Gry Hartvigsen

Fødselshistorier

Det er ingen fasit på hvordan en fødsel skal være, og mange kan føle seg nervøse før den store dagen. Her kan du lese tre ulike fødselshistorier som viser de vanskelige, men også de fantastiske sidene ved en fødsel.