Kategori:

Foreldrerollen

Tag:
Kategori:

Foreldrerollen

Tag:

Når besteforeldre ikke stiller opp

Selv om de aller fleste besteforeldre er engasjert i barnebarna sine, er det noen som ikke er det. Det kan være svært sårt for familiene som opplever det.

en bestemor stiller opp for barnebarnet sitt - de ser på Ipad under dyna
Besteforeldre er en stor ressurs både for store og små i småbarnsfamilien. Da er det ekstra sårt å oppleve at besteforeldre ikke stiller opp. Foto: iStock

Det å ha besteforeldre som ikke stiller opp oppleves ekstra sårt når du ser venner og bekjente rundt deg med engasjerte besteforeldre. For mange oppleves det som en dobbelt avvisning når barnebarna er lite viktig i besteforeldrenes liv. Det er ikke bare dine behov som ignoreres, men også barnas. Det er et vanskelig tema å ta opp med foreldrene sine.

Mange kan kjenne på en sorg over hva barna deres går glipp av, og noen velger å dele sine frustrasjoner på ulike nettforum. Under tråden «Bestemor stiller aldri opp» skriver et anonymt medlem:
«Nå er barna store (slutten av barneskolen), men foreldrene mine har aldri vært interessert. De bor 5-10 minutters gange unna, men ser dem ikke hver måned en gang. Moren min har uttrykt helt klart at hun er ferdig med barn og ikke orker å gi omsorg. Synes det er utrolig leit og veldig egoistisk. Mine besteforeldre bodde i en annen by, men de var ofte på besøk eller jeg var på helge- eller ukesbesøk fra jeg var 2-3 år gammel. Håper foreldrene mine en gang forstår hva de har valgt å gå glipp av. Barnevakt har vi så å si aldri hatt.»

Jordan Green Clean Kids

Miljøvennlig tannbørste i barnestørrelse! Passer perfekt for barn i alderen 5-10 år.

Les mer

Et anonymt medlem skriver dette under tråden «Har alle fantastiske besteforeldre, som alltid stiller opp?»:

«Her har mormor nok med min søsters 3 barn, som bor 15 minutter unna enn mine barn, som bor 1,5 time unna. De er flinke besteforeldre for dem, men ikke for mine. De ringer sjelden. De inviterer aldri på besøk. De kan som regel ikke om de blir spurt. Trist men dog en sannhet at den dagen de er gamle og ønsker besøk/hjelp – håper jeg min søsters barn er der for dem – for mine vil ikke føle det naturlig.»

Støttespillere

Forsker og pedagog, Oddbjørn Evenshaug. Foto: Privat

«Hvordan vil du bli husket av barnebarna dine når de står ved graven din? Det bestemmer du nå.»
Dette er to av setningene forsker og pedagog, Oddbjørn Evenshaug bruker i foredrag han holder for eldre. Som redaktør av besteforeldre.no er han svært engasjert i sin generasjons rolle i familien og i samfunnet.

Den aller viktigste funksjonen besteforeldre har i dag er rollen som støttespiller for barnefamilien. Dette er faktisk noe nytt i historien, det er bare en myte at besteforeldre var en stor del av barnas liv før i tiden. For det første levde ikke besteforeldre like lenge som de gjør i dag. For det andre hadde de ikke like god helse, når alderdommen kom var kroppen sliten etter alt arbeid og slit. I tillegg hadde de mye større barnekull, slik at det ikke var uvanlig at de fremdeles fikk barn mens de samtidig hadde barnebarn. Økonomien har også blitt mye bedre, noe som igjen påvirker helse og overskudd, sier Evenshaug.

I tillegg til at besteforeldre i dag lever lengre, har bedre helse, færre barnebarn og sterkere økonomi har også samfunnet endret seg. Med nye kjønnsroller, hvor både mor og far er yrkesaktive, trenger barnefamilier mer hjelp i dag enn de gjorde tidligere.

– Da kvinner var hjemmeværende var det ikke i like stor grad behov for avlastning og hjelp. I dag er besteforeldre i stor grad en ressurs for foreldre når det gjelder henting i barnehage, kjøring til fritidsaktiviteter og generell avlastning i en travel og krevende hverdag. Forskning viser at flesteparten av norske besteforeldre stiller opp for familien sin, både med engasjement og hjelp i hverdagen, fortsetter han.

Den aller viktigste funksjonen besteforeldre har i dag er rollen som støttespiller for barnefamilien. Oddbjørn Evenshaug, forsker og pedagog

Mange årsaker til at besteforeldre ikke stiller opp

Katharina Herlofson, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), er sosiolog og har forsket mye på forhold mellom generasjoner.
Hun forteller at så mange som en tredjedel av alle besteforeldre med barnebarn i alderen 0-12 år stiller opp for barnebarna minst én gang i uken. Seks av ti besteforeldre passer barnebarn en gang i måneden eller oftere.

Omkring en tredjedel gjør det sjeldnere enn månedlig, men det er få som ikke stiller opp i det hele tatt. Under fem prosent oppgir at de aldri passer barnebarn.

Forsker og sosiolog ved NOVA, Katherina Herlofson. Foto: Privat

– Det kan være mange, ulike årsaker til at besteforeldre stiller opp sjeldent eller aldri. For noen handler det om en geografisk avstand, som gjør det vanskelig. For andre kan det være snakk om helseproblemer. I noen familier kan foreldre og voksne barn ha et konfliktfylt forhold, som gjør at det er vanskelig å ha kontakt på tvers av generasjonen, sier hun.

Forskeren understreker at det bør være lov for alle besteforeldre å selv velge hvordan de vil bruke tiden sin. Men kanskje kan det være verdt å tenke over at det å være engasjerte besteforeldre i en større sammenheng kan være en investering i sin egen fremtid.

Innsatsen kan gi avkastning

– Besteforeldre i Norge fungerer som et slags heimevern, de hjelper til ved behov, men svært sjeldent på daglig basis, slik som ofte er tilfellet i Sør-Europa. Besteforeldre fyller en viktig rolle gjennom å hjelpe småbarnsfamilier til å få kabalen til å gå opp i en hektisk hverdag, sier Herlofison.

Hun påpeker at selv om den norske velferdsstaten har gitt oss barnehager og skolefritidsordninger, så er det fremdeles hull som må dekkes i hverdagen. Og der er besteforeldres innsats svært viktig.

– Denne innsatsen vil øke sjansen til å skape gode relasjoner til både barn og barnebarn, og en av gevinstene kan være en større sjanse for å få hjelp selv den dagen de får behov for det. Forskning fra andre europeiske land viser nettopp det – at besteforeldre, som har stilt opp og passet barnebarn er mer tilbøyelige til å få hjelp av sine barn når de får hjelpebehov senere i livet.

Styrker kroppen

Vitaminbjørner D-vitamin er proppfull av D-vitamin som er godt for immunforsvaret, ben og muskler.

Les mer

Trygghetsbase for barn og voksne

For Oddbjørn Evenshaug er det ingen tvil om at hans bestefar var en av de mest betydningsfulle menneskene i livet hans. Selv om han bare så ham i sommerferiene.

– Besteforeldre kan være en trygghetsbase for familien, både i tilfelle det skjer noe, men også økonomisk. I mine øyne er det et undergangstegn om det blir slik at vi eldre ikke skal bry oss om våre etterkommere, og heldigvis er det ikke slik for majoriteten. Men da føles det nok ekstra sårt for de som føler seg tilsidesatt og lite viktige av besteforeldre, sier han.

Hva gjør du når besteforeldre ikke stiller opp?

  • Se på omstendighetene rundt barnebarn og besteforeldre. Er det stor geografisk avstand? Har besteforeldrene dårlig helse? Er det generelt omstendigheter, som gjør det vanskelig for besteforeldre å tilbringe tid med barnebarn? Om dette ikke er tilfelle, og du føler deg såret og avvist på grunn av manglende interesse og oppfølging fra besteforeldrene, så kan du ta det opp.
  • Pass på at du tar opp temaet på en respektfull måte, og i en situasjon hvor barnebarna ikke er til stede. Hvis du klarer å holde skuffelsen tilbake og heller stille deg litt undrende til situasjonen, så vil kanskje besteforeldrene føle seg mindre angrepet.
  • Signaliserer besteforeldrene at de ikke ønsker eller orker mer samvær med barnebarna, så bør foreldrene ha respekt for det. Dette er den samme foreldregenerasjonen som vil ha seg frabedt innblanding fra besteforeldrene når det gjelder barneoppdragelse og annet, da må de også betale prisen ved at besteforeldre har rett til å si nei.

Kilde: Forsker og pedagog, Oddbjørn Evenshaug