Kategori:

Foreldrerollen

Kategori:

Foreldrerollen

Gode tips til aleneforeldre

Å bli alenemamma eller alenepappa har både sosiale og økonomiske konsekvenser. Her er noen tips som kan gi enklere hverdager.

Blond kvinne holder et barn. De er ute, det er vår eller høst.
Foto: Wesley Tingey

Overgangen fra å være et par med barn til å være alenemamma eller -pappa er stor. Også det å gå inn i foreldretilværelsen som enslig kan by på uventede utfordringer – også sosialt.

– Er du alene med barn, er du ofte ikke en like naturlig del av en etablert vennekrets med par, sier styreleder i Aleneforeldreforeningen Siv Lyngtun.

Samtidig vil det ofte by på enda flere utfordringer dersom du f.eks. bor langt fra egen familie. Etter et brudd vil du automatisk miste en del av kontaktnettet ditt.
– Etter et brudd vil derfor ofte den som har hovedomsorgen ønske å flytte nærmere sin egen familie, påpeker Lyngtun.

Støtte til barnepass

Sammen med de sosiale utfordringene, kommer gjerne de økonomiske. Det å gå fra to inntekter til èn, eller fostre opp et barn på kun én lønning fra starten kan være tøft. Ofte har man begrensede muligheter til å ta på seg ekstravakter eller få en ekstrajobb for å spe på inntekten.

Vit at du faktisk har krav på stønad til barnetilsyn hvis du må jobbe natt eller kveld.

Å innfri kravet til egenkapital til boliglån er naturlig nok mye vanskeligere med én inntekt enn det er med to.

Jordan Green Clean Kids

Miljøvennlig tannbørste i barnestørrelse! Passer perfekt for barn i alderen 5-10 år.

Les mer

Mange blir derfor nødt til å leie bolig til et høyere månedsbeløp enn de ville måtte betale på et lån, og med høye utgifter hver måned er det vanskelig å sette til side penger til et fremtidig boligkjøp.

Hjelp for aleneforeldre

Heldigvis finnes det en del hjelp å få.
– Mange kontakter Aleneforeldreforeningens opplysningstelefon for å få hjelp med NAV og for å få vite mer om rettigheter og fremgangsmåter, sier Lyngtun.

Et vanlig problem er at å ikke få alle de opplysningene du trenger fra offentlige kontorer, men kun opplysningene du selv etterspør. Du må derfor vite hva du skal spørre etter. Her kan f.eks Aleneforeldreforeningen bistå.

Godt fellesskap blant aleneforeldre

Samvær med andre foreldre i samme situasjon er alltid positivt, og det finnes mange muligheter. Lyngtun anbefaler aleneforeldre å melde seg inn i Aleneforeldreforeningens lokallag.
Vi har lokallag rundt om i hele landet og vokser i stor fart. Her møtes barn og voksne og får være med på aktiviteter.

Foreningen arrangerer blant annet feriereiser, fellesturer til badeland, kino eller teater og fjellturer. Det finnes også en del reisebyråer som tilbyr singelreiser for alenemødre og alenefedre.

Aleneforeldre og økonomi

Aktuelle støtteordninger for deg som er enslig mor eller far:

 • Overgangsstønad hvis du ikke har mulighet til å forsørge deg selv på grunn av omsorg for barnet.
 • Stønad til barnetilsyn for å dekke deler av kostnader til barnetilsyn på grunn av arbeid.
 • Tilleggstønader og eventuelt stønad til skolepenger hvis du gjennomfører nødvendig og hensiktsmessig utdanning.
 • Tilleggsstønader hvis du er registrert hos NAV som reell arbeidssøker, eller hvis du må flytte for å komme i arbeid.
 • Les mer om tilleggsstønader.
 • Du kan også ha rett til utvidet barnetrygd, det vil si barnetrygd for ett barn mer enn du faktisk bor sammen med.
 • For å kunne motta stønader til enslig mor eller far, må du oppfylle flere vilkår. Først og fremst må du ha aleneomsorg for barn, og blant annet ha vært medlem av folketrygden de siste tre årene.

Merk – regelverket for stønad til enslig mor eller far ble endret 1. januar 2016.

Nyttige tips til deg som er alene med barn:

 • Finn en jobb som egner seg til aleneforeldretilværelsen. Kanskje en med fleksibel arbeidstid?
 • Bruk nettverket ditt og be om hjelp når det trengs.
 • Skaff deg noen egne interesser slik at også ditt sosiale behov ivaretas.
 • Allier deg med andre voksne hvis du skal reise bort med barna. Det er lettere å se etter de små når man er flere.
 • Ha regelmessig kontakt med helsestasjonen. Der kan du snakke med fagfolk som har bred erfaring, og kan gi deg gode råd. Noen helsestasjoner organiserer samtalegrupper for enslige gravide – det er en gylden mulighet til å bli kjent med andre i samme situasjon, og dere kan søke hjelp i hverandre.
 • Bytt barnevakttjenester med venner og kjente som også har barn. Det kan være veldig behagelig med to barn som aktiviserer hverandre på kvelden, også har du en frikveld til gode.
 • Meld deg inn I en forening for enslige foreldre.
 • I Oslo finnes avlastningstilbudet Rødhette. Barna må være passert ett år for å overnatte. Det er ingen absolutt øvre aldersgrense, men de fleste barna er i barnehage- eller småskolealder.

Kilder: aleneforeldreforeningen.no, NAV, babyverden.no, abcnyheter.no, rodhette.no

 Fakta:

 • 24 prosent av alle barn bor med bare mor eller bare far.
 • I alt bor 20 prosent av barna med mor og 4 prosent med far.
 • Andelen som bor med bare én av foreldrene, er størst i de tre nordligste fylkene, der omtrent tre av ti bor med én av foreldrene.
 • Blant de barna som er registrert som bosatt sammen med bare mor eller far, vil det være en god del som har to voksne personer i hjemmet fordi de også bor sammen med en stemor eller stefar.

Kilde: ssb.no