Kategori:

Barsel

Tag:
Kategori:

Barsel

Tag:

Ammefri: Dette har du krav på

Visste du at alle yrkesaktive mødre kan ta ut ammepermisjon?

baby ammer
Rettigheten til ammefri ble nedfelt i Arbeidsmiljøloven i 2014. Den gir alle nybakte mødre rett til permisjon for å amme. Foto: iStock

Ammefri er en rettighet til å ta ut fri fra arbeid for å kunne amme eget barn – og det gjelder alle kvinnelige arbeidstakere.

Maria de Michelis Sperre jobber for den ideelle organisasjonen Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Foto: JURK

Det sier saksbehandler Maria de Michelis Sperre fra den ideelle organisasjonen Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Organisasjonen består av en gruppe studenter ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, og har gitt fri rettshjelp i kvinnesaker siden 1974.

Les mer om organisasjonen på deres nettsider.

Det er som kjent mye formalia å holde orden på i tiden frem mot fødsel: Fødselspermisjon, mammapermisjon, foreldrepenger og tilhørende skjemaer.

Da er det kanskje heller ikke så rart at mange mødre ikke kjenner til den lille paragrafen fra arbeidsmiljøloven, nedfelt så sent som i 2014.

Retten til ammefri følger arbeidsmiljølovens paragraf 12-8, og gir kvinner rett til en eller flere pauser, eller daglig reduksjon i arbeidstiden, for å kunne amme. Og ja – det omfatter også eventuell reisetid kvinnen har i tilknytning til ammingen.

Les også: DETTE ER AMMETÅKE

Lønnet og ulønnet ammefri

Ammefri er et tema vi får mange henvendelser om, opplyser Maria de Michelis Sperre til Plusstid. Spørsmålene til Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) baserer seg vanligvis på hvordan man går frem overfor arbeidsgiver. Det er for eksempel ikke uvanlig at arbeidsgiver krever dokumentasjon for at du ammer.

– Arbeidsgiver har i utgangspunktet ikke rett til å kreve slik informasjon, med mindre han har begrunnet tvil om arbeidstakers behov for ammefri. Loven sier at arbeidstaker som ammer «kan kreve den fri hun av den grunn trenger», sier hun.

I teorien kan rettigheten tolkes på to måter. Den første er at arbeidstaker faktisk må amme i fritiden hun tar ut. Den andre er at arbeidstaker kan ta ut fritiden som kompensasjon for amming på andre tider på døgnet. Maria presiserer likevel at paragrafen i de fleste tilfeller forstås på den første måten.

– Det finnes ikke noe endelig rettslig svar på dette, da det aldri har vært vurdert i en domstol. For de som jobber i staten gis det for eksempel kun rett til fri for faktisk å amme.

For deg som arbeidstaker er det viktigst å skille mellom ulønnet og lønnet ammefri.

En yrkesaktiv kvinne som ammer barn under ett år, har rett på lønnet fri i inntil én time dersom hun har en avtalt arbeidstid som overstiger syv timer. All ammetid utover dette er ulønnet, men fortsatt rettighetsbestemt innenfor lovverket, sier Maria. 

Det er ingen øvre grense for tidsperioden en kvinne daglig kan kreve å få ulønnet ammefri. Det er barnets behov og kvinnens mulighet til å regulere ammingen som bestemmer hvor mye tid som skal brukes til amming, og når ammingen skal foregå.

Arbeidsmiljølovens paragraf 12-8

  • Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.
  • Kvinne som har ammefri etter første ledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil én time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer.

Les også: GRAVID FOR FØRSTE GANG

Kjenn dine rettigheter

Øvre grense eller ei – det finnes dessverre situasjoner der arbeidsgiver ikke er tilstrekkelig informert om lovverket, eller stiller urimelige krav ved levering av søknad om ammefri. Få av oss ønsker å havne i konflikt med sjefen eller ledelsen. Spesielt ikke om man jobber deltid eller i turnus.

Da er det viktig å kjenne sine rettigheter: Bestemmelsen er ment å verne kvinner som ammer mot diskriminering i arbeidslivet. Retten til ammefri gjelder alle kvinnelige arbeidstakere, uansett stillingens størrelse eller andre forhold, sier Maria de Michelis Sperre.

– Et unntak fra retten til ammefri er imidlertid dersom ammingen eller pumpingen ikke benyttes til eget barn. I et slikt tilfelle kan arbeidsgiver nekte arbeidstaker ammefri.

Retten til ammefri gjelder alle kvinnelige arbeidstakere, uansett stillingens størrelse eller andre forhold,

Merk også at det finnes rom for forhandling fra arbeidsgiver sin side. Hvis det for eksempel finnes andre måter å innrette ammingen på som er forsvarlige både i forhold til deg og barnet, så kan du også ha plikt til å følge arbeidsgivers forslag.

Forhandlingen går med andre ord ut på å finne løsninger som gjør det enklere for begge parter – din rettighet som arbeidstaker forblir uendret.

– Arbeidsgiver kan ikke nekte arbeidstaker ammefri.  Kvinnen kan velge en standardisert ordning for å ta ut ammefri, dersom hun ønsker dette, men kan ikke på noe grunnlag nektes ammefri, sier Maria.

Hvordan bør man gå frem i tilfeller hvor arbeidsgiver likevel nekter å innvilge kravet om ammefri?

– Dersom arbeidsgiver er blitt presentert for gjeldende lovverk og fortsatt ikke vil tilrettelegge for ammefri, kan det være fornuftig å ta kontakt med en tillitsperson på arbeidsplassen, eller en fagforening. Man kan også ta kontakt med Arbeidstilsynet eller Likestillings- og diskrimineringsombudet, som gir råd og veiledning i denne typen saker, avslutter hun.

Kilder: Ammehjelpen.no, Arbeidstilsynet.no, Lovdata.no.

Les også: BABYSTELL FOR NYBEGYNNERE

Jenny Skavlan x Pierre Robert

Stretchy ull og wraptopper er perfekt under graviditeten. Passer både til voksende mage og amming.

Les mer