Kategori:

Foreldrerollen

Kategori:

Foreldrerollen

Gode råd når barnet opplever gruppepress

– For å ruste barnet best mulig bør du bruke tid på å bygge opp barnets selvfølelse, sier helsesøster.

Gruppepress.
Det er ikke lett når "alle andre" har de riktige merkeklærne. Slik ruster du barnet til å stå imot gruppepress. Foto: iStock <a href="http://www.orkla.no">unge</a>
tone bjørnson aanderaa

Helsesøster Tone Bjørnson Aanderaa er Plusstids ekspert på familielivet. Foto: Gry Traaen

De riktige merkeklærne, sosiale medier og alkohol. Presset er stort for mange unge.

– De fleste barn er veldig opptatt av å «passe inn» og være som alle andre. Mange synes det er vanskelig å skille seg ut. Når barnet går over i ungdomsfasen blir utseende viktigere, og de vil gjerne ha riktig sminke, klær og kroppsfasong, sier Tone Bjørnson Aanderaa. Hun jobber som helsesøster på videregående skole, der hun har mange samtaler om fysisk, seksuell og psykisk helse.

Hun tror at den enorme tilgangen ungdom i dag har på sosiale medier, bidrar til økt press. Populære bloggere blir forbilder for mange unge.

– De fleste opplever nok at det blir mer gruppepress på ungdomsskolen enn på barneskolen, bemerker helsesøsteren.

Jordan Green Clean Kids

Miljøvennlig tannbørste i barnestørrelse! Passer perfekt for barn i alderen 5-10 år.

Les mer

Foreldre har en viktig rolle

– At gruppepress oppstår, er en naturlig del av det å bli ungdom. Dette er en del av livets utfordringer, sier Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder.

Hva gjør så barnet rustet til å stå imot presset? Hvordan ungdommen opplever slike utfordringer, kommer an på hvilke verdier de har med seg hjemmefra. Ikke minst handler det om hvilke tanker personen har om seg selv.

Ingrid Lund, professor ved Universitetet i Agder

Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder. Foto: privat

– Som forelder kan du skape en beskyttelse vil hjelpe ungdommen i slike vanskelige situasjoner. Det er foreldres ansvar å vise barna at de er elsket akkurat som de er. Dette innebærer foreldreskap med et digert hjerte, og med et tydelig budskap om hva som er rett og hva som er galt, sier Lund.

At selvfølelsen er viktig, bekreftes av helsesøster Tone Bjørnson Aanderaa.

– For å ruste barnet best mulig bør du bruke tid på å bygge opp barnets selvfølelse. Hjelp barnet til å se verdien i seg selv, akkurat sånn som han eller hun er. Fokuser på de tingene som gir barnet mestring, sier hun.

I tillegg til en base av trygghet, er opplevelsen av å være elsket essensiell. En positiv selvopplevelse bidrar til at barnet kan stå opp for seg selv og andre. Barnets egen livserfaring er også av stor betydning:

–  Gjennom opplevelser der barnet både har feilet og lykkes, dannes det så et totalt «erfaringsbilde». Her får barnet med seg løsninger som han eller hun kan ta med seg inn i nye situasjoner, forteller Lund.

Styrker kroppen

Vitaminbjørner D-vitamin er proppfull av D-vitamin som er godt for immunforsvaret, ben og muskler.

Les mer

Støtt barnets valg

Som forelder bør du være en god rollemodell. Da er det viktig at du ikke snakker nedlatende om andre familier og deres valg. Samtidig er det avgjørende at du støtter opp om barnets egne gode valg, selv om disse skulle avvike fra vennenes. Du kan også hjelpe barnet med å kjenne etter hva som egentlig er viktig i livet.

– Kanskje kan du også sørge for at barnet danner en allianse med en venn? Det kan oftere være lettere å skille seg ut sammen med en annen, foreslår Bjørnson Aanderaa.

Hun råder også foreldre til å snakke med sammen om gruppepress uten at barna er tilstede. På denne måten kan dere sammen finne gode løsninger for å dempe presset.

– Når det gjelder motepress er det ikke sikkert det å gi etter er så galt, hvis ungdommen blir glad for det. Kanskje kan dere bli enige om noen kompromisser når det kommer til hva ungdommen «må» ha. Når det gjelder sex og alkohol, er dette temaer som foresatte og skolen absolutt bør bruke tid på å snakke med ungdommen om, understreker helsesøsteren, og legger til at også skolen har et ansvar:

– Skolen har mulighet for å jobbe med dette gjennom trening på at barna får utdelt ulike roller, og må argumentere for saker de egentlig ikke står inne for. De må også lære å respektere hverandres ulikheter.

Bli enige om felles verdier

Hun støttes av pedagogikkprofessor Ingrid Lund, som mener gruppepress bør  være et tema både hjemme, i barnehage og på skolen. I samlingsstund eller «klassens time» kan barn og voksne bli enige om hvilke verdier som skal gjelde:

– «I klassen vår sier vi ja til at vi liker forskjellige ting, er gode til forskjellige ting og kler oss ulikt», er et eksempel på en setning som barna kan snakke sammen om. Hva betyr dette i praksis, når barna er sammen i friminuttet og i gymtimen?

– Godt samarbeid mellom foreldre og skole, samt mellom foreldre er også avgjørende hvis ikke barnet selv forteller om sine utfordringer, avslutter hun.

Tips:

  1. Støtt barnets valg, selv om det skulle avvike fra det andre gjør.
  2. Bruk tid på å bygge barnets selvfølelse.
  3. Snakk med andre foreldre om grensesetting og kjøpepress.