Kategori:

Barnehagebarn

Kategori:

Barnehagebarn

Når barnet ditt mobber andre

Slik hjelper du barna dine med å behandle andre på en god måte.

jente som mobber andre ser ut av et vindu
Hvis du som forelder mistenker at barnet ditt mobber andre, bør du konfrontere barnet ditt uten å være fordømmende. Snakk heller om hvordan man kan oppnå gode følelser gjennom å gjøre noe positivt for andre. Foto: Joseph-Gonzalez

Foreldre som snakker andre ned, og som åpent mobber andre, får også barn som mobber.

Mobbing kan læres fra voksne, og mobbing kan oppstå tilfeldig i en gruppe. Til felles er at mobbingen alltid har et formål.

Barnepsykolog Willy Tore Mørch ved Universitetet i Tromsø har forsket på barns tanker og følelser i en årrekke, og har blant annet vært Aftenpostens ekspert på barneoppdragelse. Mørch har også vunnet Åse Gruda Skards pris for å gjøre psykologisk kunnskap tilgjengelig for folk flest.

Barnepsykolog Willy Tore Mørch ved Universitetet i Tromsø sier at foreldre bør unngå å gå i forsvarsposisjon om de får meldinger om at barnet deres mobber. Foto: Psykologforeningen.no

Han påpeker at mobbing som «går i arv» fra foreldre, er en tendens, og slettes ikke gjelder alle. Få vil nok likevel være uenig med ham: Foreldre er sterke rollemodeller. Barn som ikke har utviklet empati og på andre måter sliter med atferden, kan også være barn som har opplevd vonde ting i hjemmet.

Får du meldinger om at barnet ditt mobber andre, bør du holde hodet kaldt og imøtegå problemet, påpeker han. Ofte får foreldrene meldinger, enten formelle eller uformelle, om at barnet plager andre.

– Det er viktig at foreldrene tar slik informasjon alvorlig. De bør ta dette opp med barnet, og de bør ta kontakt med skolen og invitere til å være med på å løse problemet. De bør ikke bli lojale overfor barnet, og gå i forsvarsposisjon.

Les også: 8 TEGN PÅ AT BARNET DITT HAR ET ATFERDSPROBLEM

Mobbingens ulike former

Mobbing kan skje på flere måter.

Den kan være fysisk, i form av for eksempel knuffing og dytting, eller den kan være mer usynlig i form av utfrysning og ryktespredning. Muntlig eller skriftlig kan den komme i form av stygge kommentarer.

Det siste tiåret har den skriftlige mobbingen blitt mer utbredt, etter fremveksten av sosiale medier. Å holde et våkent øye med barnets bruk av Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat og andre sosiale medier, kan være en god idé.

I de fleste tilfeller vil konsekvensene uansett være de samme for barnet som blir utsatt for mobbingen. Hos de yngste er det mest vanlig med kroppslige symptomer som magesmerter, hodepine, utagering eller nedsatt matlyst. Også tilbaketrekning og isolasjon forekommer.

Hos eldre barn kan det i verste fall føre til depresjoner, angst eller spiseforstyrrelser – i aller ytterste konsekvens selvmord.

Hvem som helst kan mobbe

– Mobbing er sosiale prosesser på avveie, det er følelser på ville veier. Hvis barnet ditt mobber andre, må man konfrontere barnet med atferden sin uten å komme med pekefingre eller trusler, sier pedagog Ingrid Grimsmo Jørgensen.

Ingrid foreleser for foreldre over hele landet om hvordan man skal håndtere barn som mobber eller blir mobbet, og har lang bakgrunn med barn i både grunnskole og psykiatri.

Pedagog, høgskolelektor og foredragsholder Ingrid Grimsmo Jørgensen understreker at alle barn kan havne i en situasjon hvor de mobber andre. Foto: Privat

– Hvem som helst kan krenke eller mobbe andre. Mobbing er et sosialt gruppefenomen, og det kan være tilfeldig hvem som er heiagjeng eller tilskuer. Det kan handle om å fikse det sosiale livet på skolen eller i barnehagen, og beholde eller få nye venner, sier hun.

Hun fremhever de voksnes rolle. Barn som mobber andre trenger ledelse av varme og tydelige voksne, på lik linje med andre barn. De må lære at det er rom for å ta andre valg, sier hun.

– Vær tydelig på at nå skal mobbingen stoppe, men samtidig vis barnet at det kan stole på deg, og at det vil få veiledning når ting blir vanskelig. Ofte ser vi at pådriveren for mobbing er en populær ledertype med mange venner. Slike ledertyper trenger ledelse av voksne som hjelper barnet til å velge positive strategier for å nå de sosiale målene.

Hvordan kan vi løse «mobbegåten»?

Men det er ikke til å komme utenom: Mobbing har vært en del av samfunnet siden ideen om samfunn ble dannet. Kanskje til og med før vi hadde noe som het samfunn.

For foreldre, lærere, barnehageansatte og alle som jobber med barn, eller for den saks skyld voksne, kan problemet tidvis virke uoverkommelig. Pedagog og foredragsholder Ingrid Grimsmo Jørgensen innrømmer at jobben er stor.

Det handler i bunn og grunn om å ta barns opplevelser på alvor.Pedagog Ingrid Grimsmo Jørgensen

– Det kan være vanskelig å løse den såkalte mobbegåten, fordi den er så sammensatt. Mobbing foregår ofte rett under nesen vår, men likevel utenfor rekkevidde for oss voksne. Mobbingen endrer ofte form, og rollene skiftes fra uke til uke, sier hun.

At mobbegåten ikke kan løses, er derimot Ingrid uenig i. Det handler i bunn og grunn om å ta barns opplevelser på alvor. Jobbe målrettet på flere fronter. Altfor mange barn forteller om mobbing uten at de blir tatt på alvor, sier hun.

– Mobbegåten kan løses ved systematisk å jobbe med å fremme inkluderende læringsmiljøer. Det vil si gode relasjoner mellom barn og voksne, eller elever og lærere. Samarbeidet mellom skole og foreldre er sentralt.

– Som det gamle munnhellet lyder: It takes a village to raise a child.

Les også: LÆR BARNET DITT Å SNAKKE OM FØLELSER

Tre tips til deg som mistenker at barnet ditt mobber andre 

  1. Vær til stede i sosiale medier, uten å overvåke. Å snakke om eller tidvis sjekke barnets bruk av Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat og andre sosiale medier, kan være en god idé.
  2. Vær tydelig på at nå skal mobbingen stoppe, men samtidig vis barnet at det kan stole på deg, og at det vil få veiledning når ting blir vanskelig. Ikke bruk pekefingre eller moralprekener, ha heller i fokus hvordan barnet kan føle seg bra gjennom å gjøre noe positivt for andre.
  3. Vær en god rollemodell. Ikke snakk ned andre rundt barnet, være det seg naboer, familie, kollegaer eller andre foreldre.

Les også: SLIK FÅR BARNET VENNER