Kategori:

Ungdom

Kategori:

Ungdom

Sommerjobb og ekstrajobb for ungdom – dette bør du vite

Er tenåringen på utkikk etter sommerjobb eller ekstrajobb bør du sette deg inn i dette.tenåring har sommerjobb som gartner
Jobb ved siden av skole eller i ferier kan gi verdifull erfaring, men dette bør du vite først. Foto: iStock

Det kan være fristende å tjene penger ved siden av skolen, og med sommerjobb og ekstrajobb på CVen vil fremtidige arbeidsgivere se en som er villig til å stå på og gjøre en innsats. Men husk å vurdere fordelene og ulempene, og sjekke lover og regler som er til for å beskytte skolegang og helse hos de unge arbeidstakerne.

Verdifull erfaring

Dag Johannes Sunde, Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet. Uttaler seg om sommerjobb.
Dag Johannes Sunde, Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet. Foto: Privat

– Vi fremmer det å få arbeidserfaring så tidlig som mulig, som noe positivt, sier Dag Johannes Sunde, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet.
– Det å bli kjent med arbeidslivet gjennom ekstrajobb eller sommerjobb anser vi som en verdifull erfaring for elever, men det er viktig å føle seg moden og klar for det. Jobben skal ikke gå utover skolearbeidet. Det må være lystbetont.

Jobb for 13-åringer

I dag regulerer lovverket når barn og unge bør begynne å jobbe. Ansvar og arbeidsbelastning øker med alderen. Ifølge arbeidsmiljøloven må arbeidstakeren være fylt 13 år for å få seg ekstrajobb og sommerjobb. Det finnes noen få unntak, men der må de ha foreldre og Arbeidstilsynets samtykke.

En 13–15-åring har lov til å ta lett arbeid, for eksempel som bud, ryddehjelp, pakkearbeid og private småjobber, men ikke mer enn 2 timer om dagen ved siden av skole.

Eleven må:

  • ha fri mellom kl 20:00 og 06:00.
  • ikke jobbe mer enn 12 timer i uken.
  • ha sammenhengende hvile på 14 timer. Unntak på skolefridager og i regi av skolen.

Les også: MOPEDLAPPEN – ALT DU BØR VITE

Jobb for 15-åringer

En 15–18-åring kan ta jobb på kontor, bibliotek, butikk, restaurant og så videre, men de kan fortsatt ikke ta kasseoppgjør, selge tobakk, alkohol og pengespill. De kan ikke jobbe mer enn 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.

Eleven må:

  •   ha arbeidsfri mellom 23 og 06.
  •   ha sammenhengende hvileperiode på minst 12 timer.
  •   ikke jobbe overtid og natt.

Jobb for 18-åringer

En 18-åring regnes som voksen og kan ta alle slags jobber, men man må være 20 for å selge brennevin.

Fordeler med ekstrajobb

–  Gjennom praktisk arbeid kan eleven få en opplevelse av mestring på en annen måte enn i skolen. De får brukt andre sider av seg selv, og det er viktig, sier Gunhild Elle Løtveit.
Hun er utdannet lærer med lederutdannelse og har de siste 15 årene vært skoleleder og rektor.
– Skolen og skolehverdagen har blitt mer teoretisk og det kan være utfordrende for mange, spesielt for de som strever med mestringsfølelsen. Det å duge til noe annet enn skole, vokser mange på, sier hun.

Gunhild Elle Løtveit uttaler seg om sommerjobb.
Gunhild Elle Løtveit, lærer med leder- og rektorerfaring. Foto: Privat

Med arbeidserfaring innen rekruttering og kompetanseheving, samt prosjektarbeid i Kunnskapsdepartementet bak seg, ser hun verdien av at unge får oppleve å bidra i samfunnet, og oppdage hvordan teori og praksis henger sammen.

– Det er også en utfordring i dag å veilede de unge til kloke yrkesvalg, når ca. 50 prosent av dagens yrker ikke vil eksistere i fremtiden. Et bredt erfaringsgrunnlag å velge på er derfor spesielt viktig.

Les også: HJELP BARNET TIL GOD PSYKISK HELSE

Ulempene ved ekstrajobbSelv om loven regulerer hvor mye eleven kan jobbe ved siden av skolen, er det viktig at personlighet og modningsnivå spiller en avgjørende rolle. Elever er forskjellige, og noen trenger å bruke mer tid på skolearbeid og hvile enn andre.
– En ulempe ved ekstrajobb er at det kan fort oppleves morsommere å tjene penger enn skole, noe som kan ta fokus bort fra skolearbeidet, sier Gunhild Elle Løtveit.

– Vi vet at mange er plaget av stress, høye forvetninger og store krav på skolen, sier Dag Johannes Sunde i Utdanningsdirektoratet, men vi har ikke fått noen konkrete meldinger til oss om at det skyldes arbeid utenom skoletid eller for mye sommerjobb. Vi skal ikke dermed se bort i fra at det kan være en sammenheng her. Det er viktig at eleven er moden, har lyst og at jobben oppleves som en positiv erfaring.

En ulempe ved ekstrajobb er at det kan fort oppleves morsommere å tjene penger enn skole.Gunhild Elle Løtveit

Tidlig arbeidserfaringUtdanningsdirektoratet ser stor verdi av arbeidserfaring og kunnskap om arbeidslivet, helt ned på ungdomstrinnet. Derfor har elevene arbeidsuke på 9. trinn. Det skal også innføres et nytt arbeidslivsrettet valgfag fra 2019, i tillegg til kunst og håndverksfaget.
– Vi ser det som viktig å vite tidlig hva det å arbeide går ut på. Og det å lære seg å håndtere en inntekt. Tenåringen kan lære mye om personlig økonomi og hvor mye man faktisk må jobbe for å tjene penger gjennom en ekstrajobb eller sommerjobb, sier Dag Johannes Sunde.

Tenåringen kan lære mye om personlig økonomi og hvor mye man faktisk må jobbe for å tjene penger gjennom en ekstrajobb eller sommerjobb.Dag Johannes Sunde

Å søke sommerjobb

Sommerferien skal primært brukes til å slappe av og lade batteriene for et nytt skoleår, men er også en fin tid å prøve seg i arbeidsslivet. Når våren kommer er det stor rift om de mest attraktive sommerjobbene.

– Tør å velge litt utradisjonelt om forholdene legger til rette for det, sier Gunhild Elle Løtveit. Det er ekstra spennende. Husk at livserfaring, engasjement, mestring og motivasjon kan være avgjørende i valget mellom mange like kvalifiserte kandidater.

Faren for å bli utnyttet er til stede. Oppfordre tenåringen til å si ifra om de føler seg urettmessig behandlet. Arbeidstilsynet opplyser om hvilke rettigheter ungdom uten utdannelse har i arbeidsmarkedet.

Les også: RÅD FRA UNGDOM TIL FORELDRE

Viktige vurderinger ved jobb ved siden av skole:

1. Er tenåringen moden nok til å håndtere inntekt, disponering av tid og så videre?
2. Vil jobben gå utover skolearbeidet? Følg med på karakterene.
3. Vil jobben gå utover helsen? Vær obs hvis tenåringen er sliten, trøtt eller stressa. Eller ikke har overskudd til fritidsaktiviteter.
Husk også at en ekstrajobb/sommerjobb er…
4. Verdifull erfaring for fremtidig arbeidsliv.
5. Lærerikt i forhold til ansvar, å håndtere inntekt, å disponere tid.

Kilder: Parat, Utdanningsdirektoratet, Lærer Gunhild Elle Løtveit, Arbeidstilsynet