Kategori:

Foreldrerollen

Kategori:

Foreldrerollen

Sammensatt familie med «mine» og «dine» barn? Her er rådene

Å slå sammen to familier til én kan være krevende, både for liten og stor. Her er rådene til deg som har bonusbarn.

Tips til bonusfamilien
Bonusforeldre bør gjøre en iherdig innsats for å bli glad i bonusbarna sine. Dette vil gjøre partneren godt, og sannsynligvis styrke parforholdet. Foto: iStock.

Vanlige utfordringer for bonusfamilien er for eksempel at barna og de voksne kan være ulike steder i forbindelse med skilsmisseprosessen. Der den voksne kanskje har funnet en ny partner, og er motivert og glad for å starte et nytt familieprosjekt, kan barna fremdeles være i sorg, sier psykolog Frøydis Lilledalen.

Frøydis Lilledalen

Frøydis Lilledalen er psykologspesialist og samlivsterapeut.

Med dette som bakteppe vil de ulike familiemedlemmene gå inn i prosjektet med varierende entusiasme, villighet og motivasjon.

– Da er det viktig å ha forventningsavklaringer med barna. Spør om hva som er viktig for dem, slik at de føler seg hørt og sett, og ikke får følelsen av å spille biroller i forelderens kjærlighetsdrama, råder Lilledalen.

En annen utfordring er når to ulike familiekulturer skal slåes sammen. De har antagelig etablert helt ulike vaner og prosedyrer for hvordan ting gjøres, og dette blir ofte en større belastning enn man er forberedt på:

– Det kan være alt fra hvem som dekker bord, hvordan vanskelige tema skal snakkes om, til når det er forventet at man står opp i helgene. Her er det viktig at de voksne er rause med tanke på hva og hvor raskt de forventer at barna skal tilpasse seg en ny «mal», og de bør også være forberedt på at det kan være vanskelig for dem, mener psykologen.

Hun legger til at det for mange barn kan være utfordrende med nye ste- eller halvsøsken. Her er det viktig at foreldrene ikke blir såret eller tar det personlig om ikke barna fra start har varme følelser for sin nye familie.

– Det at foreldrene har falt for hverandre, betyr ikke at de nye søsknene gjør det. Tilknytning er en prosess som tar tid, understreker Lilledalen.

Jordan Green Clean Kids

Miljøvennlig tannbørste i barnestørrelse! Passer perfekt for barn i alderen 5-10 år.

Les mer

– Vis respekt for barnas biologiske foreldre

Familieterapeut Ailin Strømsholm.

Ailin Strømsholm er sosionom med videreutdanning i familieterapi og ledelse.

– En av de største utfordringene er alle de nye relasjonene som skal fungere, og som kan være humpete på veien på grunn av mange ulike følelser. Det er barn og kanskje andre voksne som ikke har ønsket seg en bonusfamilie, men som må ta imot den. Man skal trå inn i roller det er vanskelig å trå riktig i, påpeker familie – og parterapeut Ailin Strømsholm ved familieterapeuten.no

Hun tror det kan være utfordrende å se familiekulturer og regler man ikke forstår og ikke liker. Ja, du har ny kjæresten, men må også forholde seg til ekspartneren og barn og ekspartner på en veldig nær måte.

– Det er viktig å være raus, og vise respekt ovenfor barnas biologiske foreldre. Som voksen må du være klar over ditt ansvar i forhold til å være en god rollemodell. Du må tåle alle følelser du kjenner selv, og opplever at andre har. Det kan være frustrasjon, sorg, irritasjon og sinne. Men det kan også være mange gode følelser – det kan være overraskende glede, omsorg og kjærlighet, understreker Strømsholm.

Hun presiserer at mange bonusfamilier fungerer veldig godt.

– Mange voksne klarer fint å sette barna i fokus, opplyser familieterapeuten.

Styrker kroppen

Vitaminbjørner D-vitamin er proppfull av D-vitamin som er godt for immunforsvaret, ben og muskler.

Les mer

Få til godt forhold til bonusbarna

– Det kan være utfordrende om man som steforeldre blir for ivrig etter å være nær, og det kan være utfordrende om det motsatte skjer – man ikke ønsker eller klarer å involvere seg, påpeker Ailin Strømsholm.

Psykolog Frøydis Lilledalen anbefaler bonusforeldre å ikke gå for tidlig inn i oppdragerrollen.

– For at du skal få respekt må man ha tillit, og tillit er et investeringsprosjekt, noe som fortjenes. Vær rause, og tål og valider barnets følelser. Det kan være slitsomt for den biologiske forelderen at denne hele tiden skal være den som setter grenser, men i starten kan dette være viktig med tanke på å bygge en god relasjon mellom bonusforelderen og bonusbarnet, mener hun.

Psykologen understreker at det ikke er alle som føler det som en utelukkende bonus at partneren har ett eller flere barn fra før. For noen er det en forstyrrelse i parforholdet og noe som volder utfordringer – i hvert fall i begynnelsen.

– Min anbefaling til bonusforeldre er å gjøre en iherdig innsats for å bli glad i bonusbarna dine. Dette vil gjøre partneren godt, og sannsynligvis styrke parforholdet. Det vil også gi grunnlag for at du etter hvert kan ta aktivt del i oppdragelsen, og skape en ny familiekultur, sier Lilledalen.

Skap gode opplevelser

Rådet er å skape gode opplevelser sammen og bli godt kjent. Ikke forvent at barnet skal se på deg som en forelder fra start. Dersom barnet er litt eldre, er det ikke sikkert at man vil få en annen rolle enn kjæresten til mamma eller pappa.

– Dette betyr selvsagt ikke at man ikke kan utvikle en nær og god relasjon til sin nye bonusforeldre. Men jeg tror det er viktig å være forberedt på å følge barnas tempo og ikke prøve å presse fram følelser for den nye partneren. Dersom kjemien er god, og man ser og tar hensyn til barnas prosesser og følelser, øker sjansen for en god og robust relasjon mellom bonusbarn og foreldre, sier psykologen.

Dersom man bringer sammen bonussøsken med noenlunde samme alder og har hatt ulike grad av både kontroll, grenser og foreldreinvolvering, vil det være utfordrende å finne noe som passer alle –og som ikke oppleves urettferdig.

– Alle medlemmer av nye familier vil oppleve at de må gå på kompromiss med noe, men mange vil også oppleve den nye familien som en berikelse. Det viktigste for å få dette til er en god dialog mellom foreldre, involvering av barn og tenåringer, og toleranse for at det blir litt friksjon når nye familiekonstellasjoner skapes. Man har også familivernkontor, et gratis tilbud, i Norge. De kjenner disse utfordringene godt og jeg vil anbefale alle som strever med relasjon til bonusbarn eller etablering av nyfamilier å oppsøke disse.

Legg egne følelser til side

Hvordan man skaper et godt forhold til kjærestens ekspartner vil variere ut fra hvordan bruddet var.

– Dersom det var et planlagt brudd begge parter var enige om, uten krangel og konflikt, og dersom paret har en god historie på å kommunisere godt sammen, vil det som oftest gå greit å etablere en god relasjon til partnerens eks. Dersom det har vært mange krenkelser og vonde følelser, utroskap og kanskje sjalusi involvert, vil det være mer trøblete, påpeker Lilledalen.

Her er det viktig at de voksne blir enige om å sette barnas behov først, og  de vil ha det absolutt best dersom de voksne ikke er i konflikt.

– Legg egne såre eller sjalu følelser til side og vit at det er viktig for den totale trivsel i bonusfamilien at forholdet til eksen er så godt som mulig. Der det har vært vold, rus eller misbruk, bør du etablere kontakt med et familiekontor, understreker psykologen.

Stesøsken etter brudd

Men hva hvis det nye forholdet også ryker? Hva skjer med stesøskens relasjon når det blir slutt mellom steforeldrene? Og bonusforeldrenes relasjon til bonusbarna?

– Også her er det viktig å ha barna i fokus. De har investert tid i nye relasjoner og blitt glad i nye mennesker. De fortjener å beholde vennskap og forhold til tross for voksnes brudd.  Hvis barn har knyttet seg til steforeldre så er det viktig at de for opprettholde kontakten, bemerker familieterapeut Ailin Strømsholm.

Psykolog Frøydis Lilledalen tror fremtidig kontakt kommer an på hvor gamle barna er når det tar slutt, hvor lang tid de har hatt sammen, og hvor godt de likte hverandre.

– Jeg vet om mange som bevarer relasjoner til både foreldres ekskjærester og til eks-stesøsken. Men det er ingen selvfølge, da dette krever at begge parter har det på samme måte. Jeg har også møtt barn og voksne som lever med store savn fordi det ikke finnes formelle eller legitime grunner til å bevare kontakt med et menneske som de er svært glade i og som de tilbragte mye tid med over fler år, avslutter  Lilledalen.

Råd til bonusfamilien

 • Det aller beste for barna er om deres skilte foreldre klarer å kommunisere på en respektfull og fin måte. Dette kan for noen være noe av det mest krevende, men samtidig det mest fruktbare også i forhold til å få ny familie til å fungere.
 • Snakk godt sammen med din nye partner og avklar forventninger og tilnærming til barn
 • Ikke stress relasjonene – bruk god tid. Det er lurt å ikke blande seg for tidlig i bonus-barnas oppdragelse.  Vær heller interessert og til stede i deres liv, samtidig som du sakte men sikkert kan være med å involvere deg med kjærlighet og grenser
 • Ikke alle trenger å være sammen hele tiden – tenk ut gode måter å være sammen på (fint å lytte til barnas ønsker omkring dette også)
 • Respekter bonus-barnas foreldre
 • Vær en god voksen rollemodell og så raus du kan

Kilde: Familieterapeut Ailin Strømsholm

Bonusforelderens rolle

 • Når det kommer flere voksne inn i familien, kan det være uklart for barnet hvilke roller de har. Hvem bestemmer når barnet skal legge seg, eller hvor mye han får se på tv?
 • Mange par velger å la forelderen være den som fronter mer vanskelige temaer som grensesetting og regler for barna, mens den nye partneren kan ha en tydelig rolle når det kommer til ting og avgjørelser som gjelder hele familien.
 • Til å begynne med er barna gjerne spesielt sårbare, og dette er uansett ikke tiden for å sette strenge grenser og stille nye krav de ikke er vant med. Den nye forelderen bør heller fokusere på kontakt og tilknytning til barna.
 • I starten vil de fleste bonusforeldre anstrenge seg for å få et godt forhold til sine bonusbarn, og det er vanlig å ha høye ambisjoner på egne vegne.
 • Det er viktig å vise barnet at du har respekt for de foreldrene han allerede har, selv om du også kan bli en viktig omsorgsperson for barnet.
 • Et godt forhold må bygges over tid. En av de viktigste oppgavene du har som bonusforelder, er noe så enkelt og vanskelig som å gi barnet tid til å la dere bli kjent med hverandre.
 • Det kan ta tid før barnet føler seg trygg på deg eller ønsker å inkludere deg. Har du tålmodighet og takhøyde for at barnet til tider kan reagere uforståelig, kommer du lengre med det enn å prøve å argumentere imot.
 • Som mors eller fars nye kjæreste ønsker du sikkert at barnet skal like deg. Men husk at barnet ikke nødvendigvis ønsker seg verken en voksen kompis eller en forelder til. Klarer du å sette deg inn i hvordan dette må være for barnet, samtidig som du tilbyr deg å være en støtteperson når det trengs? Da kan du bli en viktig, god og trygg voksenperson som bonusbarnet ditt både aksepterer og vil være sammen med.

Kilde: Bufdir.no

Bonusforelderens rolle

 • Når det kommer flere voksne inn i familien, kan det være uklart for barnet hvilke roller de har. Hvem bestemmer når barnet skal legge seg, eller hvor mye han får se på tv?
 • Mange par velger å la forelderen være den som fronter mer vanskelige temaer som grensesetting og regler for barna, mens den nye partneren kan ha en tydelig rolle når det kommer til ting og avgjørelser som gjelder hele familien.
 • Til å begynne med er barna gjerne spesielt sårbare, og dette er uansett ikke tiden for å sette strenge grenser og stille nye krav de ikke er vant med. Den nye forelderen bør heller fokusere på kontakt og tilknytning til barna.
 • I starten vil de fleste bonusforeldre anstrenge seg for å få et godt forhold til sine bonusbarn, og det er vanlig å ha høye ambisjoner på egne vegne.
 • Det er viktig å vise barnet at du har respekt for de foreldrene han allerede har, selv om du også kan bli en viktig omsorgsperson for barnet.
 • Et godt forhold må bygges over tid. En av de viktigste oppgavene du har som bonusforelder, er noe så enkelt og vanskelig som å gi barnet tid til å la dere bli kjent med hverandre.
 • Det kan ta tid før barnet føler seg trygg på deg eller ønsker å inkludere deg. Har du tålmodighet og takhøyde for at barnet til tider kan reagere uforståelig, kommer du lengre med det enn å prøve å argumentere imot.
 • Som mors eller fars nye kjæreste ønsker du sikkert at barnet skal like deg. Men husk at barnet ikke nødvendigvis ønsker seg verken en voksen kompis eller en forelder til. Klarer du å sette deg inn i hvordan dette må være for barnet, samtidig som du tilbyr deg å være en støtteperson når det trengs? Da kan du bli en viktig, god og trygg voksenperson som bonusbarnet ditt både aksepterer og vil være sammen med.

Kilde: Bufdir.no