Kategori:

Foreldrerollen

Kategori:

Foreldrerollen

Dette må du huske på når du flytter med barn

Mange kvier seg for å ta barna vekk fra det trygge nærmiljøet. Dette bør du tenke på om dere er på flyttefot.

Det kan være fint og spennende å flytte. For barnet er det viktig å ta del i prosessen, og for eksempel få være med å innrede sitt eget rom. Foto: iStock

Skal dere flytte? Mange foreldre lurer på hvordan de best kan forberede barnet på flytteprosessen. Hva bør du ta hensyn til med tanke på barna og deres følelser?
Og hvordan vil barnet reagere når flyttingen er et faktum?

– Barnets reaksjon vil naturligvis varierer ut fra hvilken alder det er. For de minste barna er det ikke så “farlig” å flytte. De har kanskje ikke knyttet seg til venner ennå, og hverdagen er styrt av foreldrene, sier psykologspesialist Trine Eikrem.

trine eikrem

Trine Eikrem er psykologspesialist i Bufetat region øst. Hun har fordypning i familieterapi og har jobbet i familievernet. Foto: privat

Når barna blir eldre, vil deres verden utvide seg. Venner blir viktigere og du vil føle behov for å involvere barnet i flytteprosessen.

– Det er ulikt hvordan barn reagerer på flytting avhengig av omstendighetene, personligheten og hvor godt forberedt barnet er. Om det er for en kort periode eller på permanent basis vil også spille inn, istemmer familieterapeut Elisabeth Meyer Lugg.

For noen går en flytting relativt lett, for andre blir det blir en stor sorg med mange følelser som må håndteres av barnet og deres omsorgspersoner. 

– Det er viktig å forberede barnet så godt som mulig etter alder, behov, forståelse og utviklingsnivå, istemmer familieterapeut Elisabeth Meyer Lugg.

elisabeth meyer lugg

Elisabeth Meyer Lugg er familieterapeut og klinisk barnevernpedagog med klinisk videreutdanning i barn og unges psykiske helse. Foto: Cora Monstad.

Hvor stor overgangen blir, kommer an på hva flytteprosessen innebærer. Skal dere flytte innad i samme by eller til en annen kant av landet?

– Det er stor forskjell fra å for eksempel flytte fra en treroms til en fireroms i det samme nabolaget, og til å flytte til et annet sted i landet så barnet må bytte barnehage eller skole, sier Eikrem.

Samlivsbrudd kan komplisere

En faktor som kan gjøre prosessen enda vanskeligere, er om flyttingen skyldes skilsmisse. Kanskje skal mor eller far flytte til en annen kant av landet? Er det en ny partner involvert, kan det også gjøre situasjonen mer komplisert.

– Det vil være enklere å flytte inn i en ny bolig sammen med den opprinnelig familien, enn om mor og far flytter fra hverandre. Er det en ny kjæreste involvert, blir det enda mer komplisert, fastslår Eikrem.

Hun minner om at den som er forelska, ofte har det travelt med å flytte sammen. Slik er det ikke for barnet:

– Den som har ny kjæreste har nok en idé om at nå er vi en ny familie, mens barnet ikke rekker å omstille seg. Her må du ha is i magen. Ikke forvent at barnet skal takle dette med en gang, sier psykologen.

Familieterapeut Elisabeth Meyer Lugg er enig:

– Inkluderer samlivsbruddet konflikter rundt barnet i tillegg til selve flyttingen, kan det bli mer problematisk. Barnet kan kjenne på lojalitetskonflikt, motstand, sjalusi og sorg over familie i oppløsning, i tillegg til følelsene den konkrete flyttingen i seg selv innebærer.

Hun minner om at barn kan gå inn og ut av en sorg, og at noen tar mer hensyn til de voksnes følelser enn sine egne.

– Antall flyttinger og ulike relasjonelle erfaringer barnet har med seg fra før vil spille inn på barnets reaksjoner og atferd.

Reaksjoner kan være tristhet, sinne, negativitet, avvisning og innesluttethet. Barns ulike uttrykksformer er oftest en invitasjon til kontakt, støtte eller trøst, og det er viktig å ta hensyn til det på best mulig måte.

– Kunststykket blir for eksempel å ikke la seg avvise av barnet hvis det avviser deg, da det som oftest ligger sårhet og utrygghet bak en avvisning, påpeker Meyer Lugg.

Jordan Green Clean Kids

Miljøvennlig tannbørste i barnestørrelse! Passer perfekt for barn i alderen 5-10 år.

Les mer

– Involver barnet tidlig

Psykolog Eikrem understreker at flytting ikke behøver å være noe negativt.

–  Flytting kan også være en fin og spennende opplevelse, og mange blir glade for å endelig få eget rom for eksempel.

For at det skal bli en positiv opplevelse for barnet, er det viktig at de er informert, gjerne så tidlig i prosessen som mulig.

– For litt større barn er det viktig å få vite når ting skal skje. Så fortell barnet om flytteplanene med en gang det begynner å bli konkret. Da får de tid til å forberede seg. Mange barn forteller de kom inn i prosessen sent, og da oppleves det som et sjokk. Barn har en juridisk rett til å bli hørt, selv om de ikke kan bestemme om det blir flytting eller ei.

Når det er at dere skal flytte, er det lurt å besøke skole eller barnehage på forhånd. Det er fint om barnet får hilse på de nye klassekameratene og læreren.

– Det vil gjøre flyttingen mindre skummelt, og kanskje får barnet får en ny venn før flyttingen?

Psykolog Eikrem legger til at noen barn har lett for å få nye bekjentskaper, mens andre er ønsker å opprettholde det som er kjent.

– Hvor vanskelig flyttingen vil oppleves, kommer også an på hvor nære vennskap barnet hadde fra før. Her er det foreldrene som kjenner barnet best. Bruk kompetansen du har på ditt barn, og hjelp barnet der det er, tipser Eikrem.

Også Meyer Lugg anbefaler å bli kjent med stedet dere skal flytte til. Se på bilder, les om stedet og dra på besøk om det er mulig. Samtidig er det viktig å ta en skikkelig avskjed med stedet dere flytter fra. Utveksle telefonnummer med barnets venner, slik at de kan holde kontakten.

– Det er viktig å trygge barnet på at det skal få ha med seg tingene sine. I tillegg kan det være fint for barnet å være med på å innrede sitt nye rom, og for eksempel velge farge på veggen sin.

Styrker kroppen

Vitaminbjørner D-vitamin er proppfull av D-vitamin som er godt for immunforsvaret, ben og muskler.

Les mer

Aksepter savnet

Hun råder til å snakke positivt om stedet dere skal flytte til, samtidig som du ikke bør legge skjul på at barnet mest sannsynligvis også vil kjenne på savn. På denne måten kan du bygge oppunder aksept for at flyttingen kan romme flere følelser på en gang.

– Det er viktig å prøve å tilrettelegge for at barnet holder på noen relasjoner fra sitt tidligere bosted, for eksempel i helger eller i ferier. Å sørge for besøk i etterkant av flyttingen er lurt. Det kan være en trygghet her og nå, samtidig som det på lang sikt hjelpe barnet å ha en rød tråd gjennom livet, sier familieterapeuten.

Når det gjelder hva som bør være med på flyttelasset, er rådet å ta med noe som symboliserer trygghet og viktig minner for barnet. Eikrem tror foreldre kan bli overrasket over hvor tidlig et vennskap er svært betydningsfullt for barnet.

– Også en fireåring kan ha en bestevenn i barnehagen, som det er tungt å flytte fra. For eldre barn og tenåringer kan flytteprosessen bli vanskelig. Også her er det viktig å ha is i magen, og gi det tid. Men i noen tilfeller vil barnet rett og slett ikke finne seg til rette på det ny stedet. Derfor er det lurt å ha en backup-plan om det absolutt ikke går. Det er gjerne siste løsning for mange, men noen ganger må man faktisk flytte tilbake, avslutter Eikrem.

Tips til dere som skal flytte:

  • Informerer barnet om flyttingen tidlig i prosessen
  • Blir kjent med det nye stedet
  • Ta ordentlig avskjed med det gamle
  • La barnet være med å møblere sitt eget rom
  • Hjelp banet til å opprettholde de gamle vennskapene
  • Aksepter at barnet synes flytteprosessen er vanskelig
  • Ta tiden til hjelp, men ha en backup-plan om barnet absolutt ikke finner seg til rette