Kategori:

Skolebarn

Nettvett for barn

– Begynn å snakke med barnet ditt om nettvett med en gang de får tilgang til nettet. 


gutter ser på ipad, de har lært nettvett
En god dialog fra tidlig alder gir grunnlag for godt nettvett. Foto: iStock

Det sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT Norge. Han er sentral aktør i diverse IT-debatter som omhandler nettvett for barn.

Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT Norge. Foto: Privat

Det å lære om fornuftig bruk av internett og generelt nettvett for barn er noe elevene lærer om på skolen. Men selv de minste barna finner raskt frem på mobiltelefon og skjerm der de blir utsatt for en helt ny verden.

– Snakk om hvordan man forholder seg og oppfører seg på samme måte som du lærer barnet til å omgås mennesker og samfunnet forøvrig, poengterer Torgeir Waterhouse.
– Du har som forelder spesielt to viktige oppgaver når det gjelder nettvett for barn.
1. Barnet skal vite at det kan komme til deg og snakke med deg om det han eller hun opplever på nettet.
2. Barnet må være trygt på at det kan snakke med de voksne uten å bli straffet. Frykter de for å miste muligheten til å bruke nettet, er det en stor sjanse for at de velger å ikke si ifra.Gode nettvaner

Elise Landa Omsland, digital rådgiver. Foto: Privat

Elise Landa Omsland, den digitale rådgiveren bak nettkurset Trygge digitale foreldre, er enig. Hun har i mange år jobbet med barn og nettvett i skole, på Folkeuniversitetet og hos Nav.
– Hvis vi gir et barn tilgang til Ipad tidlig, må også opplæringen følge med, sier hun.
– Barn forstår gjerne mer enn vi tror, og tydelig og åpen kommunikasjon mens de ennå er små, skaper tillit og legger til rette for en god dialog også senere i livet. Når tenårene kommer, er den gode dialogen det beste verktøyet vi har. Barn trenger trygge digitale voksne rundt seg som vil se, høre og forstå. Det handler om å skape gode nettvaner tidlig, understreker hun.

 Restriksjoner og nettvettregler for barn

Ulik teknologi har ulike innstillinger, og det er ikke alltid lett å vite hva de minste barna kan få tilgang til, selv om du tilpasser tjenesten med sperre for enkelte nettsteder. Det sikreste vil være å prøve seg frem på enheten selv, før barnet får lov til å bruke den. Alikevel kan det være enkelt for barnet å finne frem til både spill, filmer og annet innhold gjennom lenker eller forslag. Hva slags regler kan vi innføre?

Den største utfordringen når det gjelder barn og nettvett er en fraværende foreldrerolle. Foreldre må bruke tid sammen med barnet digitalt. Torgeir Waterhouse

– Barnet må få utviklet en håndteringsevne, og det er ikke noe man fikser ved å lage regler, sier Torgeir Waterhouse.
– Den største utfordringen når det gjelder nettvett for barn er en fraværende foreldrerolle. Foreldre må bruke tid sammen med barnet digitalt.
Barn er jo forskjellige og ikke alle mestrer det samme. På nettet beveger barnet seg ut på en arena de ikke har forutsetninger for å takle alene. Der samtaleform og omgangsform utvikler seg underveis. Det er en arena der foreldrene må være bevisste og tilstede. De må engasjere seg. På samme måte som du spør om skoledagen og hvem de har vært sammen med, må du spørre om hvem de møter på nettet og i sosiale medier. Få det inn som en naturlig del av samtalen, sier Torgeir.

Foreldre anbefales også å sette opp foreldrekontroll/brukerkontroll på nettbrett/mobil, YouTube, på spill og på konsoller, og hele tiden følge med. Det kan kjøpes diverse ting i mange spill, også for de minste, så det er viktig å lage kontoer riktig fra starten av.

Les også: – IKKE GJØR DETTE PÅ SOSIALE MEDIER, MAMMA!

Dette bør du som minimum lære barnet om nettet

Livet på nett vil bli en viktig del av barnets liv, og mange foreldre vil på et tidspunkt føle seg akterutseilt av barna i den digitale verden. En trygg dialog fra start er også viktig fordi internett og sosiale medier ofte er i bruk når barn mobbes eller blir utestengt, også helt ned i de laveste barnetrinnene.

– Det er viktig å forklare om spill, aldersgrenser og hvorfor det er aldersgrenser, både på YouTube og spill, sier Elise.
Hun poengterer at foreldre 
må snakke om at det kan dukke opp både voksenting og barneting når barnet er på nett, spesielt på YouTube. Og at barnet må tidlig lære at det er både snille og slemme mennesker der ute.
Vi må også lære barnet at de kan si nei til å bli med på bilder som skal legges ut på nett. Det gjøres lettest ved at foreldrene selv alltid spør barnet om de ønsker å være med på bildet, og om de kan få lov til å dele det på sosiale medier. Det skaper bevissthet hos barna og det blir naturlig for dem. Det skal være lov å si nei. Noe som er ekstremt viktig for dem å vite senere, presiserer Elise.

Det er viktig å forklare om spill, aldersgrenser og hvorfor det er aldersgrenser, både på YouTube og spill Elise Landa Omsland

Les også: HVOR MYE SKJERMTID SKAL VI LA BARNET HA?

Nettvett for barn i forhold til reklame

Ikke glem at barnet også er utsatt for reklame over alt, i spill, filmer og på sosiale medier. Det er ikke alltid enkelt å forklare barnet om produktplassering og sponsing – og at ikke alt de ser er ekte og til å stole på. Spesielt den skjulte reklamen, det sosiale presset og prestasjonspresset som følger med, er vanskelig å stille seg kritisk til for et barn. Nettopp dette er en av Elises kjepphester.

– Jeg ønsker en bevisstgjøring mot reklame. Det er foreldres ansvar å snakke om reklame og at noe er betalt for å se bra ut. Små barn vil ikke skjønne så mye av dette i begynnelsen, men det vil bli en mye større forståelse tidligere, hvis det er vanlig å snakke om dette sammen rundt kjøkkenbordet eller i sofakroken. Det handler om å øve barna på å ta gode valg.

Nettvett for barn – dette bør du tenke på:

 1. Begynn tidlig å prate om nettvett. Med en gang barnet får tilgang til nettet.
 2. Sett opp brukerkontroll og forklar om aldersgrenser.
 3. Lær barnet om hvordan man oppfører seg nettet, om takt og tone.
 4. Skap en trygg dialog om nettbruk. Barnet må tørre å melde i fra uten frykt for straff.
 5. Skap bevisstgjøring rundt bildedeling.
 6. Skap bevisstgjøring rundt reklame.

Vis interesse for barnas nettbruk – spørsmål du kan stille:

 • Hvem har du vært sammen med på nettet/sosiale medier i dag?
 • Hva har du sett, spilt eller gjort på nett? Har du blitt glad av noe? Trist av noe? Skremt av noe? Lært noe?
 • Har du noen gang sett noe du ikke likte eller synes var skremmende?
 • Hva liker du best å se på?
 • Liker du at mamma eller pappa sitter sammen med deg på nettbrett?
 • Ville du spurt om hjelp hvis noe var skummelt eller ekkelt?
 • Snakker du med venner i barnehagen eller skolen om noe du har sett på nettbrettet?

Les også: BARN SOM MOBBER

Redd Barnas nettvettregler

 • Vis respekt for hverandre på nett. Mobbing på nett er minst like alvorlig som annen mobbing.
 • Tenk deg om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på åpne nettsteder.
 • Lag et passord som er vanskelig å gjette. Passordet ditt er privat.
 • Husk at det er lett å lyve på nettet, ikke tro på alt som andre skriver.
 • Ta med noen du stoler på hvis du skal møte noen du har blitt kjent med på nettet, og møt dem på et offentlig sted.
 • Avslutt kontakten hvis du blir redd eller opplever noe ubehagelig. Blokker kontakten og meld fra til de som har ansvaret for nettstedet.
 • Fortell det til en voksen eller en annen du stoler på hvis du opplever noe ubehagelig. Det er ikke din skyld om noen andre gjør noe ubehagelig mot deg på nett.
 • Meld fra til politiet om alvorlige saker.

Kilder: Elise Landa Omsland, Torgeir Waterhouse,  Redd Barna, Medietilsynet