Kategori:

Foreldrerollen

Kategori:

Foreldrerollen

Vær optimist: Da vil barna lettere takle motgang

En tro på en løsning i en vanskelig situasjon vil kunne overtas og læres av barna.

Lek og glede er en av barnas viktigste læringsarenaer.
Lek og glede er en av barnas viktigste læringsarenaer. Foto: iStock

Jan Ivar Røssberg, professor og psykiater ved Universitetet i Oslo.

– Optimisme er jo mer eller mindre et personlighetstrekk om hvor vidt man som person ser lyst på livet, og at situasjonene som oppstår tolkes og vurderes på best mulig måte, forteller Jan Ivar Røssberg, professor og psykiater ved Universitetet i Oslo (UIO).

Han mener foreldre med en moderat optimistisk holdning kan ha det bedre enn de som er mer pessimistiske, og at dette i sin tur vil påvirke barna.

– Det å vise barna gjennom atferd og holdninger at motgang, utfordringer og problemer kan håndteres på best mulig måte, samt at det ikke hjelper å ikke forholde seg til det, er noe de kan lære av og ta med seg videre i sin egen hverdag, sier psykiateren.

Om foreldrene i motsatt fall sier til barnet at «ingenting nytter», så vil det lære barnet en form for hjelpeløshet når vanskelige hendelser og situasjoner oppstår.

– Da kan de fort komme inn i onde sirkler om at dette klarer de ikke, selvfølelsen og selvtilliten blir lavere, og depressive plager og symptomer kan bli følgen, forklarer han.

Jordan Green Clean Kids

Miljøvennlig tannbørste i barnestørrelse! Passer perfekt for barn i alderen 5-10 år.

Les mer

Gi rom for alle følelser

Maria Saugstad Hodne er psykolog i Ekte.

Maria Saugstad Hodne er psykolog i Ekte. Hun påpeker at holdningene våre vil påvirke hvordan vi fungerer i samspillet med barna våre, og mener det først og fremst er viktig at vi som foreldre gir barnet rom til å vise alle typer følelser.

– Når barnet strever, enten det handler om det sosiale eller faglige, med engstelse eller sinne, kan vi holde håpet oppe for barnet vårt. Det som er vanskelig nå, trenger ikke føles vanskelig senere, forteller hun.

Med støtte og hjelp kan mye løses. Mange ganger er løsningen bare det å ha noen å dele det vanskelige med. Det som kan virke umulig for barn, trenger ikke nødvendigvis å være det.

– Når vi som foreldre har en optimistisk tanke og tro på at barnet vårt vil få til mange gode ting, lære nye ferdigheter i sitt eget tempo, at det er mulig å gjennomføre oppgaver på tross av uro og nervøsitet, da er vi med på å hjelpe barnet, sier psykologen.

– Å kjenne på livsmestring og føle seg god nok, er nært knyttet til optimisme, legger hun til.

Hun får støtte av Røssberg som påpeker at det å ha en positiv, optimistisk innstilling til ulike utfordringer ikke må bli en holdning om å ikke ta ting på alvor. Det skjer triste og vanskelige ting i livet, hvor det beste er å forholde seg til dette på en realistisk måte.

– Foreldre må vise og lære barna at også slike vonde og vanskelige situasjoner oppstår, og anerkjenne dette for så å finne den best mulige løsningen.

Styrker kroppen

Vitaminbjørner D-vitamin er proppfull av D-vitamin som er godt for immunforsvaret, ben og muskler.

Les mer

Rustet til å takle motgang

Ifølge psykiateren vil nok de som ikke har en positiv holdning tåle å takle skuffelser i livet på en mindre konstruktiv måte. Trolig vil de også se utfordringene, ta initiativ, mestre og erkjenne situasjonen på en dårligere måte enn dem som har en mer optimistisk innstilling.

– Positivitet avler positivitet, og vi som foreldre må gå foran med et godt eksempel. Barna må for all del ikke lære seg at de er hjelpeløse i utfordrende situasjoner, tvert imot. Anerkjenn gjerne at noe er vanskelig, men forsøk å oppmuntre dem til å mestre situasjonen på en best mulig måte, sier Røssberg, og utdyper:

– Da vil barna kunne ta med denne erfaringen videre. De lærer aktivt å positivt mestre vanskelige situasjoner, og dette vil gjøre dem bedre rustet til å takle motgang senere i livet.

Når vi som foreldre har tro på at ting kan gå bra, er det lettere for barnet å kjenne på en trygghet. Det krever at vi er tilstede for barnet også i deres motløshet eller når de er redde, sinte eller triste, forklarer Hodne.

– Med foreldre som har et fokus på den gode kontakten med barnet sitt, øker sjansen for at barnet kan navigere tryggere i sosiale situasjoner og i møte med utfordringer, sier psykologen.

– I møte med andre mennesker og situasjoner, vil barnet kunne ha med seg den gode stemmen til mamma eller pappa, når ting blir utfordrende. Denne indre stemmen sier kanskje noe som: «Også når det blir vanskelig, er jeg i stand til å ta vare på meg selv, eller jeg har noen som kan hjelpe meg»,, legger hun til.

Et enklere hverdagsliv

Det moderne familielivet innebærer mye krav og stress. Vi skal rekke ting, og ikke minst skal vi gjennomføre de målene vi har satt oss. Ikke sjelden setter vi oss også veldig mange mål.

– Optimisme i familien er kanskje mer tilgjengelig når målene vi setter oss matcher det som er realiteten. Still dere gjerne spørsmål som: Hva passer for vår familie? Hvordan fungerer vi som enkeltpersoner i familien?, sier Hodne, og forteller at positivitet påvirker helsen vår.

– Da handler det om den ekte positiviteten, og ikke en positivitet som bidrar til å undertrykke følelsene våre.

Røssberg er enig, og fremhever at det å ha en optimistisk holdning i vårt samfunn blir sett på som en positiv egenskap.

– Det er jo ofte hyggeligere å være sammen med personer med en mer positiv innstilling til livet. Det å hele tiden høre at livet er vanskelig og at det ikke er noe håp, samt bekymringer for fremtiden, kan være veldig slitsomt for den som hele tiden må leve med dette. Kjenner du det slik, vil jeg anbefale å finne en måte å endre situasjonen på, råder psykiateren.

Tips

 • Ikke unngå vanskelige følelser. Å være optimistisk handler ikke om å dekke over det som er strevsomt. Gi rom til at du og de rundt seg har vanskelige følelser. Dette er en del av livet.
 • Optimisme kommer ofte naturlig når vi er trygge og har det godt.
 • Fokuser på din egen holdning. La barnet få være barn, og vær den trygge gode voksne. Du er der for å hjelpe barnet når det strever.
 • Fokuser på barnets sterke sider.
 • Gled deg over barnet ditt. Når barnet ditt føler seg validert fremfor vurdert av deg, bidrar dette til en positiv holdning til seg selv.
 • Gi plass til glede og lek. Husk at en av barnets viktigste læringsarenaer er gjennom lek.

Kilde: Maria Saugstad Hodne, psykolog i Ekte

 

Tips

 • Ikke unngå vanskelige følelser. Å være optimistisk handler ikke om å dekke over det som er strevsomt. Gi rom til at du og de rundt seg har vanskelige følelser. Dette er en del av livet.
 • Optimisme kommer ofte naturlig når vi er trygge og har det godt.
 • Fokuser på din egen holdning. La barnet få være barn, og vær den trygge gode voksne. Du er der for å hjelpe barnet når det strever.
 • Fokuser på barnets sterke sider.
 • Gled deg over barnet ditt. Når barnet ditt føler seg validert fremfor vurdert av deg, bidrar dette til en positiv holdning til seg selv.
 • Gi plass til glede og lek. Husk at en av barnets viktigste læringsarenaer er gjennom lek.

Kilde: Maria Saugstad Hodne, psykolog i Ekte