fastsette termin, antall fostre og se etter at alt ser normalt ut. Som regel – men ikke alltid – vil de også kunne se om fosteret er en gutt eller jente.

Når må du søke om fødselspermisjon/foreldrepenger?

NAVs generelle råd til vordende foreldre er å søke om fødselspermisjon og foreldrepenger seks uker før termin, altså i uke 33. Enkelte fylker har imidlertid lenger saksbehandlingstid, slik at dere bør søke tidligere. I Akershus og Aust-Agder er for eksempel saksbehandlingstiden på opptil 12 uker. Dere kan finne saksbehandlingstiden for deres fylke i NAVs oversikt. Mor og far må søke hver for seg på hvert sitt skjema og oppgi hvilken periode de skal ha foreldrepenger fra fellesperioden.

Dere må legge ved en bekreftelse på termin som er skrevet ut etter 26. svangerskapsuke. Bekreftelsen får dere av lege eller jordmor. Dere må også legge ved informasjon om inntekt og ansettelsesforhold fra deg og arbeidsgiver. Søknaden kan leveres digitalt, med vedlegg, her.

Frist for å velge mellom 80 og 100 prosent foreldrepenger

Når dere søker om foreldrepenger, må dere samtidig velge om dere vil ha dekningsgrad på 80 eller 100 prosent av foreldrepengegrunnlaget. Dette gir foreldrepenger i henholdsvis 59 og 49 uker. Merk at valget gjelder både mor og far: Hvis mor velger 80 prosents dekningsgrad, får far det samme.

Når begynner mammapermisjonen?

Tre av ukene i foreldrepengeperioden må tas av mor rett før termindato. For ikke å miste foreldrepenger, må mor altså gå ut i permisjon minst tre uker før termin. Hun kan starte uttaket av foreldrepenger inntil 12 uker før termin. De første seks ukene etter fødsel er også forbeholdt mor.

LES OGSÅ: Nyt de siste ukene før termin

Når må far søke om fedrekvoten?

Far må søke om sin andel av foreldrepengene, altså pappaperm, før mors permisjon går ut. Husk at de samme behandlingstider gjelder her som for mammapermen, og at også far må legge ved informasjon om inntekt og ansettelsesforhold fra deg og arbeidsgiver. Søknaden kan leveres digitalt hos NAV.

Når må du søke om utsettelse av foreldrepermen?

Hvis en eller begge vil utsette deler av foreldrepermen, må dere søke om utsettelse. NAV må ha mottatt søknaden innen siste dag av fellesperioden.

Når må du søke om barnehageplass?

Dette må dere vente med til barnet er født og har et personnummer. Barn har ikke rett på barnehageplass før han eller hun fyller ett år. Fristen for å søke varierer fra kommune til kommune, men er stort sett satt til 1. mars. Sjekk nettsidene til din kommune for å finne ut hvilke regler som gjelder.

Tommelfingerregler for frister under graviditeten:

  • Pass på svangerskapskontroll-frister, den første er allerede i uke 8–12. Regn fra første dag i siste menstruasjon.
  • Ultralyd, fødeplass og andre kontroller er også vel så viktig.
  • Dersom du vurderer abort, må dette gjøres i uke 12.
  • Hvis du skal føde i en alder av 38 eller eldre har du krav på duotest, eller morkakeprøve eller fostervannsprøve.
  • Pass på frister og regler, hos NAV.
  • Du kan søke barnehageplass når han/hun oppfyller kravene, pass på fristen!