Evnerike barn
Aasa Christine Stoltz

Evnerike barn: Her er kjennetegnene

Evnerike barn er ikke bare små genier. Ofte har barn med unike evner problemer med utagering, avvikende sosial oppførsel eller problemer med at de blir misforstått.