Kategori:

Foreldrerollen

Kategori:

Foreldrerollen

Finn balansen mellom jobb og fritid

Når du får familie, er den aller viktigste balansen også for mange den vanskeligste: Den mellom jobb og fritid.

En familie på sykkeltur

Cathrine Sandnes anser ikke seg selv som noe forbilde. Men noe riktig må hun ha gjort. Ikke bare har hun og mannen Aslak Sira Myhre klart å kombinere familieliv og to døtre med spennende karrierer – hun er daglig leder for tenketanken Minerva og han leder for Nasjonalbiblioteket. Da eldstedatteren Katja fylte 11, bakte hun selv alle kakene til sitt eget bursdagsselskap!

Prioriterer leggetid

Cathrine Sandnes forklarer at deres familiære balansekunst baserer seg på knallharde prioriteringer. Det er jobb og barna først, punktum.

Jeg bestemte meg da ungene var veldig små, at jeg skal legge barna mine hver kveld. Den beslutningen har vært det lureste jeg har gjort.

Cathrine Sandnes
Cathrine Sandnes Foto. Christopher Olssøn

Ellers sier hun at ansvaret hjemme deles nokså likt mellom henne og mannen.

– Vi er to stykker som jobber mye og gjør mye hjemme. Mitt generelle råd vil likevel være å jobbe mindre enn oss. Jeg har for eksempel helt sluttet å trene, og det anbefaler jeg ikke andre å gjøre. Nå har barna blitt så store at fritiden handler om å følge dem, ikke å trene selv, forteller hun.

Mest mulig lik fordeling av hjemmearbeidet anbefales også av Helge Svare ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), som har skrevet rapporten «Bærekraftige livsløp – likestilte livsløp».

Finn rett balanse for dere

Sandnes mener at det ikke er noe fasitsvar for hva som er riktig balanse mellom jobb og fritid.
Les også: DETTE KAN BARN HJELPE TIL MED HJEMME

– Det handler om å bestemme seg. Hva er viktig for at du skal ha det bra? Deretter må man bare gjøre det. Det handler om å være tydelig på hva du selv vil, med livet ditt og på lang sikt. Og å se at livet er en langdistanse, sier hun.

Selv innrømmer hun at selv regelen om å kunne legge barna, har enkelte unntak.

– Men da er det viktig å være klar på at det er unntaket. Det skal ikke være normalitet. Og når ungene barna er i en eller annen fase, må du følge med da, ikke gjøre «bare det» først…, sier hun.

Samtidig er både jobb og skole viktig, og en del av fellesprosjektet som familien er.

– Derfor må man lage en forståelse for at vi voksne har forpliktelser som ikke også handler om barna, legger hun til.

Lite husarbeid og hage

Det følgende er valgene for arbeid i hjemmet til Cathrine Sandnes og Aslak Sira Myhre.
Som du sikkert har skjønt, mener ikke Sandnes at de vil være riktige for alle. Men kanskje noen av dem vil passe også for dere?

  • De bruker minimalt med tid på hagearbeid. De har blant annet kjøpt en trampoline som dekker «hele hageflekken».
  •  Også husarbeidet er begrenset til det nødvendige.
  • Når de rydder, gjør de det sammen med barna.
  •  Det samme gjelder annet husarbeid som matlaging og bretting av tøy.
  •  Familien har en familieplanlegger, men den inneholder kun barnas treningstider, bursdager og når mor og far skal på reise.

– Min erfaring er at unger er like selskapssyke som meg. Nå har eldstedatteren vår overtatt matlagingen, hun gjør det etter at hun er ferdig med leksene. Hun syns det er gøy, og har startet med det av seg selv, sier hun

Les også: HVOR MYE SKJERMTID SKAL VI LA BARNA HA?

 Et topp liv

Å ha mye tid sammen med barna. Det er på mange måter oppsummeringen av det aktive parets prioritering etter at de fikk barn.

– Jeg syns det er et topp liv, sier Cathrine Sandnes.

Hun forklarer valgene på fritiden slik:

·       Da barna var små, gikk de voksne gjerne en treningsskitur først, og så en skitur med barna. Nå går barna så lange turer at treningsturen må vike. Men paret har valgt å alltid være tilgjengelige for dem i de egentlig få årene da barna vil være sammen med dem.

·       De utforsker ting sammen med barna. Cathrine har lært å crawle fordi hun har fulgt barna på svømming. Neste fellesprosjekt er å lære å padle. Det er gøy å lære ting sammen

Likestilling er bra for balansen

Forskningsleder Helge Svare ved HiOA anbefaler foreldre å dele mest mulig likt både på permisjoner og i arbeidslivet.

– Et mest mulig likestilt liv vil gjøre det lettere spesielt for menn å få balansen mellom jobb og hjem til å gå i hop. Og kvinnene får bedre karrieremuligheter senere, sier han.

Når dette likevel ikke er tilfelle for de aller fleste småbarnsforeldre, kan det ses i sammenheng med hva som gir status.

Vi har en tendens til å skryte av og heie på folk som jobber mye. Det er åpenbart veldig negativt for balansen mellom familie og jobb.

– Når kulturen er slik at det er det fineste du kan gjøre, er å jobbe lenge, blir det vanskelig å gå hjem klokka fire for å hente barna i barnehagen, sier han.

Les også: FERIE I NORGE – UTEN Å KNEKKE FAMILIEØKONOMIEN

Tommelfingerregler for å finne balansen mellom jobb og fritid:

  • Fordele ansvarsoppgaver likt mellom begge parter hjemme.
  • Prøv å jobbe mindre, sånn at du har mer tid til barna og gjøre fritidsyssler du liker selv (f.eks til å trene).
  • Barna er selvsagt første prioritering. Alt annet skal komme etter.
  • Finn prosjekter å gjøre sammen med hele familien, alt fra husarbeid til matlaging.