Kategori:

Foreldrerollen

Kategori:

Foreldrerollen

Den beste aldersforskjellen mellom barna

Er det best med to tette eller flere år i mellom barna? Her er fordelene og ulempene med de ulike variantene.

Den beste aldersforskjellen mellom søsken.
Den beste aldersforskjellen mellom søsken.. Finnes den? Foto: iStock

De fleste foreldre ønsker at barnet deres skal få et søsken eller to. Men hva er egentlig den beste aldersforskjellen mellom barn? Og hva er fordelene og ulempene med å få barna tett – og det å ha stor aldersforskjell søsken?

Familieterapeut Ailin Strømsholm.

Ailin Strømsholm jobber som familie- og parterapeut.

– Hvis du ønsker og har mulighet til å planlegge aldersforskjell på barn, kan du tenke litt på hva dere liker og tåler som par, sier Ailin Strømsholm, som jobber for Familieterapeuten.no.

Hun utdyper:

– Noen elsker full rulle, kaos, høyt lydvolum og travle dager. Slike foreldre kan sikkert få fire barn på rappen, og trives godt med det. Andre, derimot, liker et mer bedagelig tempo. Da kan det passe bedre å få ett barn hvert femte til tiende år.

Det er heller ikke alltid slik at aldersforskjellen er det som betyr noe for forholdet søsknene i mellom:

– Barna kan ha et godt forhold om det er ti år imellom, og de kan krangle så tottene fyker hvis det er ett år imellom eller motsatt, påpeker Strømsholm.

Hun understreker at dette med aldersforskjell er et subjektivt spørsmål, som er individuelt for hver familie:

– Dere tar en sjanse uansett, det kan bli fantastisk og det kan bli arbeidsomt eller begge deler samtidig. Det er ikke sikkert man kan planlegge og forutse hvordan livet med barn arter seg. Det er kanskje en utfordring i seg selv i vårt organiserte samfunn. Man må tørre å være åpen for det som kommer  i livet, la seg overraske positivt eller brette opp armene. En ting som er helt sikkert med barn: gledene og problemene kommer ofte der du minst venter det, sier Strømsholm.

Jordan Green Clean Kids

Miljøvennlig tannbørste i barnestørrelse! Passer perfekt for barn i alderen 5-10 år.

Les mer

Samtidig er det annerledes å ha to på rappen, enn mange år i mellom barna. Her er de største forskjellene:

Liten aldersforskjell – fordeler og ulemper

Psykolog Frøydis Lilledalen

Frøydis Lilledalen er psykologspesialist og samlivsterapeut.

– En fordel når det er liten aldersforskjell mellom søsken, er at barna fra tidlig alder har mulighet for å se på sitt søsken som en venn, sier psykologspesialist Frøydis Lilledalen.

Hun forteller at barna kan få verdifulle erfaringer gjennom å få og gi emosjonell støtte, og at flere søsken ser på hverandre som sin nærmeste venn fra tidlig alder.

– Når aldersforskjellen er liten deler barna samme verden med tanke på utvikling, og vil derfor ha mulighet for lek og felles interesser i mange år fremover, sier hun.

Men det er ingen selvfølge. En god lek fordrer at barna har sammenfallende interesser og god kjemi, og det behøver barna nødvendigvis ikke ha selv om de er jevnaldrende.

– En del barn opplever forskjeller så store at det blir få felles referanserammer. Samtidig kan mange finne hverandre igjen, og bli svært nære i ungdomstiden eller voksen alder, bemerker Lilledalen.

En av utfordringene med tette barn, er at det veldig lett for både søsknene selv, og omgivelsene rundt, å sammenligne dem med hverandre. Dette gjelder spesielt hvis det er søsken av samme kjønn.

– Dette kan ha noen positive aspekter, for eksempel at de inspirerer hverandre og trekker hverandre opp, men kan også være bli en kilde til frustrasjon, utilstrekkelighet og sjalusi, påpeker psykologspesialisten.

– Se barna som enkeltindivider

Jo tettere søsken er i alder, dess viktigere er det for foreldre å se barna sine som enkeltindivider med sine særegne kvaliteter, kompetanser og utfordringer.

– La barna dyrke sin egenhet og vær nøye på å tillegge dem like stor verdi, selv om de presterer ulikt på ulike arenaer, har ulikt temperament og forskjellig evne til å regulere følelser. Kommentarer som «kan du ikke gjøre mer som broren din» eller «du klarer det som søsteren din greier», fører sjelden til mestringsfølelse, bemerker Lilledalen.

Det kan være heftig med flere barn på rappen, men familieterapeut Ailins Strømsholms erfaring er at hverdagen for mange vil oppleves bedre hvis man innser at prioriteringene i livet må tilpasset realiteten.

– Når denne forståelsen er på plass, er det lettere å nyte situasjonen du er i. Har du flere små barn må du kanskje prioritere ned renhold, venninnetid, trening og sex i en periode. Hvis du innser det, blir det også enklere glede seg over småbarnsfasen, tipser familieterapeuten.

Hun understreker at dette ikke betyr at de andre elementene i livet ikke er veldig viktige.

– De må bare vektes annerledes da døgnet fortsatt kun har 24 timer selv om du har fått barn. Samtidig, får du barna tett så blir småbarnsfasen kortere, og da tar det ikke så mange år før det kommer en tid som gir rom for andre prioriteringer og mer egentid, sier Strømsholm.

Styrker kroppen

Vitaminbjørner D-vitamin er proppfull av D-vitamin som er godt for immunforsvaret, ben og muskler.

Les mer

Stor aldersforskjell – fordeler og ulemper

Hva så med stor aldersforskjell mellom barna? Ifølge psykologspesialist Frøydis Lilledalen er en av fordelene at konkurranseforholdet mellom barna blir betraktelig mindre. I tillegg får foreldrene mer tid til å se hvert barn.

– Foreldrene får muligheten til å ha fokuset rettet mot ett og ett barn i de mest krevende utviklingsfasene. I tillegg kan foreldrene også få mer overskudd til seg selv, parforholdet og hele familielogistikken, påpeker Lilledalen.

Det eldste barnet får også oppleve å ha en omsorgsrolle som storesøsken, og det yngste barnet får oppleve fordelene det er ved å ha storesøsken som de kan se opp til, og den tryggheten det er å bli passet på.

– En ulempe med stor aldersforskjell er at muligheten for felles lek og interesser blir noe færre, og det vennskapelige potensialet kanskje først blir naturlig å utforske når barna har blitt eldre, sier Lilledalen.

– God hjelp i eldre søsken

– Noen synes det er mindre stressende å ha småbarnsfasen over tid ved å ha stor aldersforskjell på barna, enn å ha den intens med tre til fire barn på rappen. Samtidig strekker man jo småbarnsfasen over tid når aldersforskjellen er stor, og det kan være slitsomt for noen, sier familieterapeut Ailin Strømsholm.

En viktig fordel med stort aldersspenn er imidlertid støtten foreldrene kan få fra eldre barn:

– Har du barn i ulike aldere, vil de eldste naturlig nok være mer selvstendige. Dette innebærer at du som forelder vil ha god hjelp i de eldre barna.

Har du vært småbarnsforelder i mange år, kan du i tillegg surfe på egen erfaring:

– De fleste blir mer avslappet med barn nummer to, tre, fire og fem. Du blir gjerne mer rutinert, du vet hvor skoen kan trykke, og forhåpentligvis har du bygget noen gode strategier, sier Lilledalen.

Og noen par trives faktisk best i småbarnsfasen.

– Mange trives så godt både med hverandre og seg selv når de er i foreldrerollen, og kan derfor dra nytte av en lang småbarnsfase, avslutter psykologspesialisten.