Gry Hartvigsen

Barn med dysleksi? Slik kan du hjelpe

Allerede i barnehagen viste Fride tegn til at hun hadde dysleksi. Likevel tok det mange år før hun fikk diagnosen.