assistert befruktning
Ane Solstad Sønnesyn

Å bli foreldre ved hjelp av assistert befruktning

I Norge fødes det årlig 2000 barn etter assistert befruktning. Her er hva du bør vite.