Kategori:

Barnehagebarn

Kategori:

Barnehagebarn

Slik gjør du overgangen til storbarnsavdelingen best mulig

Gode forberedelser er viktig for at treåringen skal få en fin start på ny avdeling.

Smilende liten jente og gutt i lekeapparat i barnehagen.
Skal barnet ditt begynne i stor avdeling over sommeren? Dette kan være lurt å tenke på.

Det er ikke bare ettåringene og seksåringene som står foran en ny hverdag når sommeren er over. Også treåringene som skal gå over fra småbarnsavdelingen til storbarnsavdelingen i barnehagen, har mye nytt i vente. For selv om overgangen ofte skjer i samme barnehage, er det som regel nye barn, nye voksne, nye lekeområder og nye rutiner å forholde seg til. Det kan være krevende for en liten kropp.

Bli kjent i god tid

Professor i pedagogikk ved NTNU, May Britt Drugli, understreker hvor viktig gode overganger er.

– Et viktig mål med gode overganger er å sikre kontinuitet og trygghet for barna. I dette tilfellet betyr det at de må få bli kjent på storbarnsavdelingen og med de som jobber der før de begynner. For eksempel ved å være på besøk i månedene før de bytter avdeling, slik mange norske barnehager praktiserer. I noen barnehager har man det også slik at en eller flere ansatte også bytter avdeling sammen med barna. Det at barna begynner på storbarn sammen med barn de allerede kjenner, vil også bidra til kontinuitet og trygghet, sier Drugli.

Portrettbilde av May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved NTNU.

May Britt Drugli, professor i pedagogikk.  Foto: Privat

Hun påpeker at ansatte og foreldre bør snakke sammen om hva begge parter kan gjøre for å bidra til en god overgang for barna.

– Foreldrene bør få god informasjon fra besøkene på storbarnsavdelingen, slik at de kan snakke med barna sine om det de gjorde, om de ansatte og om de andre barna. På den måten vil foreldrene bidra til å bygge en bro mellom avdelingene og hjemmet, sier professoren.

Hun oppfordrer foreldre til å be om mer informasjon dersom de opplever behov for det i forbindelse med overgangen, for eksempel hvis de opplever at barnet deres ikke har blitt kjent med noen av de ansatte på den nye avdelingen.

Bytte barnehage? SLIK KAN DU BIDRA TIL FORELDRESAMARBEIDET I BARNEHAGEN

Forbered barna på nye krav

Som regel stilles det andre krav til hva barna skal klare selv på stor avdeling. Da er det viktig at barna er forberedt på hva som vil møte dem.

– For barna er det viktig at kompetansen de har utviklet mens de var på småbarnsavdelingen, blir bygget videre på, og at det ikke plutselig stilles helt andre krav til dem som de ikke kan imøtekomme. Hvis rutiner og praksis er svært ulik fra småbarn til storbarn, vil overgangen kunne bli mer krevende. Både foreldre og ansatte kan hjelpe barna med å øve seg på forhånd på nye rutiner. Barna kan for eksempel å smøre maten selv, kle på seg og gå på toalettet. Det forutsetter at storbarnsavdelingen gir god info om sine rutiner og faglige innhold, sier Drugli.

Professoren forteller at mange barn kan bli mer slitne etter å ha begynt på storbarnsavdelingen.

– Det er stor forskjell fra å være eldst på småbarn til å være yngst på storbarn. Her er det flere barn, færre voksne, høyere tempo og andre aktiviteter. Da kan barna ha behov for roligere ettermiddager og mye kontakt med foreldrene etter barnehagedagen. Gode kveldsrutiner og nok søvn er også viktig for at barna skal ha nok energi til en aktiv barnehagedag, påpeker Drugli.

Lei av matpakkesmøringen? LAG SUNNE MATPAKKER SOM BARNA VIL ELSKE

Prat om det nye

Pedagogisk leder ved Kornberget barnehage i Sola kommune, Therese Davidsen, brenner for gode overganger. Hun har erfaring fra begge avdelingene og har også opplevd overgangen med egne barn. Hun er opptatt av å starte tilvenningen tidligst mulig.

– Vi starter tilvenningen allerede tidlig på våren, med besøksdager hver fredag. I starten blir barna kjent med det fysiske miljøet mens de nye voksne er til stede. Besøkene varer ofte bare en halvtime i begynnelsen, og gradvis utvider vi til å spise lunsjen der. Etter hvert er barna med på tur sammen med de voksne. På sommeren er det ofte færre barn, og da er avdelingene litt mer sammen, noe som også blir en form for tilvenning. Slik er det forhåpentligvis trygt og godt for barna når de begynner i ny avdeling i august, forteller hun.

Portrettbilde av Therse Davidsen, pedagogisk leder i Kornberget barnehager.

Pedagogisk leder Therese Davidsen. Foto: Privat

Hun anbefaler også foreldrene å snakke mye om det nye som skal skje.

– Kanskje kan dere vise bilder av de voksne som jobber på storbarnsavdelingen og snakke om dem. Finn gjerne også ut litt om barna som skal gå i samme avdeling, oppfordrer hun.

Ulike reaksjoner

Som barnehagelærer ser hun ulike reaksjoner på den nye hverdagen.

– Det er mange inntrykk som skal bearbeides, og mye de skal forholde seg til. Mange bruker mye energi på å utforske nye ting både i avdelingen og i samspill med andre. Så har du de som er mer sensitive og som synes denne prosessen kan være litt krevende og skummel – og bruker mye energi på det. Da er det kjempeviktig med en tilknytningsperson som er til stede, som er en trygg base hvor de kan finne trøst og sitte på fanget, og få det de trenger når de trenger det.

Også tiden det tar å bli varm i trøya i den nye avdelingen, kan variere.

– Noen bruker bare uker, mens andre kan bruke måneder. Det er veldig individuelt. Uansett er det viktig at de voksne på avdelingen ser barna og behovene deres. Tilvenningen er ikke bare en plikt man «skal gjøre» – jeg liker å se på det som et utviklende eventyr vi skal oppleve sammen, sier Davidsen.

Tre mødre forteller: DETTE SKULLE JEG VISST FØR BARNEHAGESTART

 

Tips for en god overgang:

  • Barna skal bli kjent med den nye avdelingen i god tid før overgangen, noe som er barnehagens ansvar. Be om mer informasjon eller en samtale dersom du ikke opplever at barnehagen følger dette opp.
  • Få informasjon om voksne og barn i den nye avdelingen, slik at du kan prate med barnet om det og på den måten støtte opp under tilvenningen. Bruk gjerne bilder av de ansatte.
  • Øv på og prat om de nye rutinene på storbarnsavdeling – som å kle på seg selv, smøre maten selv og gå på do.
  • Barna kan bli ekstra slitne den første tiden i ny avdeling. Legg opp til rolige ettermiddager og nok søvn.

 

Barnas favoritt

Stabburet Leverpostei er naturlig rik på jern, og er en av de beste kildene til et godt jerninntak.

Les mer