Barn som utredes for allergi med prikktest/blodprøve hos legen.
Aina Kristiansen

Utredning av allergi hos barn – derfor er det viktig

Mistenker du at barnet har allergi? Du må aldri iverksette tiltak før barnet har fått en grundig utredning for allergi hos legen, da det kan få uheldige konsekvenser for barnets helse, utvikling og livskvalitet.