Kategori:

Skolebarn

Kategori:

Skolebarn

Når kan barnet være hjemme alene?

Foreldrerollen handler mye om å forstå når barna trenger trygghet og nærhet og når de trenger å få kjenne på selvstendighet og mestring.

Har barnet en mobiltelefon og muligheten til å kontakte foreldrene vil det kunne oppleves tryggere for barnet å være alene hjemme. Foto: iStock

– Barn har behov for å klare ting på egenhånd og oppleve at de mestrer. Det å klare seg selv er viktig for opplevelsen av å være god nok rett og slett, forteller

Ann Jeanette Heitmann i Samtaleverkstedet

Ann Jeanette Heitmann
er familieterapeut i Samtaleverkstedet.

Ann Jeanett Heitmann. Hun er familieterapeut, og står bak Samtaleverkstedet – et foredrags- og veiledningsforum for blant annet foreldre, og påpeker at det er viktig å finne balansen mellom å slippe og beskytte.

– Å slippe barnet løs for tidlig er ikke bra for barnet. Det kan skape både utrygghet og redsel, men overbeskyttelse er heller ikke bra.

Se an barnet ditt

Når barnet har begynt på skolen, kan du ifølge familieterapeuten begynne å øve på å være alene i korte perioder. Husk likevel på at barn utvikler seg i ulikt tempo, så selv om andre barn har startet med å være alene er det ikke sikkert ditt barn er klar for det enda.

– Alle barn er forskjellige, så her handler det om modenhet. La derfor barnets modning, selvstendighet og eget ønske avgjøre om barnet er klar for å være litt alene hjemme, råder Heitmann.

Det er viktig at barnet er så modent at det forstår at foreldrene kommer tilbake og at det kan kommunisere om hvordan det opplevdes. Et godt tips er å starte med korte tidsintervaller og øke gradvis, hele tiden tilpasset barnet.

– Du må aldri presse barnet til å være alene hjemme. La barnets trygghet og sikkerhet være første prioritet og ikke foreldres behov for tid uten barna, sier Heitmann.

Dekker ditt daglige behov

Dekk ditt daglige Omega-3 behov, med Möller's Den Originale Omega-3 kapsler.

Les mer

Gir mestringsfølelse

Barn vokser på å få tillit. Det gir mestringsfølelse og glede for barna! Det gir barna følelsen av frihet – og det trenger barn. De har også behov for egentid, men det må oppleves trygt, forklarer familieterapeuten.

– For foreldre kan det være vanskelig å slippe kontrollen, men det er en viktig del av utviklingen det å prøve seg litt på egenhånd. Det er sunt for barn å få være litt alene, sier Heitmann.

Hun forteller at foreldre som til enhver tid overvåker barna fratar dem mestringsfølelsen som er viktig for utviklingen av selvfølelsen. Det er så viktig å slippe barna gradvis og i takt med deres utvikling og modning.

– Det å være hjemme alene sammen med søsken kan være veldig fint, og noe jeg selv har god erfaring med når det gjelder egne barn. Det styrker samholdet dem i mellom, og gir dem en unik mulighet til å bygge relasjon og minner sammen, sier Heitmann.

Anne Greve er professor i barnehagepedagogikk ved Oslo Met.

Hun får støtte av Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk.

– Det gir alltid en god følelse at noen stoler på deg, og barnet vokser mye på å vite at det klarer ting selv. Men det er selvsagt helt avhengig av at barnet faktisk selv synes det er greit å være alene, sier Greve, og påpeker at det er veldig viktig å ha en åpen holdning til barna og formidle til dem at det er helt greit å si ifra hvis situasjonen oppleves vanskelig.

– Så kan man sammen komme frem til løsninger – om det er så vanskelig at det ikke fungerer å være alene i det hele tatt, eller om dere kan komme frem til alternative løsninger. Barn skal ikke oppleve at de er «i veien» eller «ødelegger» for foreldrene, legger hun til.

Myk, ribbestrikket ulltrøye

Ull er gull (eller, i dette tilfellet, sennepsfarget) for familiens minste medlemmer.

Les mer

Vær tilgjengelig

Har barnet en mobiltelefon og muligheten til å kontakte foreldrene vil det kunne oppleves tryggere for barnet. Øv gjerne sammen med barnet på å ringe til dere foreldre eller andre voksne som barnet er trygg på.

– Det kan være lurt på forhånd å snakke med barnet om hva det skal gjøre hvis ulike situasjoner oppstår, som for eksempel at det ringer på døren, eller det oppstår en nødsituasjon. Barnet bør være stort nok til å vite hva som er farlig i huset, og hvem som skal kontaktes dersom noe skulle skje, forteller Heitmann.

Mange barn synes nok det er fint å kunne ta kontakt, også uten at det er noen kriser, men egentlig bare for å høre at mamma eller pappa faktisk er der, påpeker Greve.

– Da er det viktig at du er der og kan svare uten å bli irritert fordi du blir «forstyrret». Barn skal ikke oppleve at de er til bry i slike situasjoner, og mange arbeidsgivere har nok godt av å oppleve at vi som foreldre må stille opp for barna, uansett hvor «viktig» jobben er, sier professoren.

– Det er selvsagt greit å forklare barnet at man ikke kan sitte i timevis å prate i telefonen, men en kort melding om at jeg er her og hører på deg, kan hjelpe mye og gi barnet en større trygghet, legger Greve til.

Tips til foreldre

 • Det viktigste er å snakke med barnet og avtale sammen hva som kan fungere og være klar på at man kan endre og finne andre løsninger, dersom det skulle vise seg å ikke være så lett som man hadde trodd i utgangspunktet.
 • Starter man for tidlig og barnet blir redd kan det ta lang tid å opparbeide tryggheten igjen. Det å være alene og utrygg er veldig skadelig for barn. Det er derfor det er så viktig å begynne gradvis og tilpasse seg barnet.
 • Sørg for klare avtaler med barnet i forhold til hvor lenge du blir borte, og hold disse avtalene.
 • Snakk med barnet om hva han/hun skal gjøre mens du er borte.
 • Lag regler som det er grunn til å tro at barnet vil klare å overholde. Det er viktig å ha barnet med på disse samtalene, ikke bare lage mange regler som barnet selv egentlig ikke er enige i eller fortrolige med.
 • Begynn med små turer ut, for eksempel til postkassen, og øk etterhvert som barnet opplever at det mestrer situasjonen.
 • Sørg for telefonkontakt slik at dere kan nå hverandre.
 • Viktigste prioritet er barnets behov for trygghet!
 • Sørg for at barnet vet hva hun/han kan gjøre hvis ulike situasjoner oppstår.
 • Kanskje kan man sette frem noe litt hyggelig så barnet har noe å glede seg til om det kommer hjem alene etter skolen; et fruktfat eller noe annet enkelt som barnet kan spise og drikke.
 • Ta deg god tid til å snakke med barnet om hvordan han/hun opplevde å være hjemme alene.

Kilde: Ann Jeanette Heitmann, familieterapeut og Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk

 

 

Tips til foreldre

 • Det viktigste er å snakke med barnet og avtale sammen hva som kan fungere og være klar på at man kan endre og finne andre løsninger, dersom det skulle vise seg å ikke være så lett som man hadde trodd i utgangspunktet.
 • Starter man for tidlig og barnet blir redd kan det ta lang tid å opparbeide tryggheten igjen. Det å være alene og utrygg er veldig skadelig for barn. Det er derfor det er så viktig å begynne gradvis og tilpasse seg barnet.
 • Sørg for klare avtaler med barnet i forhold til hvor lenge du blir borte, og hold disse avtalene.
 • Snakk med barnet om hva han/hun skal gjøre mens du er borte.
 • Lag regler som det er grunn til å tro at barnet vil klare å overholde. Det er viktig å ha barnet med på disse samtalene, ikke bare lage mange regler som barnet selv egentlig ikke er enige i eller fortrolige med.
 • Begynn med små turer ut, for eksempel til postkassen, og øk etterhvert som barnet opplever at det mestrer situasjonen.
 • Sørg for telefonkontakt slik at dere kan nå hverandre.
 • Viktigste prioritet er barnets behov for trygghet!
 • Sørg for at barnet vet hva hun/han kan gjøre hvis ulike situasjoner oppstår.
 • Kanskje kan man sette frem noe litt hyggelig så barnet har noe å glede seg til om det kommer hjem alene etter skolen; et fruktfat eller noe annet enkelt som barnet kan spise og drikke.
 • Ta deg god tid til å snakke med barnet om hvordan han/hun opplevde å være hjemme alene.

Kilde: Ann Jeanette Heitmann, familieterapeut og Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk