Kategori:

Barnehagebarn

Kategori:

Barnehagebarn

Slik velger du riktig barnehage

Redd for å velge feil? Dette bør du se etter når du skal velge hvor du skal søke om barnehageplass.

Barn leker i barnehagen
Besøk gjerne barnehagene du vurderer før du søker. Da får du et bedre inntrykk av hvordan livet i barnehagen er, samtidig som du kan snakke med personalet om alt som er viktig for deg når du sender den lille ut i verden for første gang. Foto: iStock

Turi Pålerud, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet. Foto: Utdanningsforbundet/Eli Kristine Korsmo

Det kan være vanskelig å vite hvordan du velger riktig barnehage for akkurat ditt barn og din familie. Mye skal klaffe når du velger hvor du skal søke om barnehageplass.

– Først og fremst vil mange foreldre velge en barnehage som ligger nær hjemmet. Da kan barna kan bli kjent med andre barn fra samme nabolag, og for barnas oppvekstmiljø er kanskje dette det aller viktigste, sier Turi Pålerud, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet.

Likevel er det ikke alltid slik at nærmest er best. Du bør tenke gjennom alt fra eierskapsform, størrelse og barnehagetype til bemanning, verdigrunnlag og foreldrenes tilfredshet før du bestemmer deg.

Siden det å velge barnehageplass kan være temmelig overveldende, kan det være greit med en oversikt over ting du bør undersøke. Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har laget en sjekkliste. Her får du ni tips til foreldre på jakt etter barnehageplass. Du kan se hele sjekklisten i faktaboksen lenger ned i saken.

Privat eller kommunal barnehage?

Det er i hovedsak to ulike eierformer på barnehagene i Norge: kommunal og privat.

Private aktører spenner bredt, med alt fra store barnehageaktører til enkeltpersoner. De store aktørene har eierskap i flere barnehager som til sammen utgjør en barnehagekjede. De små, privateide barnehagene kan eies og drives av enkeltpersoner eller foreldrene selv.

– Vi har både kommunale og private barnehager i nesten alle kommuner. Disse er likeverdige og følger de samme nasjonale regler, sier Pålerud.

Hun forklarer at hver barnehage i tillegg har egne vedtekter. Her kan det være noe variasjon i ting som åpningstider, lekeareal og matservering.

De fleste kommuner og bydeler har samordnet opptak, så du søker til kommunen selv om du ønsker plass i privat barnehage.

– Private barnehager har noen ganger egen opptakskrets, så spør din kommune, sier Pålerud.

Barnas favoritt

Stabburet Leverpostei er naturlig rik på jern, og er en av de beste kildene til et godt jerninntak.

Les mer

Stor eller liten barnehage?

Marie Skinstad-Jansen, leder for Foreldreutvalget for barnehager. Foto: FUB

Den mest vanlige formen for barnehage, er avdelingsbarnehagen. Den kan bestå av én eller flere avdelinger, men gjennomsnittet ligger på fire avdelinger, forklarer Marie Skinstad-Jansen, leder i FUB.

– Det har blitt flere og flere av de riktig store barnehagene, bestående av både 10 og 12 avdelinger, sier hun.

Avdelingsbarnehager er utformet med fysisk adskilte avdelinger.

I den andre formen for barnehage, basebarnehagen, er disse skillene mer flytende. Basebarnehagene er ofte ganske store, målt både i fysisk størrelse og antall barn.

– Basebarnehagene består av større områder med mange flere barn og ansatte. Barnehagene har ofte tilgang til flere spesialrom, som kunst-/malerom, våtrom, gymrom eller musikkrom, sier FUB-lederen.

Sju fagområder – ulik vekting

Alle barnehagene er pålagt å følge den nasjonale rammeplanen. Denne forteller hva innholdet i barnehagetiden skal være. Blant annet skal alle barn få erfaring med sju forskjellige fagområder.

– Men det går an å vekte ulike områder forskjellig. Vi har for eksempel kunstbarnehager, kulturbarnehager og idrettsbarnehager, forteller Pålerud.

Hun sier den aller vanligste profilen, er naturbarnehager. Her legges det ekstra stor vekt på uteliv og naturopplevelser.

Genser i merinoull

Langermet, tynn ullgenser i Svanemerket, 100 % myk og kløfri merinoull.

Les mer

Noen forskjeller i pris

Det finnes regler for hvor mye man kan kreve i foreldrebetaling i norske barnehager.Maksprisen er på 2990 kroner per 1. januar i år, ifølge Statsbudsjettet.no. Derfor er prisen ganske lik over hele landet.

Lavinntekstfamilier kan kvalifisere for redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer. Familier med flere barn i barnehagen, kan få søskenmoderasjon, skriver Utdanningsdirektoratet.

Selv om de fleste barnehager tar makspris i foreldrebetaling, varierer kostpengene en del.

– Den kan variere mellom alt fra 150 kroner til 1000 kroner per måned, sier Skinstad-Jansen.

Åpningstidene varierer noe

Pålerud forteller at åpningstidene kan variere med flere timer. Hun understreker at du ikke bør la deg blende av forlokkende lange åpningstider.

– Husk at lang åpningstid ikke nødvendigvis er bra for kvaliteten, da personalet fordeles ut over lengre tid, sier hun.

Skinstad-Jansen sier de fleste barnehager åpner mellom klokka 06.30 og 08.00, med 07.00 som det vanligste. De fleste barnehager stenger mellom klokka 15.30 og 18.00, men klokka 17.00 er vanligst

– Det som er praktisk for foreldrene, er ikke alltid det som er best for barna, understreker Pålerud.

Hun påpeker også at du bør undersøke hvordan barnehagen løser ferieavvikling. Er dere avhengig av å kunne ta sommerferie på andre tider enn i fellesferien, bør dere undersøke om det byr på problemer i barnehagen. Noen barnehager stenger helt, men tilbyr kanskje et alternativ, for eksempel i en annen barnehage.

Kontakt og besøk barnehagen

Skinstad-Jansen anbefaler deg å kontakte de barnehagene du tror kan passe for dere og be om å få komme på besøk.

– Det er noe med å se hvordan det er på uteområdet, hvordan det ser ut inne, og å få en følelse av hvordan det er å være barn i barnehagen. Det å se samspillet mellom barna og de voksne, sier hun.

Også Pålerud mener det er lurt å besøke barnehagen, eller i det minste ringe og snakke med personalet.

Ta gjerne opp temaer som bemanning, kompetanse og vikarbruk i barnehagen. Be om å få en årsplan og barnehagens vedtekter.

– Vær aktiv i møte med personalet og spør om hvordan de organiserer barnas tilvenning. Husk at barnehagene først og fremst er til for barna, sier hun.

Her finner du mer informasjon om barnehagene

Det er mye å vurdere når du skal velge hvor du skal velge barnehage, og mengden informasjon kan være overveldende.

Opplysninger om landets mange barnehager er samlet på barnehagefakta.no. Her finner du blant annet informasjon om antall barn per ansatt, de ansattes utdanningsnivå og barnehagelærerandelen. Du kan se hvor og hvordan du søker, samt finne barnehagens kontaktinformasjon.

I tillegg finner du resultatet fra forrige års undersøkelse av foreldretilfredsheten. Detaljerte resultater fra hele undersøkelsen finner du på barnehagens side på din kommunes nettsider.

Andre gode ressurser: Nettsidene til hver enkelt kommune, Utdanningsdirektoratet og Foreldreutvalget for barnehager.

 

Sjekkliste fra FUB

 1. Bemanning: Sjekk antall ansatte i forhold til størrelsen på barnegruppa.
 2. Stabilitet: Er det stabilitet i personalgruppa, eller preges den av hyppige utsiftninger?
 3. Pedagogisk personale: Er det ansatt pedagogisk personale i alle barnehagelærerstillingene?
 4. Barnehagens profil: Undersøk om barnehagens profil stemmer overens med din families ønsker og behov.
 5. Verdisyn: Hva er barnehagens verdisyn? Hvordan kommer dette fram i den pedagogiske årsplanen? Verdisynet er retningsgivende for hvordan de ansatte møter barna og foreldrene?
 6. Samarbeid med foreldrene: Har barnehagen en god plan for dette? Er de formelle foreldreorganene som foreldreråd og samarbeidsutvalg på plass? Hvordan ser barnehagen for seg at foreldrene kan medvirke til en best mulig barnehagehverdag for de små?
 7. Spør naboet/venner: Hør med naboer og venner om hvilke erfaringer de har med barnehagen. Har den et godt renommé?
 8. Uteaktiviteter: Er barnehagen opptatt av å være ute daglig med alle barn? Hvor er de fysiske utearealene, turmulighetene og sikkerheten?
 9. Matservering: Hvilken mat serveres i barnehagen

Sjekkliste fra FUB

 1. Bemanning: Sjekk antall ansatte i forhold til størrelsen på barnegruppa.
 2. Stabilitet: Er det stabilitet i personalgruppa, eller preges den av hyppige utsiftninger?
 3. Pedagogisk personale: Er det ansatt pedagogisk personale i alle barnehagelærerstillingene?
 4. Barnehagens profil: Undersøk om barnehagens profil stemmer overens med din families ønsker og behov.
 5. Verdisyn: Hva er barnehagens verdisyn? Hvordan kommer dette fram i den pedagogiske årsplanen? Verdisynet er retningsgivende for hvordan de ansatte møter barna og foreldrene?
 6. Samarbeid med foreldrene: Har barnehagen en god plan for dette? Er de formelle foreldreorganene som foreldreråd og samarbeidsutvalg på plass? Hvordan ser barnehagen for seg at foreldrene kan medvirke til en best mulig barnehagehverdag for de små?
 7. Spør naboet/venner: Hør med naboer og venner om hvilke erfaringer de har med barnehagen. Har den et godt renommé?
 8. Uteaktiviteter: Er barnehagen opptatt av å være ute daglig med alle barn? Hvor er de fysiske utearealene, turmulighetene og sikkerheten?
 9. Matservering: Hvilken mat serveres i barnehagen