Kategori:

Foreldrerollen

Kategori:

Foreldrerollen

Barn som sliter med å få venner

— Foreldre har ansvar for å ha en viss oversikt over hvem som leker med hvem i barnets omgangskrets og hvem som kanskje faller utenfor, sier spesialpedagog.

Barn uten venner.
Foreldre er rollemodeller for hvordan man oppfører seg og omtaler andre barn og voksne, og bør være bevisst dette overfor barnet. Foto: iStock

Alt foreldre vil er at barnet skal ha det bra, og om barnet ikke har venner, kan det føre til bekymring. Kommer barnet hjem og er lei seg fordi han eller hun er ensom, er det lett å bli rådvill. For hva kan mor og far egentlig foreta seg om barnet ikke har noen å leke med?

Johanne Rogndal er psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.

Johanne Rogndal er psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning. Foto: Julianne Leikanger.

— Forslag til løsning avhenger litt av årsaken til at barnet strever med å få venner, samt alderen på barnet, sier Johanne Rogndal, psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning i Oslo.

Hun forklarer at sosiale ferdigheter utvikles over tid, og ikke nødvendigvis helt parallelt med jevnaldrende. Husk derfor å gi barnet noe tid og rom for å lære hvordan det er å være i relasjon med andre.

— Men dersom barnet ikke har en eneste venn er det grunn til bekymring, sier hun. 

Det kan nemlig utgjøre stor forskjell å ha én eller to gode venner, på samme måte som at én betydningsfull voksen kan være en nøkkel i utviklingen til et barn som vokser opp i vanskelige kår.

Hun legger til at det er viktig å møte de vonde følelsene det medfører for barnet å være ekskludert.

— Vi kan som foreldre ha en tendens til å ville si «neida, det er klart du har venner», eller «nei, Mari lekte jo med deg i går» når ungen vår kommer hjem og sier at ingen vil leke. Vi trøster på et vis oss selv på den måten. For barnet er det imidlertid reelt, og det er vondt. Da hjelper det ikke å høre at det ikke stemmer. Kanskje blir det heller enda vondere å ikke bli møtt på akkurat den følelsen det sitter med, påpeker Rogndal.

Jordan Green Clean Kids

Miljøvennlig tannbørste i barnestørrelse! Passer perfekt for barn i alderen 5-10 år.

Les mer

La barnet «øve» i trygge omgivelser

Ingrid Lund, professor ved Universitetet i Agder

Ingrid Lund, professor ved Universitetet i Agder. Foto: privat

— Noe av det viktigste foreldre kan gjøre er å legge til rette for at barnet kan få «øvd seg» sammen med andre i trygge omgivelser, sier Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder.

Det kan for eksempel være å delta i morsomme aktiviteter som gir mestringsfølelse for barnet.

— I tillegg må foreldre samarbeide med andre foreldre, selv om det for mange kan oppleves utfordrende, spesielt hvis familien er ny i nabolaget, opplever sykdom eller er veldig travle, legger hun til.

Om barnet ikke har noen lekekamerater, er det lurt å finne ut av hva som er årsaken til at barnet blir holdt utenfor i lek.

— Hvis det er mobbing er det alltid de voksnes ansvar å lytte til barnet, ta det som er sagt på alvor, stoppe mobbingen og følge opp til mobbingen stopper, understreker Lund.

Dersom barnet ditt strever med å få til leken er noe av det beste du kan gjøre å øve på ulike situasjoner for å øke den sosiale kompetansen:

— Fokusområder er selvhevdelse, empati, selvkontroll og samarbeidsevner. Dette må trenes på, og her må vi voksne gå foran som gode rollemodeller, bemerker spesialpedagogen.

Styrker kroppen

Vitaminbjørner D-vitamin er proppfull av D-vitamin som er godt for immunforsvaret, ben og muskler.

Les mer

Barnehage og skole er avgjørende

Hun forteller at barnehage og skole er helt avgjørende samarbeidspartnere når det kommer til barn og vennskap. For det første er de ansvarlige for et inkluderende læringsmiljø som legger til rette for alle. Det betyr at der barn holdes utenfor i lek, skal de ansatte følge med, stoppe, håndtere og følge opp. I tillegg skal de ansatte ha mye kompetanse og erfaring som gjør at de vet noe om på hva som fungerer og ikke fungerer for det enkelte barn. Så spør en som både du og barnet har tillit til:

— Hvem leker barnet fint sammen med i barnehagen og på skolen? Hvilke aktiviteter mestrer de sammen med andre barn?

Når det gjelder hvor mye du bør «pushe» barnet, vil det variere fra person til person.

— Hvis barnet er litt stille og forsiktig, vil han eller hun gjerne trenge litt mer tid og trygghet før han kaster deg ut i nye aktiviteter. Det må voksne respektere, og samtidig tilrettelegge for prøving og feiling.

Psykolog Johanne Rogndal mener relasjoner bør være noe det jobbes aktivt med i barnehagen. Fokuset bør være på hvordan man skal oppføre seg mot hverandre og være inkluderende i lek. Hun legger til at barn gjerne bytter venner hyppig i barnehagealder, og at dette kan være en god ting.

— Samtidig er det noen barn som fungerer bedre sammen enn andre, helt fra første stund. Det er ikke sånn at man bare kan presse dem på hverandre og så fungerer alle sammen. Likevel viktig å legge til rette for inkluderende samspill, og selvfølgelig jobbe aktivt for å forebygge mobbing, påpeker hun, og fortsetter:

— Foreldre har også ansvar for å ha en viss oversikt over hvem som leker med hvem i barnets omgangskrets og hvem som kanskje faller utenfor. 

Inviter barn med hjem

Det å invitere hjem kan være én fin måte å hjelpe barna å danne vennskap på.

— At foreldre er åpne og vennlige med andre barn har positive ringvirkninger for eget barn, opplyser psykologen. 

Foreldre kan også bidra i forbindelse med sosiale aktiviteter der barna samles, og jobbe for et inkluderende miljø her. Fritidsaktiviteter er en god arena for å utvikle vennskap, i og med at barna møtes på bakgrunn av en felles interesse.

— Lagidrett er kanskje særlig gunstig, i og med at man må samarbeide for å nå et felles mål, tipser hun.

Psykologen oppfordrer foreldre til å snakke med barnet om hvem det leker med, og hvordan hverdagen er i barnehage eller skole. Er det noen som spør om barnet vil leke? Spør barnet selv om å få bli med? I så fall, hvordan? Det er forskjell på å bryte seg inn i og avbryte leken og å spørre forsiktig. Opplever barnet å bli avvist, og hvordan skjer det?

— Hjelp barnet med å leke på en slik måte at det er mulig å inkludere andre, og på en måte at andre får lyst til å bli med, avslutter hun.

Hjelp barnet med vennskap:

  • Inviter med andre barn hjem
  • Meld barnet på en fritidsaktivitet. Lagidrett er spesielt gunstig.
  • Husk at sosiale ferdigheter utvikler seg over tid.