Kategori:

Barnehagebarn

Tag:
Kategori:

Barnehagebarn

Tag:

Alt du må vite om å søke barnehageplass

Å søke barnehageplass til den lille kan være både forvirrende og overveldende. Vi har samlet svarene på de vanligste spørsmålene som dukker opp.

Små barn som leker sammen i barnehagen.
Det å begynne i barnehagen er et stort skritt for en liten kropp, og det er mye som skal klaffe når den lille skal ut i verden alene for aller første gang. Når du først har valgt barnehagen(e) du vil søke, er heldigvis søknadsprosessen ganske enkel. Foto: iStock

Å søke barnehageplass kan være både skummelt og forvirrende. Det er mye å sette seg inn i og mange valg å ta. Heldigvis er det også mange steder å finne informasjon.

Barnehagetilbudet er et kommunalt ansvar, så reglene og rutinene varier noe fram kommune til kommune. Uansett finner du en oversikt over barnehagene i kommunen din på nettsidene deres. De private barnehagene står også oppført her, men har gjerne egne nettsider i tillegg.

Hvor begynner jeg?

Sjekk gjerne hvordan foreldrene til barna i barnehagene du vurderer har svart på foreldreundersøkelsene. Dette kan gi deg en pekepinn på hva som er bra og mindre bra i akkurat den barnehagen. Du kan også snakke med venner og kjente som har erfaringer fra barnehager i din kommune.

Det aller første du må ta stilling til, er når du ønsker at barnet skal starte i barnehagen. For mange er dette umiddelbart etter at foreldrepermisjon er over og eventuell ferie er tatt ut, men noen velger også å være hjemme med barnet en stund til, kanskje med ulønnet permisjon. Andre foretrekker å ha barnet hos en dagmamma/dagpappa, hos besteforeldre eller annen familie i en periode før de søker om barnehageplass.

Les også: LEKENE TIL BARNA BØR VASKES FOR Å UNNGÅ SYKDOM

Hvem har rett på plass når?

Vær oppmerksom på at du har rett til plass når barnet er en bestemt alder.

Barn uten barnehageplass som fyller ett år i …

  • … perioden januar til juli har rett til plass i august det året de fyller ett år.
  • … august, september, oktober eller november har rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år.
  • … desember har rett til barnehageplass førstkommende august etter at de har fylt ett år.

Velger du å vente, faller også retten til plass bort for det året. Du må vente til neste opptaksperiode for at barnet på ny skal ha rett på plass.

Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass i august.

Når må jeg søke?

Dersom barnet har rett til plass i august eller september, må du søke innen hovedopptaket. Det er hver enkelt kommune som bestemmer søknadsfristen og behandler søknadene, så datoen kan variere. Likevel er det flest kommuner som har søknadsfrist 1. mars.

Hvis barnet har rett til plass i oktober eller november, opererer kommunene gjerne med en annen frist. Da må du i de fleste tilfeller søke innen 15. august.

Hvor søker jeg?

Du søker barnehageplass på kommunens nettsider.

Kan jeg endre søknaden min?

Hvis du allerede har søkt og venter på et tilbud om barnehageplass, men ønsker å gjøre endringer, må du gjøre det før søknadsfristen.

Hvor har jeg rett på barnehageplass?

Retten til barnehageplass gjelder i kommunen hvor barnet bor. Dersom det ikke er ledig plass der du ønsker plass, kan du få tilbud om plass i en annen barnehage i samme kommune.

Dersom du er på flyttefot, kan du søke opp plass i den kommunen hvor barnet har bostedsadresse ved oppstart.

Les også: GODE RÅD NÅR BARNET SKAL SLUTTE MED SMOKK

Hvordan prioriterer kommunen?

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak fra barnevernet har førsteprioritet. Dette gjelder også i private barnehager.

Videre prioriteres barn fra familier med store belastninger på grunn av funksjonsnedsettelse eller varig sykdom hos foreldre eller søsken og barn hvis foreldre deltar i introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Såkalt søskenprioritet gis til barn som har søsken i den ønskede kommunale barnehagen ved oppstart. Også søsken som søker plass i samme kommunale barnehage med samme oppstartsdato prioriteres.

Barn av enslige foreldre som har eller søker arbeid eller utdanning havner i neste prioriteringsgruppe. I siste gruppe havner alle øvrige barn som søker barnehageplass.

Det eldste barnet innenfor hver aldersgruppe (småbarn/storebarn) og prioriteringsgruppe får plass først. Hvor lenge barnet har stått på søkerlisten eller hvordan du har prioritert de ulike barnehagene, avgjør ikke når barnet får tilbud om plass.

Les også: SLIK LÆRER DU BARNET DITT Å GÅ

Når får jeg svar?

Dette varierer fra kommune til kommune. I større kommuner, for eksempel Oslo, gis det tilbud i flere runder. Når du får et tilbud, får du også en svarfrist. Det er viktig å svare innen fristen, ellers mister du både retten til plass og plassen på søkerlista.

Når må barnet begynne i barnehagen?

I kommunale barnehager må plassen du har fått tilbudt og takket ja til tas i bruk innen en måned fra tilbudt startdato. Du må uansett betale for plassen fra startdatoen du har takket ja til.

Private barnehager har egne bestemmelser om når plassen må tas i bruk, så sjekk direkte med den aktuelle barnehagen hvis dette gjelder deg.

Vær oppmerksom på at du kan søke om oppstart etter at barnet har rett på plass, men da gjelder ikke lenger retten, og du kan ende opp med å vente lenge på barnehageplass.

Les også: INSPIRERENDE MATPAKKETIPS TIL BARNEHAGEBARN OG SKOLEBARN

Kan jeg søke utenom hovedopptaket?

Ja, du kan søke når som helst på året, men det er ikke sikkert du får oppstart når du ønsker.

Dersom det dukker opp en ledig plass utenom hovedopptaket og ditt barn står øverst på ventelista, vil du få tilbud om plass.

Søknaden gjelder til du får et tilbud om plass eller selv sletter den.

Hva med private barnehager?

I private barnehager gjelder egne regler for opptak. Ta kontakt med barnehagen hvor du ønsker plass eller sjekk nettsiden deres.

Mer informasjon

Utdanningsdirektoratet leverer også barnehagefakta.no, et nettsted for foreldre som ønsker å orientere seg i barnehagetilbudet. Her finner du blant annet statistikk og informasjon om de ansattes utdanningsbakgrunn, antall barn per ansatt i barnehagen, om barnehagen oppfyller pedagognormen og resultater fra foreldreundersøkelsen.

I tillegg finner du opplysninger om barnehagens beliggenhet, leke- og oppholdsareal, antall barn i barnehagen og om den er privat eller offentlig. Du kan se tallene både for hver enkelt barnehage og for kommunen, opplyser Doris Amland, senior kommunikasjonsrådgiver hos Utdanningsdirektoratet.

Viktig når du søker om barnehageplass

  • Undersøk når barnet har lovfestet rett til plass og søk i tide.
  • Hovedopptaket har stort sett søknadsfrist 1. mars.
  • Snakk med andre foreldre og sjekk brukerundersøkelser i din kommune før du velger barnehage.
  • Husk å svare på tilbudet du får innen fristen, ellers mister du retten til plass.
  • Private barnehager har egne vedtekter. Kontakt barnehagen direkte eller sjekk nettsidene deres for informasjon om frister, prioriteringer og lignende.

Kilder: Barnehagefakta.noRegjeringenLovdataBarnehagenett.no, Oslo kommune

Fakta om foreldreundersøkelser

De tre siste årene har Utdanningsdirektoratet gjennomført en årlig foreldreundersøkelse for å kartlegge hva foreldrene mener om barnehagetilbudet, inkludert barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.
Undersøkelsen er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage, slik at de kan jobbe videre med egen kvalitetssikring, men kan også gi foreldre som søker barnehageplass til sine barn nyttig informasjon. Resultatene finner du på den enkelte barnehages side på kommunens nettsider. Du kan lese mer om undersøkelsen og se nasjonal statistikk på Barnehagefakta.no.

Barnas favoritt

Stabburet Leverpostei er naturlig rik på jern, og er en av de beste kildene til et godt jerninntak.

Les mer