Skribent:
Kategori:

Graviditet

Skribent:
Kategori:

Graviditet

Dette må du vite om foreldrepenger

Hvilke valg er lurest når du skal planlegge permisjonstiden, 80 eller 100 prosent dekningsgrad? PlussTid har snakket med ekspertene hos NAV. Her er rådene du bør huske.

Nærbilde av en liten nyfødt gutt som ligger i armkroken til faren
Foto: iStock

Dersom du har jobbet i seks av de siste ti månedene før permisjonen starter, har du rett til foreldrepenger. Du har også rett til foreldrepenger hvis du har vært arbeidsledig, sykemeldt, eller har blitt gravid under forrige mammaperm. Blant annet dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger og foreldrepenger her nemlig likestilt med arbeidsinntekt.

Du kan velge mellom å få 100 prosent av inntekten din i 49 uker, eller 80 prosent i 59 uker. Dette kalles dekningsgrad.

Hvilken dekningsgrad lønner seg?

Rent økonomisk vil det lønne seg å velge 100 prosent dekningsgrad, fordi dere får litt mer utbetalt til sammen med denne dekningsgraden. Trenden er at flere og flere velger denne løsningen.

– For ti år siden valgte tre av fire foreldrepenger med 80 prosent dekningsgrad. I dag velger flertallet 100 prosent, sier kontorsjef Anita Mølmesdal Sivertsen ved regelverkskontoret i NAV.

Dere kan eventuelt sette til side litt av pengene og ta ut de siste 10 ukene som ulønnet permisjon. I tillegg til den lønnede permisjonstiden har hver av foreldrene rett til inntil ett års ulønnet permisjon, men merk at denne må tas ut i umiddelbar sammenheng med den lønnede permisjonen.

Søk om foreldrepenger i tide

Jenny Skavlan x Pierre Robert

Stretchy ull og wraptopper er perfekt under graviditeten. Passer både til voksende mage og amming.

Les mer

For å behandle en søknad om foreldrepenger, trenger NAV oppdaterte opplysninger om inntekt og arbeidsforhold.

Det har lite hensikt å søke for tidlig. Mor må legge ved bekreftelse fra lege eller jordmor på termindato og at svangerskapet har passert 26 uker. Far kan ikke søke før etter fødsel. Hvis du søker for tett opptil permisjonsstart, er det en risiko for at NAV ikke rekker å innhente alle nødvendige opplysninger i tide. Foreldrepengene blir i så fall utbetalt i ettertid.

Søknadsfristene varierer fra fylke til fylke, men du kan finne saksbehandlingstider for ditt fylke her.

Fedre- og mødrekvoten kan ikke overføres

Valget av dekningsgrad er endelig, og det er ikke mulig å ombestemme seg når permisjonen først har begynt.

– Dersom begge foreldre mottar foreldrepenger, må de også velge samme dekningsgrad, sier Sivertsen.

Hvordan mor og far deler permisjonen, er derimot mulig å endre etter at permisjonen har startet. 15 uker av permisjonen er forbeholdt mor, og 15 uker til far. Mor må ta ut seks av ukene rett etter fødsel, mens de resterende ukene kan tas ut når som helst i foreldrepengeperioden. Fellesperioden er de ukene som blir igjen når de 3 ukene før termin og 15 uker fedrekvote og 15 uker mødrekvote er trukket fra.

– Fedre- og mødrekvoten kan ikke overføres mellom foreldrene, mens fellesperioden kan fordeles etter eget ønske, sier Sivertsen.

Unngå å tape stønadsdager

Siste frist for å søke om å utsette mødre- eller fedrekvoten må sendes NAV innen siste dag i fellesperioden. Hvis ikke kan man tape stønadsdager. En viktig regel er at hele permisjonen må benyttes innen tre år.

– Ulønnet permisjon i mer enn 14 dager kan påvirke din rett til blant annet sykepenger og pleiepenger. Her oppfordrer vi alle til å sette seg inn i regelverket, sier Sivertsen.

Lurer du på noe mer? Sjekk siden «NAV Foreldrepenger» på Facebook. Her svarer NAV på alle spørsmål du måtte ha om svangerskap, adopsjon, foreldrepenger og barnetrygd, alle hverdager mellom kl. 08 og 15.30.

Tommelfingerregler for foreldrepenger:

  • Hvis du har jobbet de siste ti månedene før permisjonen starter, har du krav på foreldrepenger.
  • For å unngå etterbetaling av foreldrepenger bør man være ute i god tid med søknaden.
  • Les regler nøye når det gjelder foreldrepenger, det finnes nemlig muligheter for ulønnet permisjon i tillegg til lønnet permisjon.
  • Fedre- og mødrekvoten kan ikke overføres mellom foreldrene, mens fellesperioden kan fordeles etter eget ønske.
  • Pass på viktige frister, slik at du/dere ikke mister retten på foreldrepenger eller går glipp av muligheten til utsettelser.