Kategori:

Barsel

Tag:
Kategori:

Barsel

Tag:

Sannheten om amming og alkohol

Det er mange myter om amming og alkohol — og mange spørsmål. Her får du svarene!

en baby hviler etter å ha blitt ammet
Det finnes mange myter og ”sannheter” om amming og alkohol. Her er fasiten. Foto: iStock

Mange nybakte mødre ser frem til å ta et glass vin igjen etter fødselen. Men så er det dette med amming, da. Hvor går grensen for hvor mye man kan ta? Mytene om amming og alkohol er mange; som at alkohol gir mer melk, og at litt alkoholinntak gjør at man slapper av og at melken dermed flyter lettere. Desto viktigere er det å forholde seg til fakta.

Ifølge lege og medisinsk rådgiver Solveig Thorp Holmsen ved Nasjonalt Kompetansesenter for amming, er saken klar: Man bør avstå helt fra alkohol mens man ammer frem til de første seks ukene etter termin. Ellers er det måtehold som gjelder. Dette er i tråd med myndighetenes anbefalinger om amming og alkohol.

Solveig Thorp Holmsen
Solveig Thorp Holmsen, lege og rådgiver ved Nasjonalt Kompetansesenter for amming. Foto: Nina Rebekka Forsberg

— Årsaken til at man sier termin og ikke fødsel er fordi noen føder for tidlig, og da er barna mer umodne. Nyfødte barn har svakt utviklet leverenzymsystem og håndterer alkohol dårlig – alkoholen brytes ned sakte.

Dette støttes av jordmor Karin Johansson ved Oslo Jordmor og Kvinnesenter, som har mange års erfaring med spedbarn og amming.

Et nyfødt barn har ikke en moden lever før det er bort imot tre måneder. Siden det er i leveren alkohol brytes ned, også hos barnet, anbefales at man unngår alkohol de første seks til tolv ukene, sier Johansson.

Les også: HVORDAN SLUTTE Å NATTAMME

Ett glass = vent i tre timer

Etter dette er det altså måtehold som gjelder. Men hva betyr det, egentlig? Ifølge Helsedirektoratet er det uvisst hvor grensen går for skadelig påvirkning av barnet. Derfor er rådet at kvinner bør være forsiktige med inntak av alkohol mens de ammer, uten at de spesifiserer nærmere hva de mener med forsiktig. Men èn regel er verdt å merke seg:

En tommelfingerregel er å vente med amming i tre timer etter at du har drukket et glass vin eller øl (altså èn alkoholenhet).

Karin Johansson
Jordmor Karin Johansson Foto: Gry Traaen

— Så lenge spedbarnet er lite og fullammes, bør rådet om å vente tre timer pr alkoholenhet følges. Ved amming drikker barnet melk med mors promille — melken har 0,03-0,04% alkohol én time etter at mor har tatt ett glass vin, opplyser Thorp Holmsen.

Med en alkoholnedbrytning på 0,15 promille i timen, vil alkoholen da være ute av blodet etter to til tre timer.

En nyere litteraturstudie har vist at det sannsynlig er trygt for friske kvinner med friske barn å ta seg en til to enheter alkohol uten at det er skadelig for barnet etter at barnet er seks uker.

Dette opplyser jordmor Karin Johansson.

— Man bør ikke overgå totalt seks til sju enheter pr uke og da ikke drikke alle på en gang.

Les også: AMMEFRI — DETTE HAR DU KRAV PÅ

Pumping ikke nødvendig

Mange pumper seg dagen derpå for å unngå promille i melken. Det er det ingen vits i, ifølge Thorp Holmsen. Dette fordi konsentrasjonen av alkohol i melken er lav sammenlignet med den alkoholprosenten mor har drukket.

— Alkoholen lagres ikke i brystet; promillen i melken synker parallelt med nivået i blodet, så ingen vits i å ”pumpe og kaste” annet enn for å hindre melkespreng.

Promillen i melken er den samme som i mors blod, men barnets promille vil bli lavere enn mors, fordi melken først drikkes og deretter fortynnes videre i barnets kropp.

Svangerskap vs. ammeperiode

Det er verdt å merke seg at det er stor forskjell på å drikke alkohol mens man ammer sammenlignet med når man går gravid. I mors mage får barnet alkoholen direkte inn i blodet og dermed samme promille som mor, mens det er litt annerledes når man ammer.

— Vi kjenner ikke sikkert til skadevirkningene av alkoholinntak i ammeperioden. Alkohol i morsmelken kan gjøre barnet mer søvnig, men kan også gjøre at det sover og spiser dårligere. Ved stort kronisk forbruk av alkohol, er det sannsynlig at skadevirkninger kan oppstå. Dette kan påvirke barnets vekst negativt.

Alkohol i morsmelken kan gjøre barnet mer søvnig, men kan også gjøre at det sover og spiser dårligere.Solveig thorp holmsen, lege og rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for amming

— Ved forholdsvis stor eksponering for alkohol gjennom svangerskapet, kan barnet få det som kalles føtalt alkohol syndrom, som innebærer store skader, misdannelser og psykisk utviklingshemming. Det er ikke bevist skadelig effekt av at mor har drukket alkohol noen få ganger i svangerskapet, for eksempel før hun vet at hun er gravid, opplyser Thorp Holmsen.

Les også: AMMETÅKE — HENGER HJERNEN MED

Amming og alkohol: Alt med måte

Vær oppmerksom på at alkoholen gjør deg sliten, understreker de to ekspertene.

— Alkohol kan svekke den nybakte moren med tretthet og nedsatt oppmerksomhet, noe som ikke er bra for noe barn uansett alder, forteller jordmor Karin Johansson.

— Det er viktig med individuelle råd for forskjellige mødre, barn og situasjoner. Det samme er rådet om måtehold. Mange blir slitne og får mindre overskudd etter å ha drukket alkohol. Når man allerede er sliten fordi man har et lite barn og kanskje må opp flere ganger om natten, kan det være fornuftig å drikke mindre for å ta vare på seg selv. Ved alkoholinntak slik at man blir beruset, må man sørge for barnevakt som kan ivareta barnet, råder Solveig Thorp Holmsen ved Nasjonal Kompetansetjeneste.

Så når det gjelder amming og alkohol, er det altså disse tre punktene du i hovedsak bør følge:

 • Totalavhold de første seks ukene etter termin
 • Måtehold etter de seks første ukene 
 • Tretimersregelen: Nyter du et glass vin, vent tre timer med å amme

Ellers vær oppmerksom på individuelle forskjeller og følg myndighetenes anbefalinger.

Amming og alkohol — myndighetens anbefalinger

 • Nyfødte barn er umodne, med minimal evne til å bryte ned selv små mengder alkohol.
 • Du bør unngå alkohol i de første seks ukene etter fødselen, og begrense alkoholinntaket i månedene etterpå.
 • Alkohol i morsmelken kan gjøre barnet mer søvnig, men kan også gjøre at det sover og spiser dårligere. Dette kan påvirke barnets vekst negativt.
 • Du bør vente tre timer før du ammer barnet igjen, etter å ha drukket én alkoholenhet (ett glass vin/øl). Da vil promillen i morsmelken ha sunket, fordi den synker samtidig med at din promille synker.
 • Alkoholen lagres ikke i melken. Det er derfor ikke nødvendig å pumpe og kaste melken (med mindre du opplever melkespreng) før du kan amme igjen.
 • Promillen i melken er samme som i ditt blod, men barnets promille vil bli lavere enn din, fordi melken først drikkes og deretter fortynnes videre i barnets kropp.
 • Hvis du drikker alkohol, vil promillen i morsmelken være høyest 30–90 minutter etter inntaket.
 • Å ta hånd om et spedbarn i alkoholpåvirket tilstand er ikke å anbefale. Få hjelp av en voksen som ikke har drukket til å stelle barnet.

Kilde: Helsenorge.no

Jenny Skavlan x Pierre Robert

Stretchy ull og wraptopper er perfekt under graviditeten. Passer både til voksende mage og amming.

Les mer