Kategori:

Foreldrerollen

Kategori:

Foreldrerollen

Atferdsproblemer hos barn

Åtte tegn på at ungen din har et atferdsproblem.

gutt går ute en sommerdag
Aggressiv oppførsel kan være et tegn på at barnet ikke har det så bra. Foto: Kristina M

Alle barn er i perioder er i opposisjon. Det betyr ikke at det er snakk om alvorlige adferdsproblemer.

Forskning utført av Atferdssenteret viser at aggressiv atferd blant barn øker til de er rundt 20 måneder gamle. Det er en naturlig måte å vise frustrasjon og sinne på, men alvorlighetsgraden varierer. Etter hvert som barnet blir eldre, avtar den fysiske aggresjonen hos de fleste. Barnet lærer seg å takle sinnet på en annen måte, for eksempel gjennom utvikling av språk og kommunikasjonsferdigheter.

Les også: BARN OG SEPARASJONSANGST

Men rundt fire prosent av alle barn fortsetter å slå, sparke og bite. Hvis dette vedvarer, kan det føre til problemer i skolehverdagen. De kan lettere bli avvist av jevnaldrende ved å bli ekskludert fra lek og samspill, og det kan føre til dårlig skolefaglig utvikling. Fra tidligere forskning vet vi at gutter er overrepresentert i denne gruppen, selv om kjønnsforskjellene synes å være små blant de aller yngste.

Aggressiv oppførsel kan være et tegn på at barnet ikke har det så bra. Naturlige årsaker kan være at familien er i en stressende fase, for eksempel hvis dere foreldrene opplever mye press på jobb eller sliter med forholdet. Pass på at barnet får nok søvn og spiser regelmessig.

Hvis du er bekymret for hvordan barnet ditt oppfører seg, legg merke til hvilke situasjoner som gjør at barnet fyrer seg opp, og hvor mye som skal til. Er det for eksempel ved lek med andre, på kvelden ved legging, når du gir en beskjed, hjemme, ute blant folk eller annet som setter i gang uønsket oppførsel?

Åtte tegn på atferdsproblemer

Alvorlige atferdsproblemer hos barn i førskole- og grunnskolealder kjennetegnes ofte av:

 • Hyppige krangler med voksne
 • Hyppige sinneutbrudd
 • Setter seg opp mot eller nekter å følge beskjeder fra voksne
 • Forstyrrer andre med vilje
 • Bryter regler, og kan ikke innrette seg etter jevnaldrende
 • Er aggressiv mot andre, fiendtlig og hevngjerrig
 • Klandrer andre for sine feil
 • Lyver og stjeler
 • Manglende sosiale ferdigheter

For å kunne benytte beskrivelsen atferdsproblemer, bør det negative samhandlingsmønsteret mellom barn og foreldre ha vedvart i minimum et halvt år.

Les også: BARN OG SKILSMISSE – DETTE BØR DU VITE

Atferdsproblemer kan fanges opp tidlig

Mange barn som utvikler atferdsproblemer kan identifiseres allerede i treårsalderen. Noen barn viser atferdsproblemene kun i en periode, men jo tidligere problematferden forekommer, desto større er sannsynligheten for at barna utvikler alvorlige atferdsproblemer. Samtidig er det hos de yngste barna behandlingen virker raskest. Det er derfor svært viktig at disse barna oppdages tidlig og gis et godt tilbud.

Hos små barn kan tidlige tegn på atferdsproblemer være protester ved matbordet, å ødelegge ting, slå og sparke, og ikke ta imot beskjeder fra voksne. 

Hvis hyppigheten og alvorlighetsgraden av sinne og trass øker betraktelig, kan det være grunn til bekymring.

Hos eldre barn kan tegn være å lyve for å oppnå fordeler, stjele, sette fyr på ting og skade andre personer eller dyr. Det er et dårlig tegn dersom barnet skjuler slik oppførsel..

Hvis du er bekymret for måten barnet ditt oppfører seg på, kan du få hjelp til å vurdere alvorlighetsgraden på oppførselen, samt råd om hvor dere kan få hjelp hos helsesøster, barnets fastlege eller barne- og familietjenesten i kommunen.

Les også: SLIK OPPDAGER DU OM BARNET DITT BLIR MOBBET

FAKTA

 • Rundt fire prosent av barn fortsetter å slå, sparke, lugge eller bite etter at de fleste har sluttet med det.
 • Flere gutter enn jenter har atferdsproblemer.
 • En tommelfingerregel er den såkalte 70 prosent-regelen: Hvis et barn innordner seg greit og gjør hva han eller hun blir bedt om  i 70 prosent av tilfellene, tilhører barnet gruppen vanlige barn. Barn med alvorlige atferdsproblemer innordner seg ofte ikke mer enn mellom 0-20 prosent av gangene.
 • Man antar at cirka to prosent av norske barn har alvorlige atferdsvansker.  Omtrent halvparten møter også kriteriet for ADHD. Dette tilsvarer gjennomsnittlig ett barn i hver barnehagegruppe eller skoleklasse. Tar man med de med moderate atferdsproblemer blir tallet høyere, opp mot 4-5 prosent.

Kilde: Atferdssenteret, forskning.no, klikk.no, forebygging.no, pmto.no

Anbefalte bøker

Foreldrehjelpen – Oppdragelse som virker av Egil Launes og Knut Halfdan Svendsen.

De utrolige årene av Carolyn Webster – Stratton.

PMTO Foreldretrening for familier som har barn med atferdsvansker av Elisabeth Askeland, Anett Apeland og Roar Solholm.