Kategori:

Foreldrerollen

Kategori:

Foreldrerollen

Hvordan beskytter vi barna mot nettovergrep?

Åpenhet og god kommunikasjon er nøkkelen til å lære barna nettvett, og å si fra ved mistenkelige henvendelser.

Nettovergrep mot barn – slik beskytter du barna dine
Det er umulig å kontrollere alt barna våre gjør på nett. Men vi kan gjøre dem bedre rustet mot farene som lurer der. Foto: iStock

Spill og sosiale medier har gitt pedofile en kanal inn til barns soverom, noe det store omfanget av ofre i de siste overgrepssakene er et gruoppvekkende bilde på. Mange lurer sikkert på hva dere kan gjøre for å beskytte barna mot de digitale rovdyrene. Hvor kommer barn i kontakt med overgripere, hvordan lærer vi dem å ikke gå i fellen deres og hvordan oppdager vi at det er fare på ferde? Vi har snakket med to eksperter og fått deres råd.

Ikke vent med den vanskelige samtalen

Psykologspesialist Line Merete Tangen Aanerød. Foto: Kolon Reklame AS

Psykologspesialist Line Merete Tangen Aanerød. Foto: Kolon Reklame AS

Psykologspesialist Line Merete Tangen Aanerød forsker på nettovergrep mot barn, og har gjennomført prosjektet Nettovergrep mot barn i Norge i samarbeid med Svein Mossige i 2018. Hun forteller at barn kan komme i kontakt med overgripere på de fleste sosiale medier. Mønsteret er at de kontakter barn på åpne arenaer og inviterer til lukkede rom for videre utvikling av seksuelle samtaler. Aanerød fremhever at vi voksne har et ansvar for å lære barna trafikkregler på nettet fra den dagen de starter å bruke spill eller applikasjoner hvor de kan kommunisere med fremmede. Og da er det viktig å ikke pakke det inn, men bruke et språk som barna forstår slik at de skjønner hva det dreier seg om.

– Den voksne skal være direkte. Du kan for eksempel si til barnet: «Noen voksne liker å lure barn de møter på nettet. Derfor skal du ikke fortelle hva du heter til etternavn eller hvor du bor. Noen voksne kan være tullete, frekke eller ekkelt opptatt av rumpen og tissen til barn. Hvis du merker eller tror at noen du snakker med på nettet er sånn, kan du vise meg det, og så kan vi finne ut av det.»

Dette er altså ikke en prat du må vente med å ta til du synes barnet er modent nok, for jo mer de vet jo bedre kan de passe på seg selv, og jo større er sjansen for at de sier fra om de blir kontaktet av noen med skumle hensikter.

Jordan Green Clean Kids

Miljøvennlig tannbørste i barnestørrelse! Passer perfekt for barn i alderen 5-10 år.

Les mer

Å kutte internettforbindelsen kan virke mot sin hensikt

Jonas Fabritius Christoffersen, kommunikasjonsrådgiver i Kripos. Foto: Kripos

Jonas Fabritius Christoffersen, kommunikasjonsrådgiver i Kripos. Foto: Kripos

Jonas Fabritius Christoffersen, kommunikasjonsrådgiver i Kripos, bekrefter viktigheten av å ha en åpen dialog med barna om dette vanskelige temaet. Å begrense tilgangen til internett kan gå ut over tilliten og dermed virke mot sin hensikt.

– Foreldrene må fokusere på at hvis barna opplever noe de synes er rart, vanskelig eller ekkelt, må vi lære dem å si fra. Da er det også viktig å for eksempel ikke true med å ta bort nettilgangen hvis de gjør noe galt, det skaper en høyere terskel for å si fra. Unge som har henvendt seg til politiet, forteller at de ikke har sagt fra om ubehagelige opplevelser på internett, fordi de ikke tror de voksne vil skjønne situasjonen og vil nekte dem å bruke internett.

En annen viktig faktor er å være interessert i hva barna gjør når de er på nett. Akkurat som når de skal ut med venner, er det viktig å vite hvor de er og hvem de er sammen med.

– Barn vet ofte mer om internett enn de voksne. La barnet være læreren og vise deg hva de holder på med, anbefaler Christoffersen.

Sikkerhet vs. privatliv

Når barna blir eldre kan det være vanskelig å kreve fullt innblikk i hva de gjør på nett, siden behovet for privatliv øker. Men Aanerød mener at barnas sikkerhet har prioritet før privatliv, dersom det er en begrunnet risiko for at de krenkes på nettet.

– Snakk med ungdommen om hva som kan gjøre deg bekymret, og hva du vil gjøre ved mistanke om at de utsettes for seksuelle overgrep eller mobbes via nettet. Du kan be om at ungdommen viser deg biter av kommunikasjon, du kan sjekke logger for søk på nettet, se på kontaktlista og snakke om hvordan det er å være på nettet for tiden. Du kan også si at du snakker med andre foreldre om hva de opplever at deres barn holder på med på nettet.

Styrker kroppen

Vitaminbjørner D-vitamin er proppfull av D-vitamin som er godt for immunforsvaret, ben og muskler.

Les mer

Når skal du melde fra til politiet?

En annen ting foreldre kan gjøre for å beskytte både egne og andres barn, er å tipse politiet om barnet deres har fått mistenkelige henvendelser. Du trenger ikke å være sikker på at personen har uærlige hensikter, politiet har kompetansen til å skille mellom disse og det er bedre å melde fra en gang for mye.

– Personer med seksuell interesse for barn får ofte holde på lenge selv om mange har opplevd å ha kontakt med dem, fordi ingen melder fra til politiet. De prøver seg aldri på bare ett barn, forteller kommunikasjonsrådgiveren fra Kripos.

– Dersom du oppdager at barna har fått seksualiserte meldinger, er det viktig at du lagrer informasjon om avsender med skjermdumper, melder fra til nettstedet der kontakten oppstod og melder fra til politiet. Dette kan du gjøre på politiets nettsider her.

Politiets tips til hvordan du beskytter barna mot nettovergrep:

 • Lær barna å være trygge på nett. Den beste måten å bekjempe seksuell utnyttelse av barn over internett er velinformerte barn, som vet hva de må være på vakt mot.
 • Lær barna å si ifra. Barna må vite at de kan og må snakke med sine foresatte hvis de føler seg utrygge eller bekymret på grunn av noe som har skjedd på nett.
 • Du må vite hvor barna er: Hvilke nettjenester bruker dine barn til å kommunisere med andre barn? Sett klare grenser for hvilke nettjenester dine barn får bruke.
 • Du må vite hvem nettvennene er: Snakk med barna om hvem de har kontakt med på nettet. Få barnet til å forstå at selv om de har blitt kjent med noen online, betyr det ikke at de vet hvem det er.
 • Hold personlig informasjon privat. Barn må vite at de ikke skal gi ut navn, alder, fødselsdato, adresse, telefonnummer, navnet på skolen og andre opplysninger til personer de ikke kjenner.
 • Barn må vite at de ikke skal dele bilder eller video av seg selv med fremmede.
 • Det er viktig å få barna til å forstå at de aldri skal avtale fysiske møter med noen de har møtt på nettet uten at foreldrene er informert og med på møtene. Det samme gjelder for «møter» som skjer på nettet.
 • Gi beskjed om at det ikke er greit for barnet å bli med nettbekjentskaper over på andre nettjenester tilrettelagt for en-til-en kommunikasjon, som for eksempel Skype.
 • Tips politiet. Ofte får seksuallovbrytere på nett holde på lenge, selv om mange har opplevd deres fremstøt. Voksne som har en seksuell interesse for barn, prøver seg sjelden bare på ett barn.
  Kilde: Kripos