Kategori:

Barnehagebarn

Kategori:

Barnehagebarn

Denne småbarnsfamilien har valgt å droppe barnehagen

Møt en familie som har tatt et litt utradisjonelt valg. De har bestemt seg for å ha barna hjemme helt frem til skolestart.

May Iren og Sean (29) har valgt å være hjemme med barna Teodor (4) og Tallerine (6). Foto: privat

I Strand kommune i Rogaland møter vi May Iren (31) og ektemannen Sean (29) O’Hare sammen med de to barna deres Teodor (4) og Tallerine (6). De har tatt et litt utradisjonelt valg, og har bestemt seg for å ha barna hjemme helt frem til skolestart.

– Allerede før jeg ble mamma var jeg ganske klar på dette ønsket. I Sean fant jeg en som delte denne forståelsen. Om vi skulle bli foreldre, så ville vi være der for dem hver dag på den måten som føles mest riktig for oss, forteller May Iren åpenhjertig.

Pappa Sean med barna Teodor og Tallerine. Foto: iStock

Selv vokste hun opp som nest eldst i en større søskenflokk med en hjemmeværende mamma. Hun ser tilbake på dette som veldig trygt, og det føltes derfor helt naturlig selv å være hjemme mens barna er små.

– Heller ikke Sean gikk i barnehagen som liten, og var sammen med dagmamma de dagene mammaen jobbet.

Positive tilbakemeldinger

Foreldrene føler seg heldige som har anledning til å være hjemme, og har full forståelse for at dette av ulike årsaker ikke er noe alle småbarnsfamilier har muligheten til.

– De fleste er positive når vi forteller om valget vi har tatt, og vi har fått få negative tilbakemeldinger. Mange sier de synes vi er heldige som kan prioritere som vi gjør. Heldigvis finnes det flere som har gjort som oss, og vi treffer jevnlig andre barn og foreldre som er hjemme, sier mammaen.

– De få som er negative argumenterer ofte med at barn som ikke går i barnehagen går glipp av viktig sosialisering og ikke får utvikle seg nok. Det føler jeg ikke stemmer, da vi har stort fokus på å legge til rette for at barna våre skal møte både barn og voksne på andre sosiale arenaer, legger Sean til.

Barnas favoritt

Stabburet Leverpostei er naturlig rik på jern, og er en av de beste kildene til et godt jerninntak.

Les mer

Ingen dager er like

At hverdagen til tider også kan oppleves utfordrende med to små barn hjemme, legger May Iren ikke skjul på.

– Som alle andre familier har vi våre opp- og nedturer. Klart det noen ganger, og særlig etter perioder med lite søvn, kan føles slitsomt. Jeg har imidlertid aldri tvilt på at vi har tatt det rette valget når jeg ser verdien av tiden jeg får sammen med barna og alle minnene vi skaper, sier hun.

Foreldrene er opptatt av at barna skal få en naturlig aktiv hverdag, og at læring skal tas i deres eget tempo utifra nysgjerrighet og interesser – med visshet om at det hele tiden er voksne tilstede som har tid til å hjelpe og veilede dem.

– På den måten opplever jeg at barnas utvikling kommer av seg selv. Barna leker og «jobber», side om side med meg hver dag, og deltar aktivt i dagligdagse gjøremål som matlaging og annet husarbeid.

– Håndarbeid, tegning, skriving og lesing er andre populære aktiviteter. Klart gjøremål i hjemmet tar litt lenger tid når barna får være med, men når jeg ser på den mestringsgleden og gode selvfølelsen det fører med seg, så er det absolutt verdt det for alle parter, smiler May Iren.

Til høsten begynner en ny og annerledes hverdag. Da blir Tallerine skolejente, og det er ifølge pappaen noe hun gleder seg veldig til.

– Det siste halvåret har noen fantastiske foreldre til de andre skolestarterne tatt initiativ til at barna kan møtes på fotballbanen for å bli bedre kjent. Å skulle begynne på skolen føles derfor ikke så skummelt, og vi er sikre på at det kommer til å bli en god opplevelse for oss alle, sier Sean.

Genser i merinoull

Langermet, tynn ullgenser i Svanemerket, 100 % myk og kløfri merinoull.

Les mer

Krever mye av foreldrene

Portrettfoto av barnepsykolog Elisabeth Gerhardsen

Barnepsykolog Elisabeth Gerhardsen. Foto: Anna-Julia Granberg, Blunderbuss

Barnepsykolog Elisabeth Gerhardsen har full forståelse for at foreldre har behov for å velge noe annet enn at begge jobber fullt hele tiden, der barna har fulle dager i barnehagen fra de så vidt er fylt ett år frem til skolestart for så å ha fulle dager på AKS/SFO de neste fire årene.

– Det er nok mange foreldre som savner mer tid til kos, eller rett og slett mer tid til å puste og rekke det man burde rekke. Ved å være hjemme er det større muligheter for frilek, noe barn trenger, det vil si lek på barnets initiativ som ikke følger klokken eller er styrt av de voksnes regler, sier hun.

– Hjemme kan man også regulere tempoet etter barnets dagsform og behov, og dermed få mindre stressfulle dager.

Det å ha barna hjemme helt til skolestart har, ifølge barnepsykologen, også noen klare ulemper, som øker jo eldre barnet er. Siden det nesten ikke er andre som er hjemme helt til skolestart, blir det en stor utfordring å sikre at barna får nok kontakt med andre barn til å utvikle god sosial fungering.

– Det er også en utfordring, dersom man er én voksen hjemme med et par barn å ha overskudd og fantasi nok til å sørge for all den læring og stimulering som barn skal ha, og som barnehagen er ment å dekke. Det vil derfor kreve mye av den ene voksne å sørge for at barna får nok fysisk utfoldelse, både finmotorisk og grovmotorisk, forklarer barnepsykologen.

Behovet for å se andre barn er der tidlig, nesten før ettårsalder, men med økt alder har barna stadig større behov for å danne nære relasjoner til andre barn, bli kjent og leke sammen. De trenger også å treffe ulike barn, oppleve ulike måter å være og reagere på, slik at de forstår seg bedre på andre, og selv fungerer bedre sosialt.

– Barn trenger også å venne seg til ulike voksne, og til at flere voksne enn foreldrene bestemmer, og ikke minst venne seg til at voksne har ulike måter å reagere på, påpeker Gerhardsen.

Hun er av den oppfatning at det å droppe barnehagen fullstendig bør være et nøye gjennomtenkt valg, og mener et godt alternativ eventuelt kan være at barnet har litt kortere dager i barnehagen.

– Om du er hjemme med litt større barn, så ville jeg ha brukt mye tid på å lage et fellesskap med andre barn og voksne, hvor dere gjerne møtes fast flere ganger i uken. Gå på treff på biblioteket, delta i åpen barnehage om det finnes der dere bor og vær med på ulike kulturarrangementer, råder psykologen.

Hun forteller at noen familier velger bort barnehage fordi de ønsker at barnet skal få noe som barnehagen ikke kan gi.

– De kan ønske at barnet får et grundig fundament i familiens språk, kultur, levemåte eller tradisjon. I så fall vil de selvsagt velge aktiviteter som dekker dette, sier Gerhardsen.

Tips til foreldre som velger å ha barna hjemme

 • Ha fokus på det sosiale; barn lærer så mye av hverandre gjennom å leke og oppleve ting sammen. Det å dele opplevelser skaper så god grunn for dype vennskap.
 • Ting som kan oppleves som vanskelige i hverdagen blir så mye enklere når en ser flere som har det på samme måte. Oppsøk derfor familier med barn på samme alder.
 • Lær barna selvstendighet ved å la dem prøve å gjøre ting selv uten at du hjelper til hele tiden.
 • La barna gå på do uten at du står utenfor for å kontrollere. Skoledoer føles skummelt for mange barn i starten, så det er fint å ha øvd på dette.
 • Selvhevdelse er viktig, det vil si tørre å snakke i store samlinger og tåle at alt fokus er på seg selv en liten periode uten at barnet føler på ubehag. Å øve på dette er viktig med tanke på å tørre og rekke opp hånden i klasserommet, og det å finne sin plass i klassen, sin tilhørighet.
 • Lær barnet konflikthåndtering.
 • Det at barnet har trygge voksne rundt seg utenom foreldrene er viktig. Ofte kan det være enklere å snakke med andre enn mamma og pappa om ting som oppleves vanskelige.
 • Lær barnet å like at det er mange rundt bordet, slik at man må sende, hente ting, snakke og vente på tur.

Kilde: Lillian Berget, barnehagelærer og seksjonsleder i Oslo kommune

Mammaens råd

 •  Vit at du er mer enn god nok!
 •  Finn glede i samværet med barna dine, og nyt tiden dere har sammen.
 •  Se hvert øyeblikk, hver interaksjon og aktivitet som læring.
 •  Husk at det som er rett for noen, ikke er det rette for alle.

 

Mammaens råd

 •  Vit at du er mer enn god nok!
 •  Finn glede i samværet med barna dine, og nyt tiden dere har sammen.
 •  Se hvert øyeblikk, hver interaksjon og aktivitet som læring.
 •  Husk at det som er rett for noen, ikke er det rette for alle.