Kategori:

Foreldrerollen

Kategori:

Foreldrerollen

Styr unna dette i foreldregrupper på Facebook

Har du barn i grunnskolen og er med i en lukket foreldregruppe på Facebook? Få med deg hva som er innafor før du poster noe.

Bruk sunn fornuft før du poster noe på den lukkede foreldregruppen på Facebook.
Har du noe på hjertet som du vil dele på den lukkede foreldregruppen på Facebook? Dette bør du styre unna. Foto: iStock

Det er mange fordeler med å lage lukkede foreldregrupper på sosiale medier. De aller fleste foreldre har likevel en konto her. Det gjør det enklere å ta opp

Leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Gunn Iren Müller.

ulike saker, stille spørsmål og gi beskjeder til mange på en gang. Men da er det også viktig å være bevisst på hva slags temaer, som er greit å ta opp. Og ikke minst – hvilke temaer du må styre fullstendig unna.

– Foreldregrupper i sosiale medier kan være en fin kanal for å ha enkel kontakt med alle foreldrene. Kanskje særlig i ungdomsskolen der det er mindre kontakt mellom foreldrene enn det er på barneskolen. Her kan man dele praktisk info, diskutere ideer til samarbeid og aktiviteter for barna eller ungdommene, sier leder i Foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG), Gunn Iren Müller.

Hun trekker frem at foreldregrupper er et fint forum å kunne dele tips i, som for eksempel ferietilbud fra kommunen.

Jordan Green Clean Kids

Miljøvennlig tannbørste i barnestørrelse! Passer perfekt for barn i alderen 5-10 år.

Les mer

Dele ulike tilbud

Hun trekker frem at foreldregrupper er et fint forum å kunne dele tips i, som for eksempel ferietilbud fra kommunen.

– I min region for eksempel har det vært et flott tilbud til mellomtrinnet i skoleferien. Dette ble arrangert av Turistforeningen og betalt av kommunene, og sånt er jo supert å få spredd info om i foreldregruppa. Men det er viktig at de som eventuelt ikke er på Facebook eller andre sosiale medier får den samme informasjonen som andre. Så noen må ta ansvar for å dele i hvert fall konklusjoner av diskusjonene hvis dette skal bli noe som inkluderer alle. Og det vil vi jo at det skal være, fortsetter hun.

Müller påpeker også at sånne grupper kan være nyttig for en sjekk på om «alle andre får lov til» ymse aktiviteter, avhengig av alder. Det kan for eksempel være tilgang til sosiale medier som Snapchat og Instagram, eller bruk av ulike spill. Leggetider er også et tema, som opptar mange foreldre.

Det er viktig at en slik kanal er noe som bidrar positivt til klassen og skolemiljøet.

Styrker kroppen

Vitaminbjørner D-vitamin er proppfull av D-vitamin som er godt for immunforsvaret, ben og muskler.

Les mer

Unngå baksnakking

Det som må unngås er selvfølgelig baksnakking og uthenging av skoleansatte, andre foreldre og barna. Enkeltsaker vedrørende mobbing og annet bør heller ikke diskuteres her. Det er viktig at en slik kanal er noe som bidrar positivt til klassen og skolemiljøet. FUG mener at det må være fokus på å fremme samarbeid til barnas beste. Foreldrenes holdninger til og interesse for skolen har stor betydning, og det å bruke sosiale medier på en konstruktiv måte kan være gull verdt, sier hun.

Læreren bak Lærerbloggen, Martin Johannessen, påpeker at ikke alle foresatte har en Facebook-konto, og lukkede grupper kan derfor virke ekskluderende på noen. Han legger til at foresatte, som gjennom FAU eller på annet vis er tilknyttet skolen, er underlagt taushetsplikten. Men så lenge foreldregrupper kommer inn under «et arrangement i regi av foreldre og ikke av skolen», så gjelder det ikke. Om dette faktisk er tilfellet her er han usikker på. Derfor er det også viktig å tenke seg om før man deler informasjon, som når veldig mange.

Det sagt så er en “lukket gruppe” ikke egentlig særlig “lukket” når alt kommer til alt.

Bruk sunn fornuft

– FUG skriver at Opplæringsloven § 15-1 slår fast at Forvaltningsloven § 13-13e om taushetsplikt gjelder for skolen og for alle som kommer i kontakt med opplysninger i forbindelse med arbeid eller tjeneste. De skriver også at taushetsplikten ikke gjelder dersom det er foreldrene og ikke skolen som er arrangør. Det sagt så er en «lukket gruppe» ikke egentlig særlig «lukket» når alt kommer til alt. Sunn fornuft blandet med grunnleggende kunnskap om hvordan sosiale medier fungerer burde være et minimum av hva man kan forvente i slike grupper, sier han.

Du bør med andre ord tenke deg om, som med alt du deler på nett, før du legger ut en post. Om du er frustrert og sint, så snakk med familie og venner i stedet for å fyre avgårde noe du kanskje angrer på i ettertid, og som kan få store konsekvenser.