Kategori:

Skolebarn

Kategori:

Skolebarn

Slik får du mest ut av utviklingssamtalen

Utviklingssamtalen er deres sjanse til å påvirke, enten dere har barn i barnehagen eller skolen. Grip den! Her er rådene om hvordan dere får størst mulig utbytte av samtalen.

Tips til konferansetimen
Målet med utviklingssamtalene er å få til et bedre samarbeid mellom skole og hjem. Foto: iStock

– Snakk om framtida og ikke det som har skjedd. Vi mennesker har en tendens til å diskutere det som har vært mer enn det som skal bli. Men det er mye lettere å bli enige om framtida, sier Thomas Nordahl.

Professoren ved Høgskolen i Innlandet har blant annet skrevet boka «Hjem og skole» om hvordan samarbeidet kan bli bedre. Og det er nettopp bedre samarbeid som er målet med utviklingssamtalene.

Hva er utviklingssamtalen?

Alle skoler og barnehager er pliktig til å invitere til to utviklingssamtaler hvert barnehage- eller skoleår til og med første år på videregående skole. I disse samtalene vil de informere foreldrene om barnets utvikling både faglig og sosialt, samt dele sitt inntrykk av barnets trivsel.

Som regel har skolene og barnehagene faste sjekklister som de vil gå gjennom. Men det er også mulighet for foreldrene å stille spørsmål og ta opp ting som de er opptatt av.

Dere kan også be om flere samtaler hvis dere føler behov. Som regel vil dette dere få dette ønsket oppfylt.

Dekker ditt daglige behov

Dekk ditt daglige Omega-3 behov, med Möller's Den Originale Omega-3 kapsler.

Les mer

Hvem skal stille?

I barnehagen er det foreldrene som møter opp i utviklingssamtalen. Etter at barnet har fylt 12, har også det rett til å være med. Nordahl anbefaler likevel at dere tar én av de to årlige samtalene uten barnet.

Professor Thomas Nordahl. Foto: Høgskolen i Innlandet

– Voksne kan snakke om barn på en annen måte når barnet ikke er til stede. Tenk bare på hvordan dere venter til barnet har lagt seg med å diskutere hvis dere bekymrer dere for barnet, sier han.

Professoren kommer også med en oppfordring til pappaene:

– I dag er det slik at ¾ av dem som møter til samtalene, er mødre. Fedrene bør engasjere seg mer, spesielt når vi ser at guttene oftere sliter med skolen. Normalen har nærmest blitt at mor snakker med en kvinnelig lærer om en sønn som far er på fotballtrening med. Det signalet bør vi ikke gi sønnen. Det sier implisitt at pappa mener at fotball er viktigere enn skolen, sier Thomas Nordahl.

Enighet er målet

Plusstid har snakket med både foreldreutvalgene for skole og barnehage i tillegg til professor Nordahl. Alle er skjønt enige:

Målet med utviklingssamtalen, eller foreldresamtalen om du vil, bør være å bli enige om hva dere skal få til sammen.

Espen Agøy Hegge i Foreldreutvalget for barnehager.

– Utviklingen skyter virkelig fart hvis man legger trykk på det samme både hjemme og i barnehagen. Hvis temaet ikke blir tatt opp, bør dere spørre: «Er det noe vårt barn trenger å øve på av ferdigheter eller følelsesregulering?» sier Espen Agøy Hegge, som er nestleder Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og pappa til tre gutter.

Lederen for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Gunn Iren Gulløy Müller, sier at akkurat det samme gjelder for skolebarn.

– Skolegangen har tre parter: Også foreldrene er en del av det, og skal hjelpe barnet til å følge opp det dere har blitt enige om, sier hun.

Myk, ribbestrikket ulltrøye

Ull er gull (eller, i dette tilfellet, sennepsfarget) for familiens minste medlemmer.

Les mer

Lurt å forberede seg

De aller fleste barnehager og skoler har et rammeverk for foreldresamtalene. Disse skjemaene kan imidlertid være forskjellige fra skole til skole og barnehage til barnehage.

– Spesielt første gang vet foreldrene ikke helt hva som skal skje. Mitt råd da, er å be om å få sjekklista på forhånd, slik at dere kan forberede dere, sier Espen Agøy Hegge.

Gunn Iren Gulløy Müller

FUG-leder Gunn Iren Gulløy Müller. Foto: FUG

Gunn Iren Gulløy Müller anbefaler også å skrive ned spørsmål underveis.

– Hver gang dere lurer på noe som dere ikke vil bry læreren med: Skriv det ned. Da husker dere de tingene dere gjerne skulle ha visst mer om, sier hun.

Hun minner også om at dere som foreldre kan ta opp egne temaer i utviklingssamtalen, selv om de ikke er del av skolens eller barnehagens faste opplegg.

– Hvis det er spesifikke spørsmål som læreren kanskje må forberede seg litt på, bør dere sende en epost om dette på forhånd, sier hun, og legger til to viktige ting:

– Det er fullt mulig å spørre om også andre lærere kan delta i foreldresamtalen, hvis dere vet at barnet strever eller trenger ekstra utfordringer i et bestemt fag. Og dere kan be om å få satt av mer tid, eventuelt å komme sist.

Bruk utviklingssamtalen til å påvirke

Utviklingssamtalene er ikke bare en arena for informasjon. Det er også en mulighet til å påvirke barnets hverdag, enten det går i barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen eller har begynt på videregående.

Både Gulløy Müller, Nordahl, Agøy Hegge anbefaler foreldre til å benytte denne anledningen.

– Vær frempå. Det er ikke sikkert at ønsket kan etterkommes. Men foreldresamtalen er i hvert fall en trygg arene for å ta det opp, sier Agøy Hegge.

– Foreldrene er de som kjenner barnet sitt best. Derfor er det viktig at dere sier ifra, sier Gulløy Müller.

Med knappe ressurser og en læreplan som læreren må følge, vil dere likevel ofte oppleve at dere selv må ta et stort ansvar.

– Hvis dere ser at barnet strever med noe, bør dere spørre hvordan dere kan hjelpe det. Hjelpen kan dreie seg om å låne bøker på biblioteket, sier hun.

Hvis foreldresamtalen er vanskelig

Hvis dere virkelig er misfornøyde med hvordan barnehagen eller skolen håndterer barnet deres, er utviklingssamtalen en arena for å ta opp også dette. Pass bare på hvordan dere gjør det. Ellers kan samtalen bli svært vanskelig.

– Dere bør være ærlige og oppriktige. Men ta opp konfliktene på en måte som går samtalen til å gå, i stedet for å bringe læreren rett i forsvar. Det kan være vanskelig å ikke bli emosjonell. Det er jo deres barn. Men dere må også forstå at det er mange barn i klassen og dermed begrenset hva læreren kan få med seg, sier Thomas Nordahl.

– Min anbefaling er å stille spørsmålet åpent. Jeg sier ikke at dere ikke skal tro på barnet. Men ofte sier skolen og barnehagen at «hvis dere trekker fra 50 prosent av det dere hører, lover vi å gjøre det samme.» Det kan også være ting som dere ikke helt har forstått, men som dere forstår når dere får høre den andre siden av saken, sier Gunn Iren Gulløy Müller.

Dere må ikke vente til utviklingssamtalen

FUG-lederen minner også om en viktig ting:

Hvis noe virkelig gnager på dere, så ikke vent. Send en epost eller melding via skolens (eller barnehagens) portal, slik at læreren kan svare når hun/han har tid.

– Dreier det seg om ren informasjon, er skriftlige svar helt fint. Andre spørsmål, for eksempel om barnets sosiale trivsel, er likevel best å ta ansikt til ansikt, sier hun.

God utviklingssamtale!