Kategori:

Foreldrerollen

Kategori:

Foreldrerollen

Slik er det følelsesmessig for barn å ha delt bosted

Tips til deg som forelder hvordan du kan tilrettelegge for barnet.

delt bosted
Har barnet ditt delt bosted? Slik kan det oppleve hverdagen følelsesmessig. Foto: iStock

For barn – uansett alder – kan en skilsmisse mellom foreldrene være både vanskelig å forstå og forholde seg til. Mange barn får plutselig delt bosted og to steder å kalle «hjem» – en relativt stor omveltning i hverdagen, i tillegg til at foreldrene ikke lenger skal være sammen.

Så hvordan er det egentlig for barn følelsesmessig å pendle mellom to bosteder? Og hva kan foreldrene gjøre for å tilrettelegge så godt som mulig for barna?

Stein Erik Ulvund er professor i pedagogikk og forfatter.

Stein Erik Ulvund, professor i pedagogikk og forfatter. FOTO: Werner Juvik

– Det finnes ingen fasit på hvordan det er for barn å ha to bosteder, hvordan de reagerer og hva som er best for alle barn. Men, stikk i strid med det mange tror, så viser imidlertid forskning av ny dato at barn kan reagere positivt på å bo to steder, sier Stein Erik Ulvund, dr.philos. og professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Barn kan reagere positivt på å ha delt bosted

En svensk studie, som er overførbar til norske forhold, viser at samvær med begge foreldrene i hverdagslivet trolig er viktigere enn de ulempene barn kan oppleve med å flytte frem og tilbake mellom to bosteder.

– Barn med delt bosted har nesten like god fysisk og psykisk helse som de som ikke har opplevd samlivsbrudd. Flere studier viser det samme, sier professoren, som også er forfatteren bak bokserien «Forstå barnet ditt 0-16», «Forstå tenåringen din» og «Rakkerunger og englebarn».

Ett av fire barn i Norge har foreldre som ikke bor sammen, og mer enn 25 prosent av disse har delt bosted. To av disse er Vilde (14) og Ida (15) fra Lørenskog. Mamma Anja Holt (43) og barnefaren tok ut skilsmisse høsten 2014, og har siden bodd i hver sin bolig som jentene pendler mellom.

– Vi flyttet i hver vår bolig siden ingen av oss hadde økonomi til å beholde huset vi hadde sammen. Da barna fikk vite om den nye bosituasjonen, reagerte de overraskende greit, forteller Anja.

I begynnelsen var det verst for jentene på byttedager, fordi da hadde de begynnelsen av søndagen ett sted og ble levert et annet sted i løpet av kvelden.

– Etter at vi skiftet byttedag til mandag, fikk alle akklimatisert seg, og helgen fikk en mye større ro over seg. Nå går de bare et annet sted etter skolen på mandager, sier tobarnsmoren.

Jordan Green Clean Kids

Miljøvennlig tannbørste i barnestørrelse! Passer perfekt for barn i alderen 5-10 år.

Les mer
Tobarnsmor Anja Holt sine to døtre har delt bosted.

Tobarnsmor Anja Holt har to døtre sammen med eksmannen. Jentene bor annenhver uke hos mamma og pappa. FOTO: Privat

Viktig at barna har hverdagskontakt med begge foreldre

Ulvund mener at både fagfolk og folk flest trolig har trukket forhastede konklusjoner når det gjelder hvordan delt bosted oppleves for barn. Likevel vil det ganske sikkert oppleves som stressende for noen av dem, og uansett er det lurt å lytte til hva barna selv sier.

– Det sier seg selv at det kan oppleves som stressende å pakke bagen for å flytte frem og tilbake, men ny forskning tyder altså på at det kan være en enda større påkjenning hvis barnet ikke har hverdagskontakt med begge foreldrene sine, sier han.

Ulvund mener at det aller viktigste foreldrene kan gjøre for at barna skal påvirkes minst mulig av at de må pendle mellom to bosteder, er å legge alle konflikter bak seg og bestrebe seg på å samarbeide om omsorgen og oppdragelsen av barna.

– Hvis konfliktene fortsetter etter et brudd, er det stor risiko for at barna vil ta skade av bruddet – uansett hvilken samværsordning man velger, sier han.

Anja stemmer i. Er det høyt konfliktnivå mellom foreldrene, er det kjempetøft for barna å pendle mellom to hjem.

– Her er det vi voksne som må være voksne. Og så tenker jeg at det er bra om barna kan komme og gå litt mellom hjemmene der det er mulig. Noen uker trenger de mamma eller pappa mer enn ellers, og da må det legges til rette for at de kan få mer tid der de trenger. Alt går seg til!

Det er døtrene Vilde og Ida helt enig i, som bare har ti minutters gange mellom foreldrene sine.

– Det beste med å ha to steder å bo er at vi kan «rømme» litt og dra til den ene når ting er litt kjipt hos den andre. Da får vi en pause, sier de to jentene.

Styrker kroppen

Vitaminbjørner D-vitamin er proppfull av D-vitamin som er godt for immunforsvaret, ben og muskler.

Les mer

Andre faktorer som skaper stress hos barna

Ulvund mener det er mye som tyder på at barn kan oppleve det som mindre stressende å bo like mye hos begge foreldrene enn mesteparten hos den ene.

– Dette kan skyldes at barna opplever en lojalitetskonflikt i forhold til den forelderen de har minst kontakt med, og de har vansker med å forstå at de ikke kan være like mye sammen med begge, sier han.

Andelen barn i Norge med delt bosted har økt kraftig siste tiårene. Tidligere i år ble det lagt frem en forskningsrapport, hvor forskere fra Institutt for samfunnsforskning dybdeintervjuet 35 barn og ungdommer i alderen 9-19 år som har, eller har hatt, delt bosted.

Rapporten viser at flesteparten av barna har erfart at det å bo fast hos begge foreldrene er en god ordning. Men, en god del av barna gir uttrykk for at de synes det er vanskelig å ta opp ting med foreldrene. Dette kan være at de bekymrer seg for en av foreldrene, eller at forholdet til noen andre i foreldrenes hushold er problematisk.

– Det kan føre til et vedvarende stress, som oppleves større enn ulempen med å flytte frem og tilbake. Men, det kan være mange grunner til at denne ordningen ikke fungerer for alle familier. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier Ulvund.

5 råd til foreldre med barn som har delt bosted

 • Stikk i strid med det mange tror, så viser imidlertid forskning av ny dato at barn kan reagere positivt på å bo to steder.
 • Barn med delt bosted har nesten like god fysisk og psykisk helse som de som ikke har opplevd samlivsbrudd.
 • Mye tyder på at barn kan oppleve det som mindre stressende å bo like mye hos begge foreldrene enn mesteparten hos den ene.
 • Er det høyt konfliktnivå mellom foreldrene, er det kjempetøft for barna å pendle mellom to hjem. Her må de voksne være voksne.
 • Det er bare positivt om barna kan komme og gå litt mellom hjemmene der det er mulig.

Dette sier Barneloven om barn og bosted

 • Når det gjelder forelderansvaret og hvor barnet skal bo fast, har barnet rett til å være med på en avgjørelse.
 • Et barn som er fylt syv år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt, skal få informasjon og muligheten til å si meningen sin før det blir tatt en avgjørelse om personlige forhold for barnet.
 • Meningen til barnet skal bli vektlagt etter alder og modning. Når barnet er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener.
 • Kilde: Barneloven

Dette sier Barneloven om barn og bosted

 • Når det gjelder forelderansvaret og hvor barnet skal bo fast, har barnet rett til å være med på en avgjørelse.
 • Et barn som er fylt syv år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt, skal få informasjon og muligheten til å si meningen sin før det blir tatt en avgjørelse om personlige forhold for barnet.
 • Meningen til barnet skal bli vektlagt etter alder og modning. Når barnet er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener.
 • Kilde: Barneloven